[dr Maja A. Gruden-Pavlovic]

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за општу и неорганску хемију

Телефон:   011-3336754

Телефон (локални):   754

Лабораторија:   544

E-mail:   gmaja@chem.bg.ac.rs

Лични подаци

Маја Груден-Павловић рођена је 13. 9. 1970. године у Београду, од оца Александра, драмског уметника, и мајке Слободанке, лекара специјалисте-трансфузиолога. Mајка једног детета.

Образовање и усавршавања

1989-1997: Основне студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1997-2001: Магистратура - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2007: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

1997-2001: Асистент приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2001-2009: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2008-2013: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2013-2019: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2019: Редовни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Координациона хемија, бионеорганска хемија, теоријска хемија.

Остале активности

Продекан за науку и међународну сарадњу Хемијског факултета од 19. 5. 2013. до 30. 9. 2015.

Супервизор ХемНет-а од 1. 3. 2017. до 30. 9. 2020.

Директор Иновационог центра ХФ од 1. 10. 2020.

Члан Kомисије за израду стратегије научног развоја Хемијсkoг факултета од 9. 12. 2021. до 12. 12. 2023.

Члан по функцији Комисије за управљање капиталном опремом од 10. 11. 2022.

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Активни пројекти:

Завршени пројекти:

 • 2011: Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињења и функционалних материјала, релевантних у (био) нанотехнологији – 172035   (руководилац пројекта)
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)
 • 2011: Convergent Distributed Environment for Computational Spectroscopy – CMST COST Action CM1002
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансира:   Европска унија (Брисел, Белгија)
 • 2012: Computational design of materials displaying room temperature magnetic bistability – PSTC-1
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансирају:   Министарство просвете и науке РС (Београд), Ministry of Science and Innovation of the Kingdom of Spain (Madrid, Шпанија)
 • 2014: Експлицитна контрола спинских стања у технологији и биохемији (ECOSTBio) – CMST COST Action CM1305
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансира:   Европска унија (Брисел, Белгија)
 • 2016: Рационални дизајн, синтеза и карактеризација нових једномолекулских магнетних материјала – 451-03-39/2016-09/06   (руководилац пројекта)
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансирају:   Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Београд), Ministère des Affaires étrangères et du développement international (Paris, Француска), Ministère de l’Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (Paris, Француска)
 • 2016: Развој Density Functional Theory-based tight-binding (DFTB) за металопротеине – 451-03-01038/2015-09/7   (руководилац пројекта)
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансирају:   Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Београд), Deutscher Akademischer Austauschdienst (Berlin, Немачка)
 • 2018: Твининг истраживачких активности у граничним 'омикс истраживањима у областима хране, исхране и животне средине (FoodEnTwin) – No. 810752
  врста пројекта:   Хоризонт 2020
  пројекат финансира:   Европска комисија (Брисел, Белгија)

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

Књиге и ревијални радови / Books and reviews:

 1. М. Gruden-Pavlović, S. Grgurić-Šipka, S. Grubišić, S. R. Niketić: Praktikum iz opšte hemije, Hemijski fakultet, Beograd, 2008.
 2. M. Zlatar, J. P. Brogg, A. Tschannen, M. Gruden-Pavlović, C. Daul: Density Functional Theory Study of the Multimode Jahn-Teller Effect - Ground State Distortion of Benzene Cation in: Vibronic Interactions and the Jahn-Teller Effect: Progress in Theoretical Chemistry and Physics (Eds. M. Atanasov, C. Daul , P. L. W. Tregenna-Piggott), Springer 23 (2012) 25
 3. C. Daul, M. Zlatar, M. Gruden-Pavlovic and M. Swart: "Application of Density Functional and Density Functional Based Ligand Field Theory to Spin States"Book chapter in Spin states in biochemistry and inorganic chemistry: Influence on Structure and Reactivity, M. Swart, M. Costas (Eds.), Wiley, 2015; Ch. 2, 7-34 DOI: 10.1002/9781118898277.ch2
 4. M. Swart and M. Gruden: "Spinning around in transition-metal chemistry" Acc. Chem. Res. 2016, DOI: 10.1021/acs.accounts.6b00271
 5. Gruden M., Browne W.R., Swart M., Duboc C. (2019) Computational Versus Experimental Spectroscopy for Transition Metals. In: Broclawik E., Borowski T., Radoń M. (eds) Transition Metals in Coordination Environments. Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics, vol 29. Springer, Cham

Изабрани радови / Selected papers

 1. Lj. Andjelković, S. Stepanović, F. Vlahović, M. Zlatar and M. Gruden: "Resolving the origin of the multimode Jahn–Teller effect in metallophthalocyanines", PCCP, 2016, 18, 29122-29130
 2. Ajdačić, V., Stepanović, S., Zlatović, M., Gruden, M., Opsenica, I.M.: "Decarbonylative Dibromination of 5-Phenylthiophene-2-carbaldehyde with Bromine" (2016) Synthesis, DOI: 10.1055/s-0035-1562615
 3. Stanković, B., Ostojić, B.D., Gruden, M., Popović, A., Đorđević, D.S.: "Substituted naphthalenes: Stability, conformational flexibility and description of bonding based on ETS-NOCV method" (2016) Chemical Physics Letters, 661, pp. 136-142
 4. Bojan Vulovic, Dusan Kolarski, Filip Bihelovic, Radomir Matovic, Maja Gruden, Radomir N. Saicic: "Gold(I)-Catalyzed Domino Cyclizations of Diynes for the Synthesis of Functionalized Cyclohexenone Derivatives. Total Synthesis of (−)-Gabosine H and (−)-6-epi-Gabosine" H, Org. Lett., 2016, DOI: 10.1021/acs.orglett.6b01898
 5. B. Stankovic, B. D. Ostojic, A. Popovic, M. A. Gruden, D. S. Ðordevic: "Theoretical study of nitrodibenzofurans: A possible relationship between molecular properties and mutagenic activity", Journal of Hazardous Materials 318 (2016) 623–630
 6. J. Adhikary, A. Chakraborty, S. Dasgupta, S.K. Chattopadhyay, R. Kruszynski, A. Trzesowska-Kruszynska, S. Stepanovic, M. Gruden-Pavlovic, M. Swart, and D. Das "Unique mononuclear MnII complexes of end-off compartmental Schiff base ligand: experimental and theoretical study on their bio-relevant catalytic promiscuity" Dalton Trans. 2016, DOI: 10.1039/C6DT00625F
 7. A.J. Fitzpatrick, S. Stepanovic, H. Müller-Bunz, M. Gruden-Pavlovic, P. Garcia Fernandez, and G.G. Morgan, "Challenges in assignment of orbital populations in a high spin manganese(III) complex"Dalton Trans. 2016, 45, 6702-6708
 8. M. Zlatar, M. Gruden, O. Vassilyeva, E. Buvaylo, A. Ponomaryov, S. Zvyagin, J. Wosnitza, J. Krzystek, P. García-Fernández, C. Duboc, "Origin of the zero-field splitting in mononuclear octahedral MnIV complexes: A combined experimental and theoretical investigation" Inorg. Chem. 2016, 55 (3), pp 1192–1201
 9. M. Gruden, S. Stepanovic, and M. Swart "Spin state relaxation of iron complexes: The case for OPBE and S12g" J. Serb. Chem. Soc. 2015, 80, 1399-1410 
 10. Filip Vlahović, Marko Perić, Maja Gruden-Pavlović, Matija Zlatar, Assessment of TD-DFT and LF-DFT for study of d − d transitions in first row transition metal hexaaqua complexes, J. Chem. Phys. 142 (2015) doi: 10.1063/1.4922111
 11. Lj. Andjelković, M. Gruden- Pavlović, M. Zlatar, Chemical Physics, (2015), doi: 0.1016/j.chemphys.2015.05.007
 12. Lj. Andjelković, M. Perić, M. Zlatar, M. Gruden- Pavlović, J. Serb. Chem. Soc. (2015), doi: 10.2298/JSC141107025A 
 13. M. Perić, A. García-Fuente, M. Zlatar, C. Daul, S. Stepanović, P. García-Fernández, and M. Gruden-Pavlović
  "Magnetic Anisotropy in “Scorpionate” First-Row Transition-Metal Complexes: A Theoretical Investigation"
  Chem. Eur. J. 2015, 21(9), 3716.
 14. B. Čobeljić, A. Pevec, S. Stepanović, V. Spasojević, M. Milenković, I. Turel, M. Swart, M. Gruden-Pavlović, K. Adaila, and K. Anđelković"Experimental and theoretical investigation of octahedral and square-planar isothiocyanato complexes of Ni(II) with acylhydrazones of 2-(diphenylphosphino)benzaldehyde"Polyhedron 2015, 89, 271-279
 15. M. Jovanović, M. Gruden-Pavlović, M. Zlatović, Stabilizing non-covalent interactions of ligand aromatic moieties and proline in ligand - protein systems, Monatsh. Chem. 14 (2015) 389–397
