[Grb HF]

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Хемијски факултет

Srpski - latinica LAT

English ENG

Pocetna ПОЧЕТНА СТРАНА       Mapa МАПА САЈТА       Linkovi ЛИНКОВИ       ПОРТАЛИ:       Zaposleni ЗА ЗАПОСЛЕНЕ       Studenti ЗА СТУДЕНТЕ       WebMail WEBMAIL

ИНТЕГРИСАНЕ ОСНОВНЕ И МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Научноистраживачки рад
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Студијски програм "Настава хемије"

Студијски програм под називом Интегирисане академске студије "Настава хемије", изводи се с циљем да се образују наставници хемије за рад у основним и средњим школама, да они кроз наставне садржаје и различите активности изграде потребне компетенције за испуњавање свих улога и задатака савремене наставе хемије, и да стечене компетенције буду добра основа за даљи професионални развој кроз акциона истраживања у сопственој наставној пракси и програме професионалног развоја. Према врсти студија ово су интегрисане академске студије (ниво 7.1), обима 300 ЕСПБ, са исходима у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије. То значи да ће студенти на крају студија да имају високо специјализована академска и стручна знања која се односе на теорије, принципе и процесе, укључујући вредновање, критичко разумевање и примену у области учења и наставе хемије, да ће бити оспособљени да решавају сложене проблеме у настави хемије на иновативан начин који доприноси развоју у области учења и наставе хемије, и да ће бити оспособљени да управљају и воде сложену комуникацију, интеракцију и сарадњу са ученицима, родитељима, колегама и другима из различитих друштвених група заинтересованих за образовање, да примењује сложене методе, инструменте и уређаје релевантне за област учења и наставе хемије, да планирају и изводе акциона истраживања и на основу добијених резултата да преиспитују сопствену наставну праксу, да планирају пројекте за унапређење наставе хемије, али и рада целе школе, да контролишу рад и вреднују резултате ученика, своје резултате и резултате рада других колега и школе ради унапређивања постојеће праксе.

По завршетку студија стиче се академски назив мастер професор хемије. Услови за упис студијског програма су завршено четворогодишње средње образовање и положени пријемни испит.

Структуру студијског програма чине предмети који припадају академско-општеобразовним, теоријско-методолошким, научним и стручно-апликативним групама предмета. У првој групи предмета су они који студентима пружају основна знања из најважнијих природних наука (пре свега физике и физичке хемије), математике, као и специјализовани курс енглеског језика који омогућава праћење најсавременије научне и стручне литературе. Следећу групу чине основни хемијски курсеви из области опште хемије, неорганске, органске, аналитичке хемије, биохемије, хемије природних производа, индустријске хемије и хемије животне средине. На темељима ове две групе предмета студенти прате курсеве на којима стичу виши ниво знања из најважнијих области хемије, као и педагогије. Стручно-апликативни предмети обуватају предмете из области методике наставе хемије. У оквиру студијског програма студенти се оспособљавају за примену информационо-комуникационих технологија у образовању.

Студијски програм "Настава хемије" задовољава захтеве важећег Закона о основама система образовања и васпитања, и пружа потребно образовање у области педагогије, психологије, методике наставе и школску праксу, које Закон прописује за обављање образовно-васпитног рада у школи. Такође, задовољен је и стандард за акредитацију студијског програма који прописује потребан обим педагошке праксе од 15 ЕСПБ.

Кроз завршни рад студенти се оспособљавају да примене стечена знања у решавању проблема у образовању у области хемије.

Начини извођења студија обухватају предавања која укључују примену информационо-комуникационих технологија, радионице, пројекатску наставу, лабораторијске (експерименталне) вежбе, теоријске вежбе, педагошку праксу и самостални истраживачки рад у вези с образовањем.

▹   Додатни подаци о програму

Услови за упис, циљ, исход, професионални статус, приступ даљим студијама.

[НХ2]
Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00475/6/2019-03 од 23. 10. 2020.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Математика 001A2 8 4+4+0  
Физика 011A2 9 4+2+3  
Општа хемија 101A2 8 5+2+0  
Практикум из опште хемије 101E2 4 0+0+4  
Енглески језик 031A2 3   3+0+0
Психологија 042P2 4   3+0+0
Неорганска хемија 1 102A2 6   4+2+0
Практикум из неорганске хемије 1 102E2 4   0+0+4
Аналитичка хемија 1 301A2 4   2+2+0
Практикум из аналитичке хемије 1 301E2 5   0+0+6
Изборни предмет 1 E11P2 5  
  60  
II година 1 2
Физичка хемија 1 021A2 7 4+0+3  
Педагогија 043P2 2 2+0+0  
Органска хемија 1 201A2 10 4+1+4  
Аналитичка хемија 2 302A2 10 2+1+6  
Изборни предмет 2 E12P2 3  
Физичка хемија 2 022A2 7   3+0+3
Органска хемија 2 202A2 10   4+1+4
Инструментална аналитичка хемија 303A2 8   3+0+5
Педагошка пракса 1 P11P2 3   (0+6)
  60  
III година 1 2
Неорганска хемија 2 103P2 6 3+0+3  
Виши курс органске хемије 203P2 10 4+1+5  
Хемија природних производа 411A2 7 3+0+3  
Методика наставе опште и неорганске хемије 601P2 6 2+4+0  
Педагошка пракса 2 P12P2 1 (0+2)  
Структурне инструменталне методе 221P2 6   4+3+0
Индустријска хемија 501A2 6   3+0+3
Историја хемије 611P2 3   3+0+0
Изборни предмет 3 E13P2 5  
Изборни предмет 4 E14P2 8  
Педагошка пракса 3 P13P2 2   (0+4)
  60  
IV година 1 2
Школски огледи у настави хемије 1 238P2 8 2+0+6  
Хемија животне средине 519P2 6 2+0+3  
Методика наставе органске хемије 602P2 8 2+4+0  
Изборни предмет 5 E15P2 10  
Школски огледи у настави хемије 2 239P2 8   3+0+5
Биохемија 409A2 7   3+0+3
Изборни предмет 6 E16P2 10  
Педагошка пракса 4 P14P2 3   (0+6)
  60  
V година 1 2
Методика наставе хемије 1 653P2 9 4+4+0  
Изборни предмет А E5AP2 9  
Изборни предмет Б E5BP2 9  
Педагошка пракса 5 P55P2 3 (0+6)  
Методика наставе хемије 2 654P2 6   4+2+0
Истраживања у настави хемије 664P2 7   6+2+0
Педагошка пракса 6 P56P2 3   (0+6)
Израда завршног рада R51P2 10   (0+8)
Завршни рад Z50P2 4   (0+2)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4
Изборни предмет 5
Изборни предмет 6
Изборни предмет А
Изборни предмет Б

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет