Hemijski fakultet nudi obrazovaúe na sledećim programima osnovnih i integrisanih akademskih studija akreditovanih u ciklusu 2020. godine:

Osnovne akademske studije (4 godine, 240 ESPB):
Integrisane osnovne i master akademske studije (5 godina, 300 ESPB):
[Osnovne studije - u laboratoriji] [Osnovne studije - biblioteka]