Оснивање

Сматра се да је Библиотека Хемијског факултета основана 1869. године када је купљено првих седам књига које су уведене у Књигу инвентара. Познато је да се на Лицеју још 1839. године предавала хемија, а 1853. године основана је и Катедра за хемију и хемијску технологију, па се на књиге из хемије наилазило и тада. Прве књиге су биле из аналитичке хемије, металургије и технологије, а касније из органске и неорганске хемије.

[Citaonica]


Фонд

Библиотека у свом фонду данас има преко 100.000 библиотечких јединица. Од тога је највећи број страних серијских публикација, приручна литература из хемије и уџбеници који се користе као наставна литература. Библиотека поседује и одређени број енциклопедија, речника и зборника. Уџбеничка литература налази се у слободном приступу.

[Bibliotecki fond 1]   [Bibliotecki fond 2]

Посебно место у фонду Библиотеке заузимају:

Најстарија серијска публикација Annalen der Chemie (Liebigs Annalen der Chemie), Weinheim, из 1832. године, и најстарија књига Bruno Kerl: Metalurgische Probirkunst, Leipzig, из 1866. године, као и две докторске тезе:

Светозар Јовановић:   Нова електроаналитичка метода за квантитативно одређивање антимона
Ментор:   Миливоје С. Лозанић
Област:   Аналитичка хемија
Дисертација одбрањена 1937.

Сергије А. Лебедев:   Адиције натријумових једињења на кумарине
Ментор:   Миливоје С. Лозанић
Област:   Органска хемија
Дисертација одбрањена 1943.

Збирка великана српске хемије (Музеј хемије) у својој збирци поседује старе и ретке књиге које припадају библиотеци, али су због своје вредности постале део сталне поставке музеја.

Библиотека има абецедни каталог по наслову часописа и топографски каталог серијских публикација, ауторски и предметни каталог монографских публикација, као и каталоге дипломских, специјалистичких, магистарских, завршних и мастер радова и докторских теза.

Библиотека има шест рачунара, штампач и скенер. Два рачунара налазе се у студентском делу читаонице, а један у професорском делу. Централни део Библиотеке чини читаоница са 64 читаоничка места коју користе студенти и остали корисници, док други део Библиотеке са 16 читаоничких места чини део који за рад користе професори, асистенти, докторанти, научни сарадници и остали запослени на Хемијском факултету.

Импресум

У Библиотеци раде два дипломирана библиотекара. Новина у раду јесте да од фебруара 2019. године Библиотека остварује сарадњу са библиотекарима-волонтерима са Kатедре за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду. На овај начин остварена је значајна сарадња са младим колегама у циљу њиховог даљег стручног усавршавања.

[Bibliotekari]

Сарадња

Библиотека остварује сарадњу са Народном библиотеком Србије, која је надлежна за примену законских прописа, и са Универзитетском библиотеком "Светозар Марковић" и њеним матичним одељењем које је надлежно за примену стручних библиотечких стандарда у раду Библиотеке. Библиотека је уписана у Регистар библиотека Привредног суда у Београду, број пријаве 06-218/31 од 11. 4. 1997. године.

е-Библиотека

Преко Академске рачунарске мреже омогућен је приступ КоБСОН сервисима, што броји преко 35.000 електронских научних часописа и 170.000 електронских књига.

Године 2018. покренут је Дигитални репозиторијум - Cherry у циљу омогућавања отвореног приступа научним публикацијама, као и осталим резултатима насталим у оквиру пројеката који се изводе на Хемијском факултету ради веће видљивости и цитираности.

e-Каталози

Библиотека Хемијског факултета је део система узајамне каталогизације COBISS од 2019. године. Од те године врши се преузимање записа за текуће монографске публикације. У оквиру овог система досупне су и све докторске дисертације одбрањене на Хемијском факултету од 1937. године.

Поред узајамног каталога, Библиотека поседује и следеће интерне каталоге који су доступни корисницима:

Радно време

У летњем периоду Библиотека ради скраћено као и остале службе на Хемијском факултету - од 8:30 до 13:30 часова.

Телефон:   011/32-82-583,   062/547-909
e-mail:   biblioteka@chem.bg.ac.rs
Facebook:   www.facebook.com/biblioteka.hemijskifakultet.18
Instagram:   www.instagram.com/bibliotekazadesetke/

Едукација корисника:

2024.

11. 4. Хемијски факултет / Мали хемијски Дрегер амфитеатар (16:00-17:30 сати), за студенте Хемијског факултета - изборни предмет Увод у научноистраживачки рад (321H2):
Претрага литературе за успешне студије будућих научника V
Ана Ђорђевић   –   (PDF на српском, 5.3 MB)

18. 3. Zoom платформа, састанак у виду кратке обуке за руководиоце и сараднике пројекта IMPTOX поводом депоновања научних резултата у Cherry (15-16 сати), за истраживаче:
IMPTOX
Ана Ђорђевић   –   (PDF на српском, први део, 1.2 MB   и   други део, 449 KB)

2023.

5. 7. 7th international workshop: Communication of Science and Literature in the multiverse, Aegina, Greece (11:50-12:10 сати), за истраживаче и библиотекаре:
Communication in the Multiverse of a Library
Ана Ђорђевић   –   (PDF на енглеском, 2.9 MB)

20. 4. Хемијски факултет / Библиотека (13:30-15:00 сати), за истраживаче и студенте Хемијског факултета:
CAS SciFinder Discovery Platform: Between ideas and answers are connections that matter
Тетиана Христова   –   (PDF на енглеском, 1.9 MB)

16. 3. Хемијски факултет / Мали хемијски Дрегер амфитеатар (16-17:30 сати), за студенте Хемијског факултета - изборни предмет Увод у научноистраживачки рад (321H2):
Претрага литературе за успешне студије будућих научника IV
Ана Ђорђевић   –   (PDF на српском, 5.9 MB)

2022.

2. 12. Хемијски факултет / Сала за седнице (10-11 сати), за истраживаче:
Отворена наука и препринт сервери
Ана Ђорђевић   –   (PDF на српском, 3 MB)

24. 5. Хемијски факултет / Библиотека (11:30-14:00 сати), за студенте основних студија Филолошког факултета - предмет Процеси управљања у библиотекама:
Процеси управљања у Библиотеци Хемијског факултета
Ана Ђорђевић   –   (PDF на српском, 4.4 MB)

19. 4. Хемијски факултет / Microsoft Teams (17:30-18:30 сати), за студенте докторских студија Филолошког факултета - предмет Књига традиционална и електронска:
Примена отворене науке на Хемијском факултету
Ана Ђорђевић   –   (PDF на српском, 3 MB)

17. 3. Хемијски факултет / Microsoft Teams (17-18:30 сати), за студенте Хемијског факултета - изборни предмет Увод у научноистраживачки рад (321H2):
Претрага литературе за успешне студије будућих научника III
Ана Ђорђевић   –   (PDF на српском, 4.9 MB)

12. 1. Zoom платформа, за истраживаче:
Коришћење репозиторијума Cherry за потребе научно-истраживачких пројеката - депоновање публикованих и рецензираних верзија радова
Ана Ђорђевић   –   снимак предавања можете преузети овде   (MP4, 308 MB).

2021.

28. 12. Zoom платформа, годишње окупљање са сарадницима РЦУБ-а (13-14 сати), за библиотекаре и истраживаче:
Предстаљање Правилника о отвореној науци на Универзитету у Београду - Хемијском факултету
Ана Ђорђевић   –   (PDF на српском, 2.7 MB)

28. 12. Хемијски факултет, Сала за седнице и Zoom платформа (10-11 сати), за руководиоце и сараднике пројеката који се реализују на Хемијском факултету:
Коришћење репозиторијума Cherry за потребе научно-истраживачких пројеката - депоновање истраживачких података
Ана Ђорђевић   –   (PDF на српском, 3 MB)
снимак предавања можете преузети овде   (MP4, 72.4 MB).

15. 12. После 2020: Нове прилике и перспективе - XVIII годишња конференција Библиотекарског друштва Србије (Крагујевац, 11:00-12:15 сати), за библиотекаре:
Потребе корисника Cherry дигиталног репозиторијума Библиотеке Хемијског факултета
Ана Ђорђевић   –   (PDF на српском, 1.53 MB)

6. 11. Семинар за упознавање студената са факултетом и академским начелима (Палић, 16:00-17:00 сати), за бруцоше:
On-line претраживање литературе и библиотечких јединица
Ана Ђорђевић   –   (PDF на српском, 7 MB)

23. 9. Open Science Fair (15:00-15:30 сати), за библиотекаре и истраживаче:
Building capacity for Open Science through training for institutional repositories
Ана Ђорђевић   –   (PDF на енглеском, 939 KB)
https://youtu.be/g0a5XUtDeFg?t=1627

16. 6. EIFL Digital Research Literacy Training Programme Outline for Librarians (11-12 сати), за библиотекаре и истраживаче:
Social media for research
Ана Ђорђевић   –   (PDF на енглеском, 3.4 MB)

9. 6. EIFL Digital Research Literacy Training Programme Outline for Librarians (11-12 сати), за библиотекаре и истраживаче:
Preprints
Ана Ђорђевић   –   (PDF на енглеском, 1.5 MB)

31. 5. Хемијски факултет / Microsoft Teams (10-12 сати), за руководиоце и сараднике пројеката који се реализују на Хемијском факултету:
Cherry институционални репозиторијум научних радова - примена отворене науке кроз националне и европске пројекте
Ана Ђорђевић   –   (PDF на српском, 1 MB)

15. 4. 1st International Online Conference on Digital Transformation in Culture and Education (14-14:10 сати), за истраживаче и библиотекаре:
TRAP-RCUB IT Solution and Organizational Model for the Implementation of Institution or Thematic Repositories - User support for librarians and researchers
Ана Ђорђевић   –   (PDF на енглеском, 2.5 MB)
https://youtu.be/jTkaO5daLcE?t=15395

19. 3. Хемијски факултет / Microsoft Teams (14-15:30 сати), за студенте Хемијског факултета - изборни предмет Увод у научноистраживачки рад (321H2):
Претрага литературе за успешне студије будућих научника II
Ана Ђорђевић   –   (PDF на српском, 4.6 MB)

2020.

5. 11. Конференција "Дани отворене науке III" (13:45-14:00), за истраживаче и библиотекаре:
TRAP/RCUB - мрежа репозиторијума
Ана Ђорђевић   –   снимак и презентација: http://open.ac.rs/don2020

28. 2. Хемијски факултет, Библиотека (16-17:30 сати), за студенте Хемијског факултета:
Претрага литературе за успешне студије будућих научника
Ана Ђорђевић   –   PDF на српском, 4.3 MB

30. 1. Хемијски факултет, Библиотека (10-13 сати), за наставнике и истраживаче Хемијског факултета и Иновационог центра ХФ:
Обука за коришћење Репозиторијума
Ана Ђорђевић   –   PDF на српском, 6.8 MB

2019.

28-30. 1. Хемијски факултет, Сала за седнице (10-13 сати), за професоре и истраживаче Хемијског факултета и Иновационог центра:
Обука за коришћење Репозиторијума
Милица Шевкушић и Ана Ђорђевић   –   PDF на српском, 3654 KB

28. 2. Хемијски факултет, Сала за седнице (12-13 сати), за професоре и студенте:
КоБСОН сервиси
Ана Ђорђевић   –   PDF на српском, 1120 KB

28. 3. Хемијски факултет, Сала за седнице (12-13 сати), за професоре и студенте:
Проналажење информација (ЕлеЧас, JCR, SJR) и навођење литературе у научним радовима
Ана Ђорђевић   –   PDF на српском, 3.6 MB

30. 5. Хемијски факултет, Сала за седнице (12-13 сати), за професоре и студенте:
Нови медији у истраживачком раду и образовању
Мирјана Нешић (Београдска политехника, mnesic@politehnika.edu.rs)   –   презентација

20. 10. Хемијски факултет, Библиотека (10-12 сати), за бруцоше:
Правилна употреба библиотечког фонда и претрага научне литературе
Маја Крајновић, Ана Ђорђевић и Кристина Милојевић