На следећим страницама можете наћи кратак опис истраживачих група које раде на Хемијском факултету:

Истраживачка група
АНАЛИЗА ЕЛЕМЕНАТА У УЗОРЦИМА ЗЕМЉИШТА, БИЉАКА И ХРАНЕ
проф. др Јелена Мутић

Истраживачка група
ГРУПА ЗА АНАЛИТИЧКУ ХЕМИЈУ И ХЕМИЈУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(The EnviroSensing Group)

проф. др Драган Манојловић
доц. др Далибор Станковић

Истраживачка група
PROFOOD - ГРУПА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПРИРОДНИХ ПРОИЗВОДА И ИНТЕГРИТЕТА ХРАНЕ
Душанка Милојковић-Опсеница, редовни професор

Истраживачка група
ХЕМИЈСКЕ РАВНОТЕЖЕ
др Татјана Вербић, ванр. проф.

Истраживачка група
НАСТАВА ХЕМИЈЕ
проф. др Драгица Тривић

Истраживачка група
ГРУПА ЗА ТЕОРИЈСКУ НЕОРГАНСКУ ХЕМИЈУ
др Маја Груден-Павловић, редовни професор

Истраживачка група
ИСПИТИВАЊЕ КОМПЛЕКСА МЕТАЛА - СИНТЕЗА И ПРИМЕНА
проф. др Сања Гргурић-Шипка

Истраживачка група
ОПСЕНИЦА ЛАБ
др Игор Опсеница, редовни професор

ИСТРАЖИВАЧКА ГРУПА ПРОФ. САИЧИЋА
др Радомир Н. Саичић, редовни професор

Истраживачка група
ГРУПА ЗА ОРГАНСКУ ГЕОХЕМИЈУ И ХЕМИЈУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
др Бранимир Јованчићевић, редовни професор