Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

ZBIRKA VELIKANA SRPSKE HEMIJE
(Muzej hemije)

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

[Biste]

Zbirka velikana srpske hemije (muzej hemije) otvorena je 21. oktobra 2002. godine povodom 130 godina od dolaska Sime Lozanića na Katedru hemije Velike škole. Stalna postavka zbirke nosi naziv: Sima Lozanić i velikani srpske hemije. Postavka je posvećena znamenitim ličnostima koje su ostavile dubok trag u srpskoj hemiji:

Sačuvano blago - originalna dokumenta i oprema prve hemijske laboratorije na Liceju i Velikoj školi jeste dragoceno svedočanstvo o razvoju hemije u Srbiji. Ono istovremeno svedoči o tome da su se, uprkos svim pustošenjima, tragovi prošlosti sačuvali od zaborava, da će se nadalje brižljivo čuvati od neumitnog hoda vremena pod okriljem Hemijskog fakulteta.

[Muzej] [Hodnik] [Ormani]

Dokumenta (nekoliko stotina) i fotografije (oko stotinu) nalaze se na stubovima, a posuđe, pribor i aparati u staklenim vitrinama i na policama. U ormanima se nalaze knjige iz 19. veka, udžbenici, prepiska naših hemičara, fotografije i dokumenta.

Na najvećem broju stubova (10) nalaze se fotografije i dokumenta koja se odnose na život i rad Sime Lozanića (1847-1935):

1. Školovanje u gimnaziji, Velikoj školi, Cirihu i Berlinu (izveštaji državnog pitomca S. Lozanića o studijama).
2. Izbor za profesora Velike škole (1872) i rad na Velikoj školi, oprema laboratorije, rektor Velike škole.
2a. Predsednik Univerzitetskog odbora za ustrojstvo Univerziteta, prvi rektor Beogradskog univerziteta i rad na Univerzitetu.
3. Univerzitetski udžbenici (organska hemija, neorganska hemija, hemijska tehnologija, praktikumi iz hemije).
4. Rad na unapređenju nastave hemije u srednjoj školi i srednjoškolski udžbenici.
5. Naučni radovi (organska hemija, elektrohemija, analitička hemija, teorijske hemija).
6. Rad u primenjenoj hemiji (analize pijaćih voda, mineralnih voda, minerala, vegetacioni ogledi).
7. i 8. Stručni radovi (analize ruda, ugljeva, lažnog novca, poljoprivrednih proizvoda, vina, predmeta za vojne potrebe i dr).
9. Društvene funkcije: ministar privrede (1894/1895, 1897-1899), poslanik u Londonu (1900-1902), učešće u ratovima (1876-78, 1885, Prvi svetski rat).
10. Priznanja, proslava pedesetogodišnjice rada (1922) i odlazak.
[Eksponati 1] [Eksponati 2] [Eksponati 3]

Dva stuba posvećena su prvom srpskom hemičaru Mihailu Raškoviću (1827-1872): izbor za profesora hemije i hemijske tehnologije, rukopis predavanja iz hemije i metalurgije na Liceju i Velikoj školi, raspored predavanja, oprema laboratorije, analize urađene za različita ministarstva (ruda, lažnog novca i dr), recenzije za Društvo srpske slovesnosti i Srpsko učeno društvo, komesar za kovanje prvog srpskog novca u Beču (1868).

Dva stuba sadrže dokumenta koja se odnose na život i rad Marka Leka (1853-1932): rad u Gimnaziji, profesorski ispit, rad u Državnoj hemijskoj laboratoriji, naučni i stručni radovi, rad na Velikoj školi, program predavanja, oprema laboratorije, izbor za rektora Velike škole, osnivanje Srpskog hemijskog društva i Zapisnici Srpskog hemijskog društva.

Jedan stub sadrži dokumenta koja se odnose na život i rad Milorada Jovičića (1868-1937), prvog asistenta Sime Lozanića: školovanje, rad na Univezitetu, naučni radovi, članstvo u JAZU.

Jedan stub posvećen je Vukiću Mićoviću (1896-1981): učešće u Prvom svetskom ratu, asistent Sime Lozanića i Milivoja Lozanića, školovanje, rektor Univerziteta, naučni i stručni radovi.

U ormanima se nalazi ostavština sledećih hemičara: Sime Lozanića, Milivoja Lozanića, Mihaila Raškovića, Milorada Jovičića, Vukića Mićovića, Đorđa Stefanovića, Mihaila Mihailovića i Milenka Ćelapa.

Osnivač Zbirke je prof. dr Snežana Bojović, a autori postavke su Snežana Bojović i Adela Magdić, viši kustos Muzeja nauke i tehnike u Beogradu. Od 2008. godine za Zbirku velikana srpske hemije zadužene su dr Snežana Bojović i dr Jasminka Korolija. Zbirka pripada Zajednici naučno-tehničkih muzeja Srbije čiji je matični muzej Muzej nauke i tehnike.

[Eksponati 4] [Eksponati 5] [Eksponati 6]

Radno vreme Zbirke:
radnim danima od 12 do 15 časova, a subotom samo za grupne posete.
Sve posete se unapred najavljuju!
Odgovorno lice:   Jasminka Korolija
Kontakt:   Slađana Savić

sladjana@chem.bg.ac.rs

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet