[Grb HF]

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Хемијски факултет

Srpski - latinica LAT

English ENG

Pocetna ПОЧЕТНА СТРАНА       Mapa МАПА САЈТА       Linkovi ЛИНКОВИ       ПОРТАЛИ:       Zaposleni ЗА ЗАПОСЛЕНЕ       Studenti ЗА СТУДЕНТЕ       WebMail WEBMAIL

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Научноистраживачки рад
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемија Биохемија Хемија животне средине

Студијски програм "Биохемија"

Студијски програм основних академских студија "Биохемија" има 240 ЕСПБ бодова и садржи обавезне и изборне (45 ЕСПБ) предмете из области математике, физике, хемије, биологије, биохемије, молекуларне биологије, молекулске генетике и биотехнологије, као и завршни рад. На студијском програму се изучавају основне хемијске и биолошке дисциплине потребне за разумевање биохемијских процеса у природи. Од хемијских дисциплина заступљени су курсеви Неорганске, Аналитичке, Физичке и Органске хемије, а од биолошких Биологија ћелије, Физиологија, Основи молекуларне биологије и Молекулска генетика. Обавезни биохемијски предмети обухватају основне биохемијске дисциплине, као и упознавање и рад са основним биохемијским експерименталним методама. Ови садржаји се изучавају у оквиру следећих предмета: Биохемија протеина и нуклеинских киселина, Ензимологија, Хемија природних производа (липиди, угљени хидрати, алкалоиди, антибиотици и друго), Биохемија метаболизма, Регулација биохемијских процеса, Молекулске основе патолошких стања, Имунологија и Експериментална биохемија. У оквиру предмета Основи молекуларне биологије и Молекулска генетика обрађују се савремена знања о организацији, експресији, регулацији и еволуцији гена. У оквиру предмета Микробиолошка хемија са микробиологијом и Основи биотехнологије студенти се упознају са применом биохемије у технологији. У оквиру изборних предмета током све четири године студија студенти могу да изаберу широк спектар предмета из области фундаменталних и примењених дисциплина из биохемије, хемије, биологије, али и из других области (нпр. математика, екологија, психологија). Своје биохемијско образовање студенти заокружују израдом самосталног, експерименталног, истраживачког завршног рада из области фундаменталних и примењених биохемијских дисциплина.

Студијски програм обухвата теоријско изучавање комплексних процеса у живој природи и експерименталног рада у лабораторијама. У циљу свеобухватног разумевања биохемије, методе извођења наставе обухватају предавања, која се одвијају уз помоћ мултимедијалних наставних техника, рад наставника и асистената са малим групама студената (теоријске вежбе, израда проблемских задатака, семинари) и лабораторијске вежбе. Експериментални рад у лабораторији је предвиђен у оквиру свих хемијских, биохемијских и биолошких предмета. За упознавање са савременим аналитичким, структурним и биохемијским методама предвиђени су посебни (обавезни) предмети. Поред тога, заинтересовани студенти могу да упознају специфичне методе које се примењују у биохемијској и биомедицинској пракси, као и презентовање резултата истраживачког рада у оквиру изборних предмета као што су Токсиколошка биохемија, Методе у клиничкој хемији и Биоаналитичка хемија. У оквиру већине предмета предвиђено је коришћење рачунара за претраживање база података (PubMed, Uniprot, ExPasy, PDB, укључујући и претраживање научне литературе) и обраду експерименталних података. У оквиру одговарајућих биохемијских предмета предвиђено је да се студенти упознају са основама биоинформатике.

▹   Додатни подаци о програму

Услови за упис, циљ, исход, професионални статус, приступ даљим студијама.

[1Б2]
Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 619-00-00474/6/2019-03 од 23. 10. 2020.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Математика 001A2 8 4+4+0  
Основи физике 019B2 2 2+0+0  
Биологија ћелије 061B2 7 5+0+2  
Општа хемија 101K2 8 5+2+0  
Практикум из опште хемије 101M2 4 0+0+4  
Енглески језик 031A2 3   3+0+0
Неорганска хемија 102B2 3   3+0+0
Практикум из неорганске хемије 102D2 3   0+0+3
Органска хемија 1 201B2 11   4+3+4
Аналитичка хемија 1 301B2 6   2+1+4
Изборни предмет 1 E11B2 5  
  60  
II година 1 2
Физичка хемија 029B2 7 4+0+3  
Органска хемија 2 202B2 10 5+1+4  
Биохемија протеина и нуклеинских киселина 401B2 12 4+1+6  
Основи молекуларне биологије 062B2 6   3+0+3
Аналитичка хемија 2 302B2 8   2+1+5
Хемија природних производа 411B2 12   4+0+7
Изборни предмет 2 E12B2 5  
  60  
III година 1 2
Молекулска генетика 064B2 6 3+0+2  
Структурне инструменталне методе 221B2 6 4+3+0  
Биохемија метаболизма 402B2 5 3+0+2  
Експериментална биохемија 404B2 10 3+0+7  
Физиологија 063B2 6   4+0+2
Микробиолошкa хемија са микробиологијом 412B2 7   3+0+4
Ензимологија 431B2 7   3+1+3
Изборни предмет 3 E13B2 8  
Изборни предмет 4 E14B2 5  
  60  
IV година 1 2
Регулација биохемијских процеса 403B2 4 2+1+1  
Основи биотехнологије 413B2 8 3+0+5  
Имунологија 421B2 7 3+0+4  
Изборни предмет 5 E15B2 6  
Стручна пракса P11B2 3 (0+6)  
Молекулске основе патолошких стања 422B2 8   4+0+4
Изборни предмет 6 E16B2 7  
Изборни предмет 7 E17B2 8  
Израда завршног рада R11B2 8   (0+9)
Завршни рад Z10B2 1   (0+1)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4
Изборни предмет 5
Изборни предмет 6
Изборни предмет 7

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет