Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

KATEDRA ZA BIOHEMIJU

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

O Katedri Zaposleni Nastava i bodovi Istraživačke
grupe
Poslediplomci
i doktoranti
Laboratorije
i oprema
Projekti Publikacije
Katedre
Linkovi Da li ste znali?

Dobrodošli na prezentaciju Katedre za biohemiju!

Razvoj i aktivnosti Katedre za biohemiju mogu se sagledati kroz razvoj biohemije kao nauke na Hemijskom fakultetu, čije su temelje postavili profesori Đorđe Stefanović i Bojana Grujić-Injac, i kroz razvoj studijskih programa od biohemijskih predmeta do posebne studijske grupe. Studijska grupa za biohemiju na Hemijskom fakultetu počela je sa radom školske 1987-1988. godine. Studije biohemije na Hemijskom fakultetu, međutim, imaju dužu tradiciju. Biohemija se kao posebna disciplina predavala (i predaje se) u okviru predmeta Hemija prirodnih proizvoda i Metabolizam i biosinteze (kasnije pod nazivom Biohemija) od 60-tih godina. Od 1972. godine pa do osnivanja posebne Biohemijske studijske grupe postojalo je posebno biohemijsko usmerenje (jednogodišnje ili dvogodišnje) na studijama hemije. Paralelno sa osnovnim razvijale su se i postdiplomske studije iz biohemije kao smer na postdiplomskim studijama iz hemije. Uvođenjem studijske grupe za biohemiju zvanično su ustanovljene i postdiplomske studije iz biohemije.

Cilj studijske grupe za biohemiju je obrazovanje stručnjaka, biohemičara (završene osnovne akademske studije) i diplomiranog biohemičara (završene diplomske akademske studije) koji će biti osposobljen za samostalan stručni i istrazivački rad u raznim fundamentalnim i primenjenim biohemijskim disciplinama, ali i za zajednički rad sa stručnjacima biomedicinskog i biotehnološkog profila. U ostvarenju ovog cilja, pored nastavnika i saradnika koji drže nastavu iz osnovnih hemijskih i bioloških disciplina, glavnu ulogu imaju nastavnici i saradnici Katedre za biohemiju (Zaposleni), koji brinu o organizaciji i učestvuju u realizaciji nastave.

Nastavnici i saradnici Katedre za biohemiju drže nastavu iz biohemijskih predmeta i za studente ostalih studijskih grupa Hemijskog fakulteta, kao i Biološkog i Fizičkog fakulteta.

Naučno-istraživačka aktivnost pri Katedri za biohemiju odvija se kroz istraživačke projekte, koji su navedeni i u kratkim crtama prikazani na strani Projekti.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet