Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

upisuje studente u prvu godinu školske 2024/25. godine
na studijske programe u saglasnosti sa Bolonjskom deklaracijom

Hemijski fakultet upisuje u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija ukupno 165 studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i 20 samofinansirajućih studenata na sledeće studijske programe:

Vrsta studija Studijski program Budžet Samofinan-
siranje
Osnovne
akademske studije
Hemija 75 5
Biohemija 45 5
Hemija životne sredine 25 5
Integrisane
(osnovne i master)
akademske studije
Nastava hemije 20 5
UKUPNO 165 20

[Upis na HF]

▹   Mogu li da se upišem na Hemijski fakultet?

▹   Kako da se prijavim na konkurs?

▹   Kalendar aktivnosti

▹   Kako da se spremim za prijemni ispit?

▹   Koja su mi dokumenta potrebna za upis?

▹   Upis bez prijemnog ispita

▹   Šta ako sam srednju završio u inostranstvu?

▹   Šta ako sam pripadnik srpske nacionalne manjine iz neke od susednih zemalja?

▹   Šta ako sam osoba sa invaliditetom?

▹   Šta ako sam pripadnik romske nacionalne manjine?

▹   Šta ako sam strani državljanin?

▹   Žalbe i rokovi

▹   Dodatne informacije i formulari

Za sve dodatne informacije na raspolaganju je Studentska služba Fakulteta, na telefon   011 / 333 66 78   (radnim danima, od 9 do 15 časova) ili na e-mail:   studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs.