[Grb HF]

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Хемијски факултет

Srpski - latinica LAT

English ENG

Pocetna ПОЧЕТНА СТРАНА       Mapa МАПА САЈТА       Linkovi ЛИНКОВИ       ПОРТАЛИ:       Zaposleni ЗА ЗАПОСЛЕНЕ       Studenti ЗА СТУДЕНТЕ       WebMail WEBMAIL

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Научноистраживачки рад
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемија Биохемија Хемија животне средине

Студијски програм "Хемија животне средине"

Студијски програм мастер академских студија "Хемија животне средине" траје једну годину (два семестра) и омогућава студенту да освоји 60 ЕСПБ. За упис мастер академских студија потребно је најмање 240 ЕСПБ са студија првог степена – основних академских студија. Минимални услов за конкурисање за мастер академске студије јесте да је кандидат у претходном образовању стекао најмање 60 ЕСПБ у предметима из области хемијских или биохемијских наука. Кандидати који конкуришу за упис на мастер академске студије Хемије животне средине на Хемијском факултету полажу пријемни испит из хемије (40 бодова носи пријемни испит а 60 бодова успех са основних студија који се бодује у складу са Правилником о мастер студијама. Лице које заврши мастер академске студије стиче академски назив Мастер хемије а у додатку дипломе, који се обавезно издаје уз диплому, ближе се дефинише које је мастер академске студије кандидат завршио.

Студијски програм обухвата један обавезни предмет (9 ЕСПБ) и два изборна (18 ЕСПБ) предмета, студијски истраживачки рад (3 ЕСПБ) и стручну праксу (3 ЕСПБ), као и израду и одбрану завршног рада (укупно 27 ЕСПБ). У оквиру изборних предмета студенти бирају предмете које нису слушали на основним студијама и/или више курсеве основних предмета. Студенти се кроз индивидуални рад са ментором, у оквиру студијског истраживачког рада и кроз израду завршног рада, усмеравају ка самосталном истраживачком раду.

Предвиђене методе извођења наставе су предавања, лабораторијске (експерименталне) вежбе, теоријске вежбе и семинарски радови. Имајући у виду све специфичности овог студијског програма, у оквиру лабораторијских вежби предвиђен је самосталан рад, који укључује и употребу најсавременијих апарата и уређаја. Хемијски факултет располаже најмодернијим инструментима који ће студентима мастер академских студија хемије животне средине бити на располагању за обуку.

Настава се изводи кроз рад са малим групама студената и кроз индивидуални (менторски) рад, док су методе рада прилагођене броју студената (консултације, семинари, итд). Посебан акценат је на експерименталном раду са елементима истраживачког рада који се по правилу обавља у тимском раду у истраживачким (наставничким) лабораторијама. У свим облицима наставе је предвиђена примена рачунара.

▹   Додатни подаци о програму

Услови за упис, циљ, исход, професионални статус, приступ даљим студијама.

Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00470/6/2019-03 од 23. 10. 2020.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Процена ризика по људско здравље и животну средину 553S2 9 4+2+3  
Изборни предмет 1 E51S2 9  
Изборни предмет 2 E52S2 9  
Студијски истраживачки рад R51S2 3 (0+3)  
Стручна пракса P51S2 3   (0+6)
Израда завршног рада R52S2 20   (0+20)
Завршни рад Z50S2 7   (0+4)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет