Хемијски факултет је регистрован као самостална установа код Окружног привредног суда у Београду дана 24. 10. 1990. године   —   решење бр. Fi 9487/90.

[Vladimir Andrejevic] проф. др Владимир Андрејевић
декан ХФ у периоду од 1989. до 1991.
од 1989. до 1991:
в. проф. др Ратко Јанков,
продекан за наставу и науку
доц. др Богдан Шолаја,
продекан за финансије
 
[Gordana Milovanovic] проф. др Гордана Миловановић
декан ХФ у периоду од 1991. до 1994.
в. проф. др Љиљана Дошен-Мићовић,
продекан за наставу и науку
доц. др Иван Јуранић,
продекан за финансије
 
[Ivan Juranic] проф. др Иван Јуранић
декан ХФ у периоду од 1994. до 1998.
в. проф. др Лидија Пфендт,
продекан за наставу   (1994-1996)
доц. др Софија Совиљ,
продекан за наставу   (1996-1998)
в. проф. др Весна Никетић,
продекан за науку   (1994-1998)
доц. др Живослав Тешић,
продекан за финансије   (1994-1995)
в. проф. др Богдан Шолаја,
продекан за финансије   (1996-1998)
 
[Petar Pfendt] проф. др Петар Пфендт
декан ХФ у периоду од 1998. до 2001.
од 1998. до 2001:
в. проф. др Бранимир Јованчићевић,
продекан за наставу
в. проф. др Весна Никетић,
продекан за науку
в. проф. др Живослав Тешић,
продекан за финансије
 
[Predrag Polic] проф. др Предраг Полић
декан ХФ у периоду од 2001. до 2003.
од 2001. до 2003:
доц. др Љуба Мандић,
продекан за наставу
доц. др Снежана Зарић,
продекан за науку   (2001)
доц. др Снежана Мандић,
продекан за науку   (2002)
доц. др Зоран Миодраговић,
продекан за финансије
 
[Sofija Sovilj] проф. др Софија Совиљ
декан ХФ у периоду од 2003. до 2005.
од 2003. до 2005:
доц. др Горан Роглић,
продекан за наставу
в. проф. др Душан Сладић,
продекан за науку
доц. др Душанка Милојковић Опсеница,
продекан за финансије
 
[Zivoslav Tesic] проф. др Живослав Тешић
декан ХФ у периоду од 2005. до 2009.
од 2005. до 2007:
в. проф. др Драгица Тривић,
продекан за наставу
доц. др Марија Гавровић Јанкуловић,
продекан за науку
в. проф. др Катарина Анђелковић,
продекан за финансије   (2005)
доц. др Драгана Милић,
продекан за финансије   (2005-2007)
 
од 2007. до 2010:
в. проф. др Тања Ћирковић Величковић,
продекан за наставу
в. проф. др Сања Гргурић-Шипка,
продекан за науку
в. проф. др Деана Андрић,
продекан за финансије
 
[Branimir Jovancicevic] проф. др Бранимир Јованчићевић
декан ХФ у периоду од 2009. до 2015.
од 2010. до 2013:
доц. др Милош Милчић,
продекан за наставу
в. проф. др Марија Гавровић Јанкуловић,
продекан за науку
доц. др Веселин Маслак,
продекан за финансије
 
од 2013. до 2015:
в. проф. др Рада Баошић,
продекан за наставу
в. проф. др Маја Груден-Павловић,
продекан за науку
в. проф. др Горан Роглић,
продекан за финансије
 
[Ivan Grzetic] проф. др Иван Гржетић
декан ХФ у периоду од 2015. до 2020.
од 2015. до 2018:
доц. др Татјана Вербић,
продекан за наставу
в. проф. др Драгана Милић,
продекан за науку
 
од 2015 до 2020:
в. проф. др Радивоје Продановић,
продекан за финансије
 
од 2018 до 2020:
в. проф. др Тамара Тодоровић,
продекан за наставу
доц. др Љубодраг Вујисић,
продекан за науку
 
[Goran Roglic] проф. др Горан Роглић
декан ХФ у периоду од 2020.
од 2020:
в. проф. др Рада Баошић,
продекан за наставу
проф. др Тања Ћирковић Величковић,
продекан за науку
в. проф. др Веселин Маслак,
продекан за финансије