[dr Tatjana Z. Verbic]

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за аналитичку хемију

Телефон:   011-3336611

Телефон (локални):   611

Кабинет:   529

E-mail:   tatjanad@chem.bg.ac.rs

Лични подаци

Рођена у Лозници, Србија (децембар 1974.). Удата и мајка 2 дечака. Говори српски (матерњи) и енглески језик.

Образовање и усавршавања

1993-1997: Основне студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1997-2001: Магистратура - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2001-2010: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

1997: Стручни сарадник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1997-1998: Самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1998-2002: Асистент приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2003-2012: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2013-2014: Научни сарадник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2014-2018: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2018: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Истраживачка група др Татјане Ж. Вербић се првенствено бави физичко-хемијском карактеризацијом и проучавањем јонских равнотежа биолошки активних и потенцијално биолошки активних супстанци. Ова проучавања имају велики значај у предвиђању фармакокинетичких и фармакодинамичких особина супстанци и представљају почетну фазу дизајнирања и развоја лекова. Обухватају, између осталог, одређивање киселинских константи, растворљивости, липофилности, пермеабилности и интеракција испитиваних супстанци са разноврсним агенсима у физиолошким условима.
Група се бави и молекулски обележеним полимерима (МОП). Молекулско обележавање представља технологију усмерену ка стварању селективних везивних места у полимерном матриксу полимеризацијом у присуству жељеног молекула – темплата. Након полимеризације и уклањања темплата, у полимеру остају везивна места по величини и наелектрисању комплементарна темплату. МОП имају универзалну примену у аналитици, користе се као сорбенти за хроматографију, екстракцију, али и као сензори, катализатори, за контролисано ослобађање лекова итд. Истраживање је усмерено ка припреми нових МОП, селективнијих и са већом сорптивном моћи, као и развој хиралних МОП честица за раздвајање енантиомера.

Истраживачка група "Хемијске равнотеже"

Награде и признања

11. 1998: Признање СХД за постигнут успех током студирања.

2001: WUS-Аустрија награда за 100 најбољих последипломаца Србије 2001/2002

2012: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Стипендија за постдокторско усавршавање

2021: Фулбрајтова стипендија

Остале активности

Члан следећих научних друштава:

 • Српско хемијско друштво од 1998. - Секција за аналитичку хемију. Члан надзорног одбора (од 2018. године). Секретар Секције за аналитичку хемију (2012-2023. године).
 • Српско друштво истраживача рака од 2011.
 • Meђународна асоцијација физикохемичара од 2015.
 • Америчко хемијско друштво од 12. 2021.

Продекан за наставу Хемијског факултета од 1. 10. 2015. до 30. 9. 2018.

Члан Већа Издавачког центра од 9. 10. 2018. до 12. 12. 2019.

Члан Већа Издавачког центра од 12. 12. 2019. до 12. 1. 2023.

Члан Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе од 8. 10. 2020. до 14. 12. 2020.

Председник Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе од 14. 12. 2020.

Председник Већа Издавачког центра од 12. 1. 2023.

 • Председник УО Фонда Ненада М. Костића за хемијске науке.
 • Стручни сарадник у ИС Петница.
 • Уредник у часопису ADMET & DMPK (http://pub.iapchem.org/ojs/index.php/admet/announcement/view/12)
 • Усавршавање у САД: на Univ. of Utah, Salt Lake City, у лабораторији Prof. Edward-а M. Eyering-а (3 месеца, 2000. године) и на Iowa State Univ., Ames, у групи проф. Edward-a S. Yeung-a (10 месеци, 2002. године).
 • Постдокторско усавршавање на Будимпештанском Универзитету технологије и економије (БМЕ) у Мађарској у групи проф. George Horvai-a (7 месеци, 2012. године).
 • Фулбрајтова стипендија за боравак на St. John's University, College of Pharmacy and Health Sciences, NYC, USA, у групи проф. Abu Serajuddin-а (6 месеци, 2021-22).

