Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

Истраживачка група
ХЕМИЈСКЕ РАВНОТЕЖЕ
др Татјана Вербић, ванр. проф.

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Научноистраживачки рад
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Сарадници

Сарадници из других институција

[Slika br. 51]

Област истраживања

1. Физичко-хемијска карактеризација и проучавање јонских равнотежа (потенцијално) биолошки активних супстанци

Физичко-хемијска карактеризација и проучавање различитих типова јонских равнотежа (потенцијално) биолошки активних супстанци кључни су кораци у раној фази развоја лекова и предвиђању фармакокинетичких и фармакодинамичких својстава једињења. Ова истраживања укључују одређивање киселинских константи, растворљивости, липофилности, пермеабилности потенцијалних лекова, као и проучавање интеракција са протеинима и одређивање одговарајућих константи везивања. Важност ових истраживања је препозната након процене да је ∼1/3 супстанци које су одбијене током преклиничких испитивања одбијена због лоших АДМЕ (апсорпција, дистрибуција, метаболизам, екскреција) својстава, а која у великој мери зависе од физичко-хемијских својстава супстанци.

[Slika br. 55]

2. Молекулски обележени полимери: синтеза, карактеризација и примена

Молекулски обележени полимери представљају функционалне материјале са могућношћу примене у различитим областима хемије и хемијске технологије. Примењују се као сорбенти за екстракцију чврстом фазом, сорбенти за хроматографију, у различитим типовима сензора, као вештачки ензими, микрореактори, за контролисано отпуштање и доставу лекова. Активност групе је усмерена ка добијању полимера за 'захтевне' молекуле попут стероида, затим ка синтези хирално обележених полимера, полимера који се могу применити као сорбенти у екстракцији или хроматографији.

[Slika br. 58]

3. Примена хемоинформатичких програма у медицинској хемији, хемији хране и хемији материјала

Помоћу квантно-хемијских прорачуна могуће је предвидети различита физичко-хемијска својства биолошки активних молекула и функционалних материјала. Проучавањем протеин-лиганд интеракција долази се до важних сазнања о механизму деловања природних и синтетичких молекула и њиховим АДМЕТ својствима, што се користи у дизајну нових структура са побољшаним фармакодинамичким и фармакокинетичким својствима.

[Slika br. 61]

Опрема коју група користи у раду

Публикације

  1. M. P. Pešić, M. D. Todorov, G. Becskereky, G. Horvai, T. Ž. Verbić, B. Toth, Talanta 217 (2020) 121075.
  2. O. S. Marković, M. P. Pešić, A. V. Shah, A. T. M. Serajuddin, T. Ž. Verbić, A. Avdeef, Eur. J. Pharm. Sci. 133 (2019) 264-274.
  3. O. S. Marković, I. N. Cvijetić, M. V. Zlatović, I. M. Opsenica, J. M. Konstantinović, N. V. Terzić Jovanović, B. A. Šolaja, T. Ž. Verbić, Spectrochim. Acta A 192 (2018) 128-139.
  4. I. N. Cvijetić, T. Ž. Verbić, P. Ernesto de Resende, P. Stapleton, S. Gibbons, I. O. Juranić, B. J. Drakulić, M. Zloh, Eur. J. Med. Chem. 143 (2018) 1474-1488.
  5. A. Avdeef, E. Fuguet, A. Llinàs, C. Ràfols, E. Bosch, G. Völgyi, T. Verbić, E. Boldyreva, K. Takács-Novák, Equilibrium solubility measurement of ionizable drugs - consensus recommendations for improving data quality, White paper, ADMET&DMPK 4 (2016) 112-178.

Партнери

Пројекти

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет