Profesori emeritusi

dr Slobodan M. Milosavljević

smilo@chem.bg.ac.rs

kabinet 307

011-2630474
lok. 616

Redovni profesori

dr Vladimir P. Beškoski

vbeskoski@chem.bg.ac.rs

lab. 435

011-2637273
lok. 664

dr Sanja R. Grgurić Šipka

sanjag@chem.bg.ac.rs

kabinet 534
lab. 525

lok. 736, 742

dr Branimir S. Jovančićević

bjovanci@chem.bg.ac.rs

kabinet 633
lab. 632

011-2635004
lok. 723

dr Dragan D. Manojlović

manojlo@chem.bg.ac.rs

kabinet 539
lab. 538

lok. 746

dr Veselin R. Maslak

vmaslak@chem.bg.ac.rs

kabinet 461
lab. 460

lok. 655

dr Dragana R. Milić

dmilic@chem.bg.ac.rs

kabinet 447
lab. 446

011 2635104
lok. 667

dr Dušanka M. Milojković Opsenica

dusankam@chem.bg.ac.rs

kabinet 518
lab. 519

011-2639357
lok. 733

dr Igor M. Opsenica

igorop@chem.bg.ac.rs

kabinet 433
lab. 432, 524

lok. 750

dr Natalija Đ. Polović

polovicn@chem.bg.ac.rs

kabinet 420
lab. 421

lok. 657, 721

dr Aleksandar R. Popović

apopovic@chem.bg.ac.rs

kabinet 643
lab. 642

lok. 727

dr Radivoje M. Prodanović

rprodano@chem.bg.ac.rs

kabinet 425
lab. 434

lok. 660, 663

dr Radomir N. Saičić

rsaicic@chem.bg.ac.rs

kabinet 471
lab. 470, 427, 416

011-3282537

dr Vele V. Tešević

vtesevic@chem.bg.ac.rs

lab. 312

011-2630474
lok. 786

dr Tamara R. Todorović

tamarat@chem.bg.ac.rs

kabinet 543
lab. 559

lok. 685, 748

dr Jelena Đ. Trifković

jvelicko@chem.bg.ac.rs

kabinet 547
lab. 552

011-3336766
lok. 766

dr Zoran M. Vujčić

zvujcic@chem.bg.ac.rs

kabinet 484

011-3282393
lok. 687

dr Mario V. Zlatović

mario@chem.bg.ac.rs

kabinet 482
lab. 481

011-2183460
lok. 684

Naučni savetnici

dr Dragana J. Stanić-Vučinić

dstanic@chem.bg.ac.rs

lab. 434
kanc. 410

011-3336608
lok. 608

dr Snežana S. Trifunović

snezanat@chem.bg.ac.rs

lab. 305

011-2630474
lok. 617

Docenti

dr Jelena Z. Radosavljević

radosavljevic@chem.bg.ac.rs

lab. 403
kanc. 424

011-3336676
lok. 869, 676

dr Bojan Z. Vulović

bvulovic@chem.bg.ac.rs

kabinet 416A
lab. 416

lok. 780

Nastavnici stranih jezika i veština

Saradnici u nastavi