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Завршени пројекти:

 • 2011: Синтеза аминохинолина и њихових деривата као антималарика и инхибитора ботулинум неуротоксина А – 172008
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)
 • 2011: Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињења и функционалних материјала, релевантних у (био) нанотехнологији – 172035
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)
 • 2014: Молекули у покрету – CMST COST Action CM1405
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансира:   Европска унија (Брисел, Белгија)
 • 2015: Small Molecule Antiviral Inhibitors – 1323839
  врста пројекта:   међународни
 • 2016: Добијање и карактеризација селективних сорбената на бази молекулски обележених полимера   (руководилац пројекта)
  врста пројекта:   међународни

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

Knjige i revijalni radovi / Books and reviews:

Tatjana Verbić, Miloš Pešić, Nikola Obradović, Ilija Cvijetić, Praktikum sa zbirkom zadataka iz instrumentalne analitičke hemije – optičke i elektroanalitičke metode, Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, 2018. ISBN 978-86-7220-095-9

 

Изабрани радови / Selected papers:

 1. Mila Milenković, Gabriele Ciasca, Aurelio Bonasera, Michelangelo Scopelliti, Olivera Marković, Tatjana Verbić, Biljana Todorović Marković, Svetlana Jovanović, Blue-light-driven photoactivity of L-cysteine-modified graphene quantum dots and their antibacterial effects, J. Photoch. Photobio. B, 2023, Accepted for publication, https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2023.112818
 2. Tatjana Ž. Verbić, Kin Y. Tam, Dušan Ž. Veljković, Abu T. M. Serajuddin, and Alex Avdeef, Clofazimine pKa Determination by Potentiometry and Spectrophotometry: Reverse Cosolvent Dependence as an Indicator of the Presence of Dimers in Aqueous Solutions, Mol. Pharm.  20(6), 2023, 3160–3169.
 3. Miloš P. Pešić, Jugoslav B. Krstić, Tatjana Ž. Verbić, Highly selective water-compatible molecularly imprinted polymers for benzophenone-4, J. Serb. Chem. Soc. 88(1), 2023, 55–68. 
 4. Olivera S. Marković, Nirali G. Patel, Abu T. M. Serajuddin, Alex Avdeef, and Tatjana Ž. Verbić, Nortriptyline Hydrochloride Solubility−pH Profiles in a Saline Phosphate Buffer: Drug−Phosphate Complexes and Multiple pHmax Domains with a Gibbs Phase Rule “Soft” Constraints, Mol. Pharm. 19(2), 2022, 710-719.
 5. Gorana Mrđan, Aleksandar Tot, Milan Vraneš, Milena Rašeta, Petar Knežević, Tatjana Verbić, Borko Matijević, Synthesis and Characterization of Novel 2-Pyridine Mono(thio)carbohydrazones as Promising Antioxidant and Antimicrobial Agents. Experimental and Theoretical Approach, Bull. Chem. Soc. Jpn. 95, 2022, 185–194.
 6. Igor Opsenica, Milica Selaković, Mikloš Tot, Tatjana Verbić, Jelena Srbljanović, Tijana Štajner, Olgica Đurković Đaković and Bogdan Šolaja, New 4-aminoquinolines as moderate inhibitors of P. falciparum malaria, J. Serb. Chem. Soc. 86(2), 2021, 115-123.
