Упис 2023/24. године

За све остале информације, обратите се Студентској служби Хемијског факултета
на e-mail:   studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs
или на телефон:   011 / 333 66 78   (од 9 до 15 часова).