Одлуком Одбора за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 11. 4. 2014. године, Центру за молекуларне науке о храни Хемијског факултета Универзитета у Београду је додељен статус центра изузетних вредности у области природно-математичких наука.

Центар се састоји од наставника, истраживача и сарадника са катедри за Биохемију, Аналитичку и Примењену хемију Хемијског факултета у Београду, који су по својој научној проблематици и приступу истраживања хране и биотехнологије груписани у четири истраживачка тима:

  1. Тим за протеомику хране
  2. Тим за молекулску биотехнологију хране
  3. Тим за биотехнологију и ензимологију хране
  4. Тим за аналитику хране