 7. Gorana S. Mrđan, Gyöngyi Gy. Vastag, Dušan Đ. Škorić, Mirjana M. Radanović, Tatjana Ž. Verbić, Miloš K. Milčić, Ivana N. Stojiljković, Olivera S. Marković, Borko M. Matijević, Synthesis, physicochemical characterization, and TD–DFT calculations of monothiocarbohydrazone derivatives, Struct. Chem. 32(3), 2021, 1231–1245.
 8. Miloš P. Pešić, Miljana D. Todorov, Gergely Becskereki, George Horvai, Tatjana Ž.Verbić, Blanka Tóth, A novel method of molecular imprinting applied to the template cholesterol, Talanta 217, 2020, 121075.  DOI: 10.1016/j.talanta.2020.121075
 9. Aleksandra Božić, Nenad R. Filipović, Tatjana Ž. Verbić, Miloš K. Milčić, Tamara R. Todorović, Ilija N. Cvijetić, Olivera R Klisurić, Marina Radišić, Aleksandar D. Marinković, A detailed experimental and computational study of monocarbohydrazones, Arab. J. Chem. 13, 2020, 932-953.
 10. Olivera S. Marković, Miloš P. Pešić, Ankita V. Shah, Abu T.M. Serajuddin, Tatjana Ž. Verbić, Alex Avdeef, Solubility-pH profile of desipramine hydrochloride in saline phosphate buffer: Enhanced solubility due to drug-buffer aggregates, Eur. J. Pharm. Sci. 133, 2019, 264-274.
 11. Života Selaković, Julie P. Tran, Krishna P. Kota, Marija Lazić, Cary Retterer, Robert Besh, Rekha G. Panchal, Veronica Soloveva, Vantongreen A. Sean, Wells B. Jay, Aleksandar Pavić, Tatjana Verbić, Branka Vasiljević, Kathleen Kuehl, Allen J. Duplantier, Sina Bavari, Rajini Mudhasani, Bogdan A. Šolaja, Second generation of diazachrysenes: protection of Ebola virus infected mice and mechanism of action, Eur. J. Med.Chem. 162, 2019, 32-50.
 12. Rabindra N. Pradhan⁠, Sayed M. Hossain, Avinash Lakm⁠a, Dragana D. Stojkov, Tatjana Ž. Verbić, Goran Angelovski, Rosa Pujales–Paradela, Carlos Platas–Iglesias, Akhilesh K. Singh, Water soluble Eu(III) complexes of macrocyclic triamide ligands: Structure, stability, luminescence and redox properties, Inorg. Chim. Acta 486, 2019, 252-260.
 13. Jelena Konstantinović, Erkan Kiris, Krishna P. Kota, Johanny Kugelman-Tonos, Milica Videnović, Lisa H. Cazares, Nataša Terzić Jovanović, Tatjana Ž. Verbić, Boban Andjelković, Allen J. Duplantier, Sina Bavari, and Bogdan A. Šolaja, New Steroidal 4-Aminoquinolines Antagonize Botulinum Neurotoxin Serotype A in Mouse Embryonic Stem Cell Derived Motor Neurons in Postintoxication Model, J. Med. Chem. 61, 2018, 1595−1608.
 14. Olivera S. Marković, Ilija N. Cvijetić, Mario V. Zlatović, Igor M. Opsenica, Jelena M. Konstantinović, Nataša V. Terzić Jovanović, Bogdan A. Šolaja, Tatjana Ž. Verbić, Human serum albumin binding of certain antimalarials, Spectrochim. Acta A 192, 2018, 128-139.
 15. Ilija N. Cvijetić, Tatjana Ž. Verbić, Pedro Ernesto de Resende, Paul Stapleton, Simon Gibbons, Ivan O. Juranić, Branko J. Drakulić , Mire Zloh, Design, synthesis and biological evaluation of novel aryldiketo acids with enhanced antibacterial activity against multidrug resistant bacterial strains, Eur. J. Med. Chem. 143, 2018, 1474-1488.
 16. Ilija N. Cvijetić, Miloš P. Pešić, Miljana D. Todorov, Branko J. Drakulić, Ivan O. Juranić, Tatjana Ž. Verbić, Mire Zloh, Tautomerism of 4-phenyl-2,4-dioxobutanoic acid. Insights from pH ramping NMR study and quantum chemical calculations, Struct. Chem. 29(2), 2018, 423-434.
 17. Ilija N. Cvijetić, Tatjana Ž. Verbić, Branko J. Drakulić, Dalibor M. Stanković, Ivan O. Juranić, Dragan D. Manojlović, Mire Zloh, Redox properties of alkyl-substituted 4-aryl-2,4-dioxobutanoic acids, J. Serb. Chem. Soc. 82(3), 2017, 303-316.
 18. Alex Avdeef, Elisabet Fuguet, Antonio Llinàs, Clara Ràfols, Elisabeth Bosch, Gergely Völgyi, Tatjana Verbić, Elena Boldyreva, Krisztina Takács-Novák, Equilibrium solubility measurement of ionizable drugs – consensus recommendations for improving data quality, White paper, ADMET&DMPK 4(2), 2016, 112-178.
 19. Nevenka Cakić, Tatjana Ž. Verbić, Ratomir M. Jelić, Carlos Platas-Iglesias and Goran Angelovski, Synthesis and characterisation of bismacrocyclic DO3A-amide derivatives – an approach towards metal-responsive PARACEST agents, Dalton Trans. (45), 2016, 6555–6565.
 20. Nataša Terzić, Jelena Konstantinović, Mikloš Tot, Jovana Burojević, Olgica Djurković-Djaković, Jelena Srbljanović, Tijana Štajner, Tatjana Verbić, Mario Zlatović, Marta Machado, Inês S. Albuquerque, Miguel Prudêncio, Richard J. Sciotti, Stevan Pecic, Sarah D’Alessandro, Donatella Taramelli, Bogdan A. Šolaja, Re-investigating old pharmacophores: Are 4-aminoquinolines and tetraoxanes potential two-stage antimalarials?, J. Med. Chem. 59(1), 2016, 264–281
 21. Zsanett Dorkó, Anett Szakolczai, Tatjana Verbić, George Horvai, The binding capacity of molecularly imprinted polymers and their non-imprinted analogs, J. Sep. Sci. 38(24), 2015, 4240-4247.
 22. Nenad R. Filipović, Snežana Bjelogrlić, Aleksandar Marinković, Tatjana Ž. Verbić, Ilija N. Cvijetić, Milan Senćanski, Marko V. Rodić, Miroslava Vujčić, Dušan Sladić, Zlatko Striković, Tamara R. Todorović, Christian D. Muller, Zn(II) complex with 2-quinolinecarboxaldehyde selenosemicarbazone: synthesis, structure, interaction studies with DNA/HSA, molecular docking and caspase-8 and -9 independent apoptose induction, RSC Adv. 5, 2015, 95191-95211.
 23. Ilija N. Cvijetić, Muhammet Tanç, Ivan O. Juranić, Tatjana Ž. Verbić, Claudiu T. Supuran, Branko J. Drakulić, 5-Aryl-1H-pyrazole-3-carboxylic acids as selective inhibitors of human carbonic anhydrases IX and XII, Bioorg. Med. Chem. 23(15), 2015, 4649–4659.
 24. Maria A. Guimarães, Rosimeire N. de Oliveira, Leiz M. C. Véras, David F. Lima, Yuri D. M. Campelo, Stefano Augusto Campos, Selma A. S. Kuckelhaus, Pedro L. S. Pinto, Peter Eaton, Ana C. Mafud, Yvonne P. Mascarenhas, Silmara M. Allegretti, Josué de Moraes, Aleksandar Lolić, Tatjana Verbić, José Roberto S. A. Leite, Anthelmintic Activity In Vivo of Epiisopiloturine against Juvenile and Adult Worms of Schistosoma mansoni, PLoS Negl. Trop. Dis. 9(3), 2015, e0003656.
