Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

[Слика]

др Иван А. Гржетић

редовни професор
Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за примењену хемију

Телефон:   011-2637493, 011-3336727

Телефон (локални):   727

Кабинет:   643

Лабораторија:   642

E-mail:   grzetic AT chem · bg · ac · rs

Лични подаци

Датум и место рођења: 10. 10. 1952, Београд. Ожењен. Језици које користи: српски (матерњи), енглески, немачки и француски.

Образовање и усавршавања

1975: Основне студије - Хемијске науке / Природно-математички факултет (Београд)

1977: Магистратура - Хемијске науке / Природно-математички факултет (Београд)

1984: Докторат - Гео-науке / Рударско-геолошки факултет (Београд)

Кретање у служби

1977-1979: Стручни сарадник / Универзитетска лабораторија за електронску микроанализу (УЛЕМА) Рударско-геолошког факултета (Београд)

1979-1985: Асистент / Рударско-геолошки факултет (Београд)

1985-1991: Доцент / Рударско-геолошки факултет (Београд)

1991-1997: Ванредни професор / Рударско-геолошки факултет (Београд)

1997-2005: Редовни професор / Рударско-геолошки факултет (Београд)

2005. до данас: Редовни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Хемија животне средине; инструментална анализа.

Остале активности

Члан следећих научних друштава:

Шеф Катедре за примењену хемију од 1. 10. 2013. до 30. 9. 2015.

Декан Хемијског факултета од 1. 10. 2015.

Члан Стручног већа за хемијске, физичко хемијске и биохемијске науке Универзитета у Београду од 2003. до 2005. Члан Већа научних области природних наука Универзитета у Београду од 2007. Члан Већа групацијe природно-математичких наука Универзитета у Београду од 2009.

Од 1977. године Иван Гржетић је запослен као сарадник у Универзитетској лабораторији за електронску микроанализу на Рударско-геолошком факултету у Београду, затим је запослен на истом факултету на Институту за истраживање лежишта минералних сировина, где је прошао кроз сва универзитетска звања од асистента (1979. године), преко доцента (1985. године) и ванредног професора (1991. године) до редовног професора (1997. године). На истом факултету био је руководилац Института за истраживање лежишта минералних сировина (1996 - 2002) и продекан за научно-истраживачки рад (2002 - 2004). Од марта 2005. године изабран је и ради као редовни професор Хемијског факултета, на Катедри за примењену хемију, за ужу научну област Хемија животне средине.

Иван Гржетић је више пута боравио у иностранству: (1) на Макс-Планковом Институту за нуклеарну физику у Хајделбергу (Немачка) 1979. (два месеца) и 1981. године (1 месец); (2) на Институту за физику Универзитета у Упсали (Шведска) 1982. (два месеца) и 1986. године (1 годину); (3) Био је научни сарадник (пуне две године: 1988 - 1990) на Универзитету у Хајделбергу на међународном научном пројекту "Сулфосоли које садрже талијум и сребро". На Факултету гео наука Универзитета у Хајделбергу (Немачка) радио је као гостујући доцент, а потом и као гостујући професор за предмет "Physikalisch Chemische Grundlagen der Gesteins- und Erzlagerstaettenbildung" од 1990. до 1993. године.

Проф. Иван Гржетић је радио и ради као експерт из области заштите животне средине за већи број владиних и невладиних организација, а до сада је учествовао на више међународних и домаћих пројеката и студија међу којима су: Yugolex - FINNCONSULT Oy, Development of Environmental Legislation in Serbia and Montenegro Project 7070 PHASE II, (2003 - 2004) Serbia Danube River Enterprise Pollution Reduction Project (DREPR), Пројекат Инвестиран од Светске банке (2003 - 2005), радио као project coordinator. Пројекат "Израда плана за имплементацију Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама (POPs)" Инвестиран од GEF/UNEP фонда и координиран од Министарства за науку и заштиту животне средине - Управа за заштиту животне средине - Република Србија, (2005 - 2008), радио као project coordinator. "Студија утицаја временских услова на пољопривреду Србије и модалитети противградне заштите" Инвестирана од USAID - Serbia Agribusiness Project, (2010 - 2011), радио као project coordinator.

Ангажман у настави

Пројекти

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

Књиге и ревијални радови / Books and reviews:

 1. Š. Đarmati, D. Veselinović, I. Gržetić i D. Marković, (izdanje 2007 i izdanje 2008), Životna sredina i njena zaštita, Životna sredina - knjiga I, Futura, Beograd, 311 str. ISBN 978-86-86859-01-3.
 2. Š. Đarmati, D. Veselinović, I. Gržetić i D. Marković, (2008), Životna sredina i njena zaštita, Životna sredina - knjiga II, Futura, Beograd, 367 str. ISBN 978-86-86859-07-5.
 3. D. Veselinović, I. Gržetić, Š. Đarmati i D. Marković, (1995), Fizičkohemijske osnove zaštite životne sredine - knjiga I: Stanja i procesi u životnoj sredini, Fakultet za Fizičku hemiju, Beograd, 506 str. ISBN 86-8213-11-1.
 4. I. Gržetić, (1996), Fizička hemija u geologiji: Fizička hemija ležišta mineralnih sirovina, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 454 str. ISBN 86-81019-19-8.
 5. D. Marković, Š. Đarmati, I. Gržetić i D. Veselinović, (1996), Fizičkohemijske osnove zaštite životne sredine - knjiga II: Izvori zagađivanja posledice i zaštita, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 552 str. ISBN 86-81019-27-9.
 6. Massimo Zucchetti con contributi di: Angelo Baracca, Mauro Cristaldi, Ivan Gržetić, Edoardo Magnone, Vito Francesco Polcaro, Carlo Pona, Silvana Salerno, (2003) "Guerra infinita, guerra ecologica. I danni delle nuove guerre all'uomo e all'ambiente"; Editori Jacabook & Alce Nero, Milano, 256 pp. ISBN 88-16-40623-2.
 7. I. Gržetić and J. Zemann, Eds.: THALLIUM CHEMISTRY, E. Schweitzerbartsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 112 pp, (1993). ISSN 0077-7757.
 8. И. Гржетић, И. Брчески (Eds.), (1999), Вода, квалитет и здравље, Мол д.д., Београд, 212 пп. ИСБН 86-902021-1-0.
 9. И. Гржетић, (1997), Електронска спектрометрија за хемијску анализу (ESCA), у: М.Курепа (ед.): Електрон - сто година од открића: Електрон у чврстим телима и примена електрона, САНУ, 243-298. ИСБН 886-17-05592-8.

Изабрани радови / Selected papers:

 1. T. Rakić, K. Ilijević, M. Lazarević, I. Gržetić, V. Stevanović, B. Stevanović, The resurrection flowering plant Ramonda nathaliae on serpentine soil – coping with extreme mineral element stress Flora - Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, (2013), 208, 618-625.
 2. N. P. Jović-Jovičić, A. D. Milutinović-Nikolić, M. J. Žunić, Z. D. Mojović, P. T. Banković, I. A. Gržetić, D. M. Jovanović, Synergic adsorption of Pb2+ and reactive dye - RB5 on two series of organomodified bentonites, Journal of Contaminant Hydrology, (2013), 150, 1-11
 3. Dragana Životić, Ksenija Stojanović, Ivan Gržetić, Branimir Jovančićević, Olga Cvetković, Aleksandra Šajnović, Vladimir Simić, Rajko Stojanović, Georg Scheeder, Petrological and geochemical composition of lignite from the D field, Kolubara basin (Serbia), International Journal of Coal Geology, (2013), 111, 5-22
 4. Ilijević Konstantin, Gržetić Ivan, Živadinović Ivan and Popović Aleksandar, Long-term seasonal changes of the Danube River eco-chemical status in the region of Serbia, Environmental Monitoring and Assessment, (2012) 184, 2805-2828
 5. Poleti Dejan, Karanović Ljiljana, Balić-Žunić Tonči, Gržetić Ivan, Crystal structure of (Bi0.94Sb1.06)S3 and reconsideration of cation distribution over mixed sites in the bismuthinitestibnite solid-solution series, Neues Jahrbuch für Mineralogie – Abhandlungen, (2012) 189, 177-187
 6. N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, B. Dojčinović, B. Nedić, I. Gržetić and D. Jovanović, Synthesis, Characterization and Adsorptive Properties of Organobentonites, Acta Physica Polonica A, (2010), 117, 849-854
 7. Ivan Živadinović, Konstantin Ilijević, Ivan Gržetić and Aleksandar Popović, (2010), Long term changes of the Danube river ecochemical status in the region of Serbia, Journal of the Serbian Chemical Society, (2010), 75, 1125-1148.
 8. Ivan Gržetić and Nataša Čamprag, (2010), The evolution of trophic state of the Palić lake (Serbia), Journal of the Serbian Chemical Society, (2010), 75, 717-732.
 9. N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, Z. Mojović, M. Žunić, I. Gržetić, D. Jovanović, Organo-inorganic bentonite for simultaneous adsorption of Acid Orange 10 and lead ions, Appl. Clay Sci. (2010), 47, 452-456
 10. Dragana Životić, Branimir Jovančićević, Jan Schwarzbauer, Olga Cvetković, Ivan Gržetić,Marko Ercegovac, Ksenija Stojanović, Aleksandra Šajnović, The petrographical and organic geochemical composition of coal from the East field, Bogovina Basin (Serbia), Int. J. Coal Geol. (2010), 81, 227-241
 11. Rabia Ahmed Ghariani; Ivan Gržetić; Mališa Antić; Snežana Nikolić Mandić, Distribution and availability of potentially toxic metals in soil in central area of Belgrade (Serbia), Environ Chem Lett (2010) 8:261-269
 12. Ivan Gržetić and Rabia H. Ahmed Ghariani, Potential health risk assessment for soil heavy metal contamination in the central zone of Belgrade (Serbia), Journal of Serbian Chemical Society, (2008), 73(8-9), 923-934.
 13. N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, I. Gržetić, D. Jovanović, Organobentonite as efficient textile dye sorbent, Chemical Engineering and Technology, (2008), 31(4), 1-9.
 14. Dragana Životić, Herman Wehner, Olga Cvetković, Branimir Jovančićević, Ivan Gržetić, Georg Scheeder, Angelika Vidal, Aleksandra Šajnović, Marko Ercegovac and Vladimir Simić. Petrological, organic geochemical and geochemical characteristics of coal from the Soko mine, Serbia, International Journal of Coal Geology, (2008), Vol.73, 285-306.
 15. Ljiljana Karanovic, Dejan Poleti, Tonci Balic-Zunic, Emil Makovicky, Ivan Grzetic, Two new examples of very short thallium–transition metal contacts: Tl3Ag3Sb2S6 and Tl3Ag3As2S6, Journal of Alloys and Compounds, (2008), Vol. 457(1-2), 66-74
 16. Dragana Zivotic, Ivan Grzetic, Hans Lorenz and Vladimir Simic. U and Th in Some Brown Coals of Serbia and Montenegro and Their Environmental Impact. Environmental Science and Pollution Research International (2008), 15(2), 155-161.
 17. Lj. Đorđević, I. Gržetić and O. Cvetković, Eco-chemical status od the Korbevačka River South-Eastern Serbia, Fresenius Environmental Bulletin, (2007), Vol.16, 1412-1417
 18. Sakan, Sanja; Grzetic, Ivan; Dordevic, Dragana. Distribution and fractionation of heavy metals in the Tisa (Tisza) River sediments. Environmental Science and Pollution Research International (2007), 14(4), 229-236.
 19. Grzetic, Ivan. Some examples of geo and mining hazards in Serbia. Zeitschrift fuer Angewandte Geologie (2004), 50(1), 28-34.
 20. Makreski, Petre; Jovanovski, Gligor; Minceva-Sukarova, Biljana; Soptrajanov, Bojan; Green, Alex; Engelen, Bernward; Grzetic, Ivan. Vibrational spectra of MI3MIIIS3 type synthetic minerals (MI = Tl or Ag and MIII = As or Sb). Vibrational Spectroscopy (2004), 35(1-2), 59-65.
 21. Grzetic, I. Traffic pollution in the streets of Belgrade. Journal of Environmental Protection and Ecology (2003), 4(4), 761-766.
 22. Minceva-Sukarova, B.; Jovanovski, G.; Makreski, P.; Soptrajanov, B.; Griffith, W.; Willis, R.; Grzetic, I.. Vibrational spectra of MIMIIIS2 type synthetic minerals (MI = Tl or Ag and MIII = As or Sb). Journal of Molecular Structure (2003), Vol.651-653, 181-189.
 23. Grzetic, Ivan; Pekri, Joseph. SEM-EDX analysis of concrete deteriorating processes. Physical Chemistry 2002, Proceedings of the International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, 6th, Belgrade, Yugoslavia, Sept. 26-28, (2002), 2 448-461.
 24. Tomasevic, M.; Grzetic, I.; Vukmirovic, Z. The SEM - EDX used for identification of particles deposited to tree leaves. Scientific Meetings - Serbian Academy of Sciences and Arts, Department of Mathematics, Physics and Geo-Sciences (2002), 98(1), Applied Physics in Serbia-APS, 279-282.

Wed Feb 28 14:22:23 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет