Profesori emeritusi

dr Slobodan M. Milosavljević

smilo@chem.bg.ac.rs

kabinet 307

011-2630474
lok. 616

Redovni profesori

dr Katarina K. Anđelković

kka@chem.bg.ac.rs

kabinet 528
lab. 527

011-3282750
lok. 739, 737

dr Vladimir P. Beškoski

vbeskoski@chem.bg.ac.rs

lab. 435

011-2637273
lok. 664

dr Sanja R. Grgurić Šipka

sanjag@chem.bg.ac.rs

kabinet 534
lab. 525

lok. 736, 742

dr Branimir S. Jovančićević

bjovanci@chem.bg.ac.rs

kabinet 633
lab. 632

011-2635004
lok. 723

dr Dragan D. Manojlović

manojlo@chem.bg.ac.rs

kabinet 539
lab. 538

lok. 746

dr Dragana R. Milić

dmilic@chem.bg.ac.rs

kabinet 447
lab. 446

011 2635104
lok. 667

dr Dušanka M. Milojković Opsenica

dusankam@chem.bg.ac.rs

kabinet 518
lab. 519

011-2639357
lok. 733

dr Igor M. Opsenica

igorop@chem.bg.ac.rs

kabinet 433
lab. 432, 524

lok. 750

dr Natalija Đ. Polović

polovicn@chem.bg.ac.rs

kabinet 420
lab. 421

lok. 657, 721

dr Aleksandar R. Popović

apopovic@chem.bg.ac.rs

kabinet 643
lab. 642

lok. 727

dr Radivoje M. Prodanović

rprodano@chem.bg.ac.rs

kabinet 425
lab. 434

lok. 660, 663

dr Tibor J. Sabo

tsabo@chem.bg.ac.rs

kabinet 554

lok. 749

dr Radomir N. Saičić

rsaicic@chem.bg.ac.rs

kabinet 471
lab. 470, 427, 416

011-3282537

dr Vele V. Tešević

vtesevic@chem.bg.ac.rs

lab. 312

011-2630474
lok. 786

dr Tamara R. Todorović

tamarat@chem.bg.ac.rs

kabinet 543
lab. 559

lok. 685, 748

dr Zoran M. Vujčić

zvujcic@chem.bg.ac.rs

kabinet 484

011-3282393
lok. 687

Naučni savetnici

dr Dragana J. Stanić-Vučinić

dstanic@chem.bg.ac.rs

lab. 434
kanc. 410

011-3336608
lok. 608

dr Snežana S. Trifunović

snezanat@chem.bg.ac.rs

lab. 305

011-2630474
lok. 617

Nastavnici stranih jezika i veština

Saradnici u nastavi