 16. K. Adaila, M. Milenković, A. Bacchi, G. Cantoni, M. Swart, M. Gruden-Pavlović, M. Milenković, B. Čobeljić, T. Todorović and K. Andjelković: Synthesis, characterization, DFT calculations and antimicrobial activity of Pd(II) and Co(III) complexes with condensation derivative of 2-(diphenylphosphino)benzaldehyde and Girard's T reagent, J. Coord. Chem.  67 (2014) 3633-3648
 17. R. Matović, F. Bihelović, M.Gruden-Pavlović, R. N. Saičić: Total synthesis and biological evaluation of atrop-O-benzyl-desmethylabyssomicin C, Org. Biomol. Chem. 12 (2014) 7682-7685
 18. M. Milenković, A. Pevec, I. Turel, M. Vujčić, M. Milenković, K. Jovanović, N. Gligorijević, S. Radulović, M. Swart, M. Gruden-Pavlović, B. Čobeljić and K. Anđelković: Synthesis, characterization, DFT calculation and biological activity of square-planar Ni(II) complexes with tridentate PNO ligands and monodentate pseudohalogenides. Part II, Eur. J. Med. Chem. 87 (2014) 284-297
 19. P. García-Fernández, J. A. Aramburu, M. Moreno, M. Zlatar and M. Gruden-Pavlović: A Practical Computational Approach to Study Molecular Instability Using the Pseudo Jahn-Teller Effect, J. Chem. Theory Comput., 10/4 (2014) 1824-1833
 20. M. Gruden-Pavlović, S. Stepanović, M. Perić, M. Güell and M. Swart: Density functional study of the spin state energetics of polypyrazolylborato complexes of first-row transition metals, Phys. Chem. Chem. Phys. 16 (2014) 14514-14522
 21. M. Perić, L. Andjelković, M. Zlatar, C. Daul, M. Gruden-Pavlović: DFT investigation of the influence of Jahn-Teller distortion on the aromaticity in square-planar arsenic and antimony clusters, Polyhedron 80 (2014) 69-80
 22. B. Vulović, M.Gruden-Pavlović, R. Matović and R. N. Saičić: Substrate Stereocontrol in the Intramolecular Organocatalyzed Tsuji-Trost Reaction: Enantioselective Synthesis of Allokainates, Org. Lett. 16 (2014) 34-37
 23. M. Gruden-Pavlović, M. Perić, M. Zlatar, P. García-Fernández,: Theoretical study of the magnetic anisotropy and magnetic tunneling in mononuclear Ni(II) complexes with potential molecular magnet behavior, Chem. Sci. 5 (2014) 1453
 24. K. S. Shweshein, F. Andrić, A. Radoičić, M. Zlatar, M. Gruden-Pavlović, Ž. Tešić and D. Milojković-Opsenica: Lipophilicity assessment of ruthenium(II)-arene complexes by the means of reversed-phase thin-layer chromatography and DFT calculations, The Scientific World Journal vol. 2014 (2014), article ID 862796, 10 pages
 25. S. Stepanović, L. Andjelković, M. Zlatar, K. Andjelković, M. Gruden-Pavlović and M. Swart: Role of Spin-State and Ligand-Charge in Coordination Patterns in Complexes of 2,6-Diacetylpyridinebis(semioxamazide) with 3d-Block Metal Ions: A Density Functional Theory Study, Inorg. Chem. 52/23 (2013) 13415-13423
 26. P. García-Fernández, L. Andjelković, M. Zlatar, M. Gruden-Pavlović and A. Dreuw: A simple monomer-based model-Hamiltonian approach to combine excitonic coupling and Jahn-Teller theory, J. Chem. Phys. 139 (2013) 174101
 27. M. Zlatar, M. Gruden-Pavlović, M. Güell, M. Swart: Computational study of the spin-state energies and UV-VIS spectra of bis(1,4,7-triazacyclononane) complexes of some first-row transition metal cations, Phys. Chem. Chem. Phys. 15/18 (2013) 6631-663
 28. M. Perić, L. Andjelković, M. Zlatar, A. S. Nikolić, C. Daul, M. Gruden-Pavlović: Spherical aromaticity of Jahn-Teller active fullerene ions, Monatsh. Chem. 144/6 (2013) 817-823.
 29. H. Ramanantoanina, M. Zlatar, P. Garcia Fernandez, C. Daul, M. Gruden-Pavlović: General treatment of the multimode Jahn-Teller effect: Study of fullerene cation, Phys. Chem. Chem. Phys. 15/4 (2013) 1252-1259
 30. Lj. Andjelković, M. Gruden-Pavlović, C. Daul, M. Zlatar: The Choice of the Exchange-Correlation Functional for the Determination of the Jahn-Teller Parameters by the Density Functional Theory, Int. J. Quantum Chem. 113/6 (2013) 859-864.
