Rasporedi nastave za letnji semestar 2022/23.

Po godinama i studijskim programima: Hemija Biohemija Nastava hemije Hemija životne sredine
Prva godina HE / I BH / I NH / I HŽS / I
Druga godina HE / II BH / II NH / II HŽS / II
Treća godina HE / III BH / III NH / III HŽS / III
Četvrta godina HE / IV BH / IV NH / IV HŽS / IV
Peta god. / Master HE / MSc NH / V HŽS / MSc
Po prostorijama:
VHA MHA-Dreger SZS RLAB Nova 1
316 249 279 282  

Nastava na predmetima koji nisu navedeni u rasporedu će biti realizovana u dogovoru sa predmetnim nastavnicima (konsultativna nastava za mali broj studenata).

Podela studenata na grupe za nastavu - letnji semestar 2022/23.

Prva godina:

Druga godina:

Rasporedi ispita za školsku 2022/23. godinu

Hemija Biohemija Hemija
životne sredine
Nastava hemije
Januar 2023. Januar 2023. Januar 2023. Januar 2023.
Februar 2023. Februar 2023. Februar 2023. Februar 2023.
Jun 2023. Jun 2023. Jun 2023. Jun 2023.
Jul 2023. Jul 2023. Jul 2023. Jul 2023.
Avgust 2023. Avgust 2023. Avgust 2023. Avgust 2023.
Septembar 2023. Spetembar 2023. Septembar 2023. Septembar 2023.