Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

[Slika]

dr Goran M. Roglić

redovni profesor
Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd
Katedra za primenjenu hemiju

Telefon:   011-3336759

Telefon (lokalni):   759

Laboratorija:   463

E-mail:   groglic AT chem · bg · ac · rs

Lični podaci

Katedra za primenjenu hemiju

Obrazovanje i usavršavanja

1989: Osnovne studije - Hemijske nauke / Prirodno-matematički fakultet (Beograd)

1996: Magistratura - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2001: Doktorat - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

Kretanje u službi

1990: Asistent pripravnik / Prirodno-matematički fakultet (Beograd)

1994: Asistent pripravnik / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

1995: Stručni saradnik / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

1996: Asistent / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2003: Docent / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2008-2018: Vanredni profesor / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2018: Redovni profesor / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

Oblasti naučnog interesovanja

Ostale aktivnosti

Član Srpskog hemijskog društva. - Sekcija za organsku hemiju; Sekcija za medicinsku hemiju; Sekcija za zaštitu životne sredine.

Prodekan za nastavu Hemijskog fakulteta od 2003. do 2005.

Prodekan za finansije Hemijskog fakulteta od 19. 5. 2013. do 30. 9. 2015.

Zamenik predsednika Saveta Hemijskog fakulteta od 11. 4. 2016. do 7. 11. 2018.

Angažman u nastavi

Projekti

Brojevi za identifikaciju autora

Izabrane reference

Knjige i revijalni radovi / Books and reviews:

 1. Roglić M. Goran: "Radna sveska iz organske hemije", Hemijski fakultet, Beograd, 2006

Izabrani radovi / Selected papers:

 1. Roglić, Goran; Andrić, Deana; Kostić-Rajačić, Slađana; Dukić, Slađana; Šoškić, Vukić, Introduction of a methyl group in α- or β- position of 1-heteroarylethyl-4-phenylpiperazines affects their dopaminergic/serotonergic properties. /Arch. Pharm./ (2001), 334, 373-378.
 2. Roglić Goran; Dukić-Stefanović, Slađana; Andrić, Deana; Kostić-Rajačić, Slađana; Šoškić, Vukić, Investigation of mixed D2/5-HT1A activity of /N/-heteroarylmethyl-/N/-phenyl-piperazines, /N/-heteroarylethyl-/N/-phenylpiperazines and /N/-heteroarylpropyl-/N/-phenylpiperazines. /Pharmazie/ (2001), 56, 803-807.
 3. Kiricojević, Vesna; Ivanović, Milovan; Mićović, Ivan; Đorđević, Jelena; Roglić, Goran; Došen-Mićović, Ljiljana, An optimized synthesis of a key pharmaceutical intermediate methyl 4-[(1-oxopropyl)phenylamino]piperidine-4-carboxylate. /J.Serb.Chem.Soc./ (2002), 67(12), 793-802.
 4. Šukalović, Vladimir; Roglić, Goran; Husinec, Suren; Kostić-Rajačić, Slađana; Andrić, Deana; Šoškić, VukiĆ, D2 dopaminergic 5HT1A serotonergic activity of 2-(1-naphtyl)ethyl- and 2-(2-naphtyl)ethyl amines. /Arch. Pharm./ (2003), 336, 514-522.
 5. Tomić, Mirko; Kundaković, Marija; Butorović, Biljana; Vasilev, Vesna; Dragović, Deana; Roglić, Goran; Ignjatović, Đurđica; Šoškić, Vukić; Kostić-Rajačić, Slađana,Pharmacological evaluation of 5-(2-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethyl)-1,3-dihydro-benzimidazole-2-thione as a potential atypical antipsychotic agent. /Pharmazie/ (2003), 58, 677-678.
 6. Šukalović, Vladimir; Andrić, Deana; Kostić Rajačić, Slađana; Roglić Goran; Šoškić, Vukić,Electrostatic surface potential calculation on several new halogenated benzimidazole-like dopaminergic ligands. /Arch. Pharm./ (2004), 337, 376-382.
 7. Šukalović, Vladimir; Zlatović Mario; Andrić, Deana; Kostić-Rajačić, Slađana; Roglić, Goran; Šoškić, Vukić, Modeling of the D2 dopamine receptor arylpiperazine binding site for 1-(2-[5-(1/H/-benzimidazole-2-thione)]ethyl)-4-arylpiperazines. /Arch. Pharm./ (2004), 337, 502-512.
 8. Veličković, Jelena; Andrić, Deana; Roglić, Goran; Tešić, Živoslav; Milojković-Opsenica, Dušanka, Planar chromatography of some 1-arylpiperazines behaving as dopaminergic ligands. /JPC-J. Planar. Chromat./ (2004), 17, 255-260.
 9. Tomić, Mirko; Kundaković, Marija; Butorović, Biljana; Janać, Branka; Andrić, Deana; Roglić, Goran; Ignjatović, Đurđica; Kostić-Rajačić, Slađana,Pharmacological evaluation of selected arylpiperazines with atypicalantipsychotic potential. /Bioorg. Med. Chem. Lett./ (2004), 14, 4263-4266.
 10. Šukalović, Vladimir; Andrić, Deana; Roglić, Goran; Kostić-Rajačić, Slađana; Schrattenholz, Andreas; Šoškić, Vukić, Synthesis, dopamine D2 receptor binding studies and docking analysis of 5-3-(4-arylpiperazin-1-yl)propyl-1/H/-benzimidazole, 5-2-(4-arylpiperazin-1-yl)ethoxy-1/H/-benzimidazole and their analogues. /Eur. J. Med. Chem./ (2005), 40, 481-493.
 11. Šukalović, Vladimir; Zlatović Mario; Andrić, Deana; Roglić, Goran; Kostić-Rajačić, Slađana; Šoškić, Vukić, Interaction of arylpiperazines with the D2 dopamine receptor binding site. /Arzneimittel-Forsch./Drug Res./ (2005), 55, 145-152.
 12. Zlatović Mario; Šukalović, Vladimir; Kostić-Rajačić, Slađana; Andrić, Deana; Roglić, Goran, Influence of /N/-1 substituent properties on binding affinities of arylpiperazines to the binding site of 5-HT1A receptor. /J.Serb.Chem.Soc./ (2006), 71(11), 1125-1135.
 13. Zlatović, Mario; Šukalović, Vladimir; Schneider, Christoph; Roglić, Goran, Interaction of arylpiperazine ligands with the hydrophobic part of the 5-HT1A receptor binding site. /Bioorg. Med. Chem./ (2006), 14, 2994-3001.
 14. Andrić, Deana; Tovilović, Gordana; Roglić, Goran; Vasković, Đurđica; Šoškić, Vukić; Tomić, Mirko; Kostić-Rajačić, Slađana, Synthesis and pharmacological evaluation of several /N/-(2-nitrophenyl)piperazine derivatives. /J.Serb.Chem.Soc./ (2007),72(5), 429-435.
 15. Andrić, Deana; Tovilović, Gordana; Roglić, Goran; Šoškić, Vukić, Tomić, Mirko; Kostić-Rajačić, Slađana, 6-[2-(4-Arylpiperazin-1-yl)ethyl]-4-halo-1,3-dihydro-2/H/-benzimidazole-2-thiones: synthesis and pharmacological evaluation. /J.Serb.Chem.Soc./ (2007), 72(8-9), 747-755.
 16. Penjišević, Jelena; Šukalović, Vladimir; Andrić, Deana; Kostić-Rajačić, Slađana; Šoškić, Vukić; Roglić, Goran, 1-Cinnamyl-4-(2-methoxyphenyl)piperazines: synthesis, binding properties, and docking to dopamine (D2) and serotonin (5-HT1A) receptors. /Arch.Pharm.Chem. Life Sci./ (2007), 340, 456-465.
 17. Tomić, Mirko; Ignjatović, Đurđica; Tovilović, Gordana; Andrić, Deana; Roglić, Goran; Kostić-Rajačić, Slađana, Two new phenylpiperazines with atypical antipsychotic potential. /Bioorg. Med. Chem. Lett./ (2007), 17, 5749-5753.
 18. Andrić, Deana; Roglić, Goran; Šukalović, Vladimir; Šoškić, Vukić; Kostić-Rajačić, Slađana, Synthesis, binding properties and receptor docking of 4-halo-6-[2-(4-arylpiperazin-1-yl)ethyl]-1/H/-benzimidazoles, mixed ligands of D2- and 5-HT1A receptors. /accepted for publication in Eur. J. Med. Chem./ (2007). EJMECH-D-07-00229R1

Fri Apr 5 10:26:55 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet