[Slika br. 631]

Seksualno uznemiravanje na Hemijskom fakultetu se ne toleriše, bez obzira ko je žrtva i ko je počinitelj.

Seksualno uznemiravanje svaki neželjeni verbalni, neverbalni ili fizički akt seksualne prirode koji ima za cilj ili posledicu povredu ličnog dostojanstva studentkinje/studenta ili zaposlene/zaposlenog.

Pravilnik o sprečavanju i zaštiti od seksualnog uznemiravanja (Hemijski fakultet, 2021), član 6, tačka 1.

Oblici seksualnog uznemiravanja mogu biti:

  • verbalni – zviždanje, seksualne aluzije i dobacivanja, pisane ili usmene seksualne šale, ponude i eksplicitne pretnje,
  • neverbalni – odmeravanje, pritajeno zurenje i seksualni gestovi, ili
  • fizički akt – neželjena blizina, dodirivanje, štipanje, tapšanje, pripijanje uz telo, hvatanje.

Ova lista nije konačna, već samo primer. Da ste doživeli seksualno uznemiravanje, prepoznaćete po osećaju neprijatnosti, stida, uvređenosti, poniženosti, zastrašenosti, besa i ljutnje.

Koraci:

  1. Konsultacija sa Poverenikom
  2. Odluka žrtve o daljim koracima
  3. Pokretanje postupka ukoliko se žrtva odluči na to
  4. Dalji postupak ako je počinilac seksualnog uznemiravanja zaposleni/student

Za detalje o postupcima i posledicama, pročitajte Pravilnik o sprečavanju i zaštiti od seksualnog uznemiravanja, pročitajte Pravilnik o radnim obavezama i radnoj disciplini zaposlenih i Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata.

Poverenik za ravnopravnost je zadužen za prevenciju i sprečavanje seksualnog uznemiravanja zaposlenih i studenata, kao i za suzbijanje svakog oblika diskriminacije, a posebno po osnovu pola, roda, rodnog identiteta i seksualne orijentacije. Poverenik organizuje sprovođenje odgovarajućih mera informisanja i obučavanja zaposlenih i studenata u vezi sa ovim temama, i vodi postupak zaštite od seksualnog uznemiravanja.

Hemijski fakultet protiv seksualnog uznemiravanja   (PDF)
Slobodno preuzmite poster i okačite ga u svoj radni prostor

Kontakti

Resursi