 25. Igor M. Opsenica, Tatjana Ž. Verbić, Mikloš Tot, Richard J. Sciotti, Brandon S. Pybus, Olgica Djurković-Djaković, Ksenija Slavić, Bogdan A. Šolaja, Investigation into novel thiophene- and furan-based 4-amino-7-chloroquinolines afforded antimalarials that cure mice, Bioorg. Med. Chem. 23(9), 2015, 2176-2186.
 26. Zsanett Dorkó, Tatjana Verbić, George Horvai, Comparison of the single channel and multichannel (multivariate) concepts of selectivity in analytical chemistry, Talanta 139, 2015, 40-49.
 27. Zsanett Dorkó, Tatjana Verbić, George Horvai, Selectivity in analytical chemistry: two interpretations for univariate methods, Talanta 132, 2015, 680-684.
 28. Ilija N. Cvijetić, Dušan D. Petrović, Tatjana Ž. Verbić, Ivan O. Juranić and Branko J. Drakulić, Human Serum Albumin Binding of 2-[(Carboxymethyl)sulfanyl]-4-oxo-4-(4-tert-butylphenyl)butanoic Acid and its Mono-Me Ester, ADMET&DMPK 2(2), 2014, 126-142.
 29. Tatjana Verbić, Zsanett Dorkó, and George Horvai, Selectivity in Analytical Chemistry, Review, Rev. Roum. Chim. 58(7-8), 2013, 569-575.
 30. Sandip M. Vibhute, Jörn Engelmann, Tatjana Verbić, Martin E. Maier, Nikos K. Logothetis, and Goran Angelovski, Synthesis and Characterization of pH-sensitive, Biotinylated MRI Contrast Agents and Their Conjugates with Avidin, Org. Biomol. Chem. 11(8), 2013, 1294-1305. (cover page article)
 31. Sandra Šegan, Jelena Trifković, Tatjana Verbić, Dejan Opsenica, Mario Zlatović, James Burnett, Bogdan Šolaja, Dušanka Milojković-Opsenica, Correlation between structure, retention, property, and activity of biologically relevant 1,7-bis(aminoalkyl)diazachrysene derivatives, J. Pharm. Biomed. Anal. 72, 2013, 231-239.
 32. Aleksandra Z. Simić, Tatjana Ž. Verbić, Milica N. Sentić, Mirjana P. Vojić, Ivan O. Juranić, Dragan D. Manojlović, Study of ellagic acid electro-oxidation mechanism, Monatsh. Chem. 144(2), 2013, 121-128.
 33. Branko J. Drakulić, Michael Stavri, Simon Gibbons, Željko S. Žižak, Tatjana Ž. Verbić, Ivan O. Juranić, Mire Zloh, Aryldiketo Acids Have Antibacterial Activity Against MDR Staphylococcus aureus Strains: Structural Insights Based on Similarity and Molecular Interaction Fields, ChemMedChem 4 (12), 2009, 1971-1975.
 34. Tatjana Ž. Verbić, Branko J. Drakulić, Mire Zloh and Ivan O. Juranić, The Effect of Phenyl Substituents on 13C NMR Shifts and Metal Ions Binding to 4-Phenyl-2,4-Dioxobutanoic Acid Derivatives, Lett. Org. Chem. 5(8), 2008, 692-699.
 35. Tatjana Ž. Verbić, Branko J. Drakulić, Mire F. Zloh, Jovana R. Pecelj, Gordana V. Popović and Ivan O. Juranić, LFER Study of 4-aryl-2,4-dioxobutanoic acids Protolytic Equilibria in Aqueous Solutions, J. Serb. Chem. Soc. 72(12), 2007, 1201-1216.
 36. Tatjana Damjanović, Gordana Popović, Srđan Verbić, and Lidija Pfendt, Study of Acid Hydrolysis of Bromazepam, Can. J. Chem. 82(8), 2004, 1260-1265.
 37. L. B. Pfendt, G. V. Popović, T. Ž. Damjanović, D. M. Sladić, Protolytic Equilibria of Bromazepam, J. Serb. Chem. Soc. 67(3), 2002, 187-195
 38. D. Manojlović, T. Damjanović, R. Golubović, M. Todorović, Emission of Nitrogen Compounds from the Immersed Soil, J. Env. Protect. Ecol. 2(1), 2001, 86-90