 31. H. Ramanantoanina, M. Gruden-Pavlović, M. Zlatar, C. Daul: Density Functional Theory Study of the Multimode Jahn-Teller Problem in the Fullerene Anion, Int. J. Quantum Chem. 113/6 (2013) 802-807
 32. M. Djordjević, D. Jeremić, K. Anđelković, M. Gruden-Pavlović, V. Divjaković, M. Šumar Ristović, I. Brceski: Novel Cobalt(II) and Cadmium(II) compounds with adamantane-1-sulfonic acid, J. Serb. Chem. Soc. 77/10 (2012), 1391-1399
 33. M. Šumar Ristović, M. Gruden-Pavlović, M. Zlatar, V. Blagojević, K. Anđelković, D. Poleti, D. M. Minić: Kinetics, mechanism and DFT calculations of thermal degradation of Zn(II) complex with 3 N-benzyloxycarbonylglycinato ligand, Monatsh. Chem. 143 (2012) 1133-1139
 34. M. Perić, M. Zlatar, S. Grubišić, M. Gruden-Pavlović: Magnetic couplings mediated through the non-covalent interactions, Polyhedron 42/1 (2012) 89-94
 35. Lj. Andjelković, M. Perić, M. Zlatar, S. Grubišić, M. Gruden-Pavlović: Magnetic criteria of aromaticity in a benzene cation and anion: How does the Jahn-Teller effect influence the aromaticity? Tetrahedron Letters, 53/7 (2012) 794-799
 36. Č. Jovalekić, A. S. Nikolić, M. Gruden-Pavlović and M. Pavlović: Mechanochemical synthesis of stochiometric nickel and nickel-zinc ferrite powders with Nicolson-Ross analysis of absorption coefficients, J. Serb. Chem. Soc., 77/4 (2012) 497-505
 37. M. Perić, M. Zlatar, M. Gruden-Pavlović, S. Grubišić: A DFT study of the magnetic coupling interaction in a series of binuclear oxalate complexes, Monatsh. Chem. 143 (2012) 569
 38. M. Gruden-Pavlović, P. García-Fernández, Lj. Andjelković, C. Daul,  M. Zlatar: Treatment of the Multimode Jahn-Teller Problem in Small Aromatic Radicals, J. Phys. Chem. A 115 (2011) 10801
 39. F. Senn, M. Zlatar, M. Gruden-Pavlović, C. Daul: Computational analysis of tris(1,2-ethanediamine) cobalt(III) complex ion: calculation of the 59Co shielding tensor using LF-DFT, Monatsh. Chem. 142 (2011) 593
 40. M. Perić, M. Zlatar, S. R. Niketić, M. Gruden-Pavlović, S. Grubišić: DFT and MM description of the structure and magnetic properties of manganese complexes with X-phenylcyanamido bridging ligand, Monatsh. Chem. 142 (2011) 585
 41. Lj. Andjelković, S. Grubisic, I. Djordjević, M. Zlatar, S. Niketić, M. Gruden-Pavlović: Consistent Force Field for Metalloporphyrins, J. Serb. Chem. Soc. 75/12 (2010) 1671-1683
 42. M. Zlatar, M. Gruden-Pavlović, C-W. Schlaepfer, C. Daul: Intrinsic Distortion Path in the analysis of the Jahn-Teller effect, Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 954/1-3 (2010) 86-93
 43. M. Gruden-Pavlović, M. Zlatar, C-W. Schlaepfer, C. Daul: DFT study of the Jahn-Teller effect in Cu(II) chelate complexes, Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 954/1-3 (2010) 80-85
 44. J. Lazić, Lj. Vučićević, S. Grgurić-Šipka, K. Janjetović, G. Kaludjerović, M. Misirkić, M. Gruden-Pavlović, D. Popadić, R. Paschke, V. Trajković, T. Sabo: Synthesis and in vitro Anticancer Activity of Octahedral Platinum(IV) Complexes with Cyclohexyl-Functionalized Ethylenediamine-N,N'-Diacetate-Type Ligands, ChemMedChem 5/6 (2010) 881-889
 45. B. Antić, A. Kremenović, M. Vučinić-Vasić, Z. Dohčević-Mitrović, A. S. Nikolić, M. Gruden-Pavlović, B. Jančar, A. Meden: Composition related properties of (Yb,Y)2O3 nanoparticles synthesized by controlled thermal degradation of AA complexes, Materials Chemistry and Physics 122/2-3 (2010) 386-391
 46. M. Zlatar, M. Gruden-Pavlović, C-W. Schlapfer, C. Daul: Density Functional Theory for the study of the multimode Jahn-Teller effect, Chimia 64/3 (2010) 161-164