NAPOMENA: Ova evidencija sadrži sve doktorske disertacije odbranjene na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i disertacije iz oblasti hemije koje su odbranjene na nekadašnjem Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu (do 1990). Ukupno je obuhvaćeno oko 650 disertacija.

Parametri za pretragu:
Godina:
Oblast:
Kandidat: ime:   prezime:
Mentor: ime:   prezime:
Moguće je uneti i samo deo imena i/ili prezimena za kandidata i mentora.
Domaća imena uneti ćirilicom, strana latinicom.
 
 • Aleksandar (Slavko) Malešević:
  Svojstva visokotemperaturnih protonskih provodnika na bazi barijum-cerijum-indijum-oksida
  Mentori: Tamara (Ranko) Todorović, Aleksandar Radojković   Oblast: OpJta i neorganska hemija
  Disertacija odbranjena 23. 2. 2024.   Inv. broj: 687   Signatura: NH/T-89
 • Temiloluwa (Timothy) Adejumo:
  Synthesis, characterization and evaluation of catalytic properties of Zn(II) complexes with hydrazone ligands
  Mentor: Božidar (Radovan) Čobeljić   Oblast: OpJta i neorganska hemija
  Disertacija odbranjena 4. 4. 2024.   Inv. broj: 688   Signatura: NH/T-90