Катедра за општу и неорганску хемију

 1. др Миленко Ћелап, редовни професор   (1920–2004)
 2. др Љубинка Лоренц, редовни професор (1923–2007)
 3. др Милка Пастор, редовни професор
 4. др Љиљана Солујић, доцент
 5. др Ненад Јуранић, ванредни професор
 6. др Светозар Никетић, редовни професор   (1944–)
 7. др Гордана Вучковић, редовни професор   (1953–2013)
 8. др Софија Совиљ, редовни професор   (1948–)
 9. др Тибор Сабо, редовни професор   (1958–)
 10. др Катарина Анђелковић, редовни професор   (1957–)

Катедра за аналитичку хемију

 1. др Томислав Јањић, редовни професор
 2. др Лидија Пфендт, редовни професор   (1937–2016)
 3. др Вилим Вајганд, редовни професор
 4. др Тибор Пастор, редовни професор
 5. др Емил Милосављевић, доцент
 6. др Гордана Миловановић, редовни професор
 7. др Марија Тодоровић, редовни професор
 8. др Снежана Мандић, редовни професор   (1953–)
 9. др Живослав Тешић, редовни професор   (1953–)

Катедра за органску хемију

 1. академик Вукић Мићовић, редовни професор
 2. академик Ђорђе Стефановић, редовни професор
 3. академик Михаило Михаиловић, редовни професор   (1924–1998)
 4. академик Милутин Стефановић, редовни професор   (1924–2009)
 5. др Драгослав Јеремић, редовни професор
 6. др Владимир Андрејевић, редовни професор
 7. др Александра Стоиљковић, редовни професор
 8. др Иван Мићовић, редовни професор   (1941–2001)
 9. др Слободан Младеновић, редовни професор
 10. др Мирјана Хранисављевић Јаковљевић, редовни професор
 11. академик Мирослав Гашић, редовни професор
 12. академик Живорад Чековић, редовни професор
 13. др Александар Миловановић, редовни професор
 14. др Радо Марковић, редовни професор   (1946–2012)
 15. др Владимир Павловић, редовни професор   (1948–2024)
 16. др Љиљана Дошен Мићовић, редовни професор   (1948–)
 17. др Иван Јуранић, редовни професор   (1946–)
 18. академик Богдан Шолаја, редовни професор   (1951–)
 19. др Милован Ивановић, ванредни професор   (1957–)
 20. др Душан Сладић, редовни професор   (1958–)

Катедра за биохемију

 1. др Бојана Грујић-Ињац, редовни професор   (1925–2017)
 2. Весна Никетић, редовни професор   (1947–)
 3. Ратко Јанков, редовни професор   (1945–)
 4. др Јован Вучетић, редовни професор
 5. др Видосава Ђурђић
 6. др Вукић Шошкић
 7. др Маријетка Кидрич, доцент   (1945–)
 8. др Ђорђе Петровић, доцент
 9. др Мирослав Врвић, редовни професор   (1952–2024)
 10. др Љуба Мандић, редовни професор   (1953–)

Катедра за примењену хемију

 1. академик Драгомир Виторовић, редовни професор   (1926–2015)
 2. др Мирјана Шабан, ванредни професор   (1929–2014)
 3. др Петар Пфендт, редовни професор   (1934–2021)
 4. др Предраг Полић, ванредни професор   (1958–2003)
 5. др Иван Гржетић, редовни професор   (1952–)

Катедра за наставу хемије

 1. др Снежана Бојовић, редовни професор   (1945–)