О Катедри

Општа хемија уобличена је средином двадесетог века. Она представља увод у студије хемије, јер пружа основна савремена сазнања из хемије и преглед готово свих области хемије. Општа хемија треба да упозна студенте са основним хемијским законима и савременим теоријама у хемији. Приказ кључних области савремене хемије упућује студенте у касније изучавање било које гране хемије као и било које друге природне науке. Неорганска хемија, или како је Французи зову минерална хемија, проучава све хемијске елементе у периодном систему и њихова једињења, осим елемента угљеника за који су укључена само неорганска једињења.

Катедра за неорганску хемију (данас Катедра за општу и неорганску хемију) формирана је као једна од првих на нашем Факултету. Изузетни наставници и научници постављали су принципе функционисања Катедре, увек окренуте ка науци и образовању. Њен оснивач био је проф. др Миленко Б. Ћелап 1971. године. У овом кратком опису наше Катедре једноставно нема места за опис доприноса и личности проф Ћелапа. Принципе које је он поставио у науци и настави на Катедри се још чувају и служе као путоказ.

Први сусрет са хемијом, свих студената на Хемијском факултету, прве вежбе, предавања, асистенти, правила лабораторијског рада, мирис хемикалија... осете се у лабораторијама Катедре за општу и неорганску хемију.

У научном смислу Катедра има изузетан опус. Наставници и сарадници Катедре баве се истразивањима у области координационе хемије, бионеорганске хемије, хемије материјала као и теоријске хемије. По броју радова, међународној сарадњи и људима који су препознатљиви у науци Катедра за општу и неорганску хемију заузима високо место у Србији, Европи па и свету. Поштујући постављена начела из прошлости, задатак Катедре је да допринесе бољој будућности.