Публикације

Драгица Тривић
Методика наставе хемије 1

(претходни назив предмета)

Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Београд, 2007.
ISBN 978-86-7220-031-7
COBISS.SR-ID 145205516

Предмет

  • Методика наставе опште и неорганске хемије (601P2)
Драгица Тривић, Биљана Томашевић
Практикум за вежбе из Методике наставе хемије 3 и 4

(претходни називи предмета)

Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Београд, 2008.
ISBN 978-86-7220-032-4
COBISS.SR-ID 152989708

Предмети

  • Методика наставе хемије 1 (653P2)
  • Методика наставе хемије 2 (654P2)
Драгица Тривић
Теме из методике наставе хемије, приручник за наставнике хемије

Klett, Београд, 2013.
ISBN 978-86-7762-487-3
COBISS.SR-ID 203818764

Предмети

  • Методика наставе хемије 1 (653P2)
  • Методика наставе хемије 2 (654P2)