Svi rokovi za upis u prvu godinu master akademskih studija tokom 2023/24. godine su završeni.

Ovde možete pogledati:


Konačne rang-liste kandidata:


Sva bliža obaveštenja se mogu dobiti u Studentskoj službi Hemijskog fakulteta:
soba br. 327,   tel. (011) 333-6678,   e-mail: studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs