О Катедри

Главне активности Катедре за наставу хемије односе се на:

  • иницијално образовање наставника хемије у оквиру интегрисаних основних и мастер академских студија и докторских студија за ужу научну област настава хемије;
  • професионални развој наставника хемије кроз различите програме (Априлски дани о настави хемије, Наставна секција, итд);
  • научноистраживачки рад у вези с образовањем у области хемије на свим нивоима, укључујући и иницијално образовање и професионални развој наставника хемије;
  • учешће у доношењу докумената релевантних за образовање у области хемије у Републици Србији (наставни програми хемије за основну и средње школе, образовни стандарди за крај обавезног и општег средњег образовања);
  • организацију и реализацију такмичења из хемије ученика основне школе;
  • промоцију хемије међу младима.