Добродошли на презентацију Катедре за биохемију!

Развој и активности Катедре за биохемију могу се сагледати кроз развој биохемије као науке на Хемијском факултету, чије су темеље поставили професори Ђорђе Стефановић и Бојана Грујић-Ињац, и кроз развој студијских програма од биохемијских предмета до посебне студијске групе. Студијска група за биохемију на Хемијском факултету почела је са радом школске 1987/1988. године. Студије биохемије на Хемијском факултету, међутим, имају дужу традицију. Биохемија се као посебна дисциплина предавала (и предаје се) у оквиру предмета Хемија природних производа и Метаболизам и биосинтезе (касније под називом Биохемија) од 60-тих година. Од 1972. године па до оснивања посебне Биохемијске студијске групе постојало је посебно биохемијско усмерење (једногодишње или двогодишње) на студијама хемије. Паралелно са основним, развијале су се и постдипломске студије из биохемије као смер на постдипломским студијама из хемије. Увођењем студијског програма Биохемија званично су установљене и мастер (постдипломске) студије из биохемије.

Циљ студијског програма Биохемија је образовање стручњака, дипломираног биохемичара (завршене основне академске студије) и мастер биохемичар (завршене мастер академске студије) који ће бити оспособљен за самосталан стручни и истраживачки рад у разним фундаменталним и примењеним биохемијским дисциплинама, али и за заједнички рад са стручњацима биомедицинског и биотехнолошког профила. У остварењу овог циља, поред наставника и сарадника који држе наставу из основних хемијских и биолошких дисциплина, главну улогу имају наставници и сарадници Катедре за биохемију, који брину о организацији и учествују у реализацији наставе.

Наставници и сарадници Катедре за биохемију држе наставу из биохемијских предмета и за студенте осталих студијских програма Хемијског факултета, као и Биолошког и Физичког факултета.

Научно-истраживачка активност при Катедри за биохемију одвија се кроз истраживачке пројекте, који су наведени и у кратким цртама приказани на страни Пројекти.