Naručivanje i dostava izdanja Izdavačkog centra HF

Kupovinu publikacija Izdavačkog centra HF, kao i drugih izdanja koja su dostupna u Skriptarnici HF možete izvršiti bez dolaska na HF, pozivom na broj telefona 011-3336-709. Nakon proknjižene uplate, dostava se vrši poštom. Troškove slanja pošiljke snosi naručilac.

Instrukcije za plaćanje:

  • Primalac:   Univerzitet u Beogradu-Hemijski fakultet
  • Svrha uplate:   naslov publikacije (knjige)
  • Račun:   840-1817666-82
  • Poziv na broj:   fizička lica (studenti) ostavljaju prazno, dok pravna lica unose broj fakture

Neophodno je pri popunjavanju uplatnice navesti tačnu adresu uplatioca.

Sve publikacije Izdavačkog centra HF

Naslov Autor(i) Izdanje, ISBN, cena
Protočna injekciona analiza - principi i primena Aleksandar Lolić 2023: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-125-3
  Cena: 1000.00 din.
Sinteze kompleksnih organskih molekula 1 - Odabrane reakcije za stvaranje veza ugljenik-ugljenik i za asimetrične oskidacije Radomir Saičić,
Zorana Ferjančić
2023: CD izdanje, PDF
  ISBN: 978-86-7220-123-9
  Cena: 1000.00 din.
Osnove obrade podataka u hemiji Filip Andrić,
Jelena Trifković
2023: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-122-2
  Cena: 1300.00 din.
Mehanizmi neorganskih reakcija Maja Šumar Ristović,
Miloš Selaković,
Snežana Selaković
2023: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-118-5
  Cena: 700.00 din.
Pola veka fitohemije na Studentskom trgu
Iris Đorđević 2023: B5, tvrdi povez
  ISBN: 978-86-7220-117-8
  Cena: 500.00 din.
Praktikum iz Instrumentalne analitičke hemije Jelena Mutić,
Dragan Manojlović
2017: A4, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-085-0
2023: A4, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-085-0
  Cena: 600.00 din.
Radna sveska iz organske hemije Goran Roglić 2016: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-080-5
2023: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-080-5
  Cena: 600.00 din.
Vežbe iz hemije za studente Biološkog fakulteta Ilija Brčeski 2023: A4, skripta
  Cena: 180.00 din.
Osnovi kristalografije Tamara Todorović 2022: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-113-0
  Cena: 1500.00 din.
Analiza makroelemenata i mikroelemenata u hrani Jelena Mutić 2022: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-112-3
  Cena: 800.00 din.
Praktikum iz analitičke hemije 1 Dušanka Milojković Opsenica,
Jelena Trifković,
Filip Andrić,
Petar Ristivojević,
Aleksandra Dramićanin
2022: A4, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-111-6
  Cena: 1500.00 din.
Analitička hemija - klasične metode kvantitativne analize Rada Baošić 2022: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-109-3
  Cena: 1200.00 din.
Biohemijske osnove biotehnologije životne sredine Vladimir Beškoski 2022: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-075-1
  Cena: 650.00 din.
Praktikum iz patobiohemije Milica Popović,
Marija Gavrović Jankulović
2021: A4, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-107-9
  Cena: 900.00 din.
Osnove biohemije Natalija Polović 2021: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-106-2
  Cena: 2300.00 din.
Informator 2021 Komisija za promociju HF 2021: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-105-5
  Cena: 300.00 din.
Osnovi bioneorganske hemije kroz probleme i rešenja Milica Milenković 2021: A4, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-104-8
  Cena: 700.00 din.
Osnove analitičkog procesa Maja Natić 2021: CD izdanje, PDF
  ISBN: 978-86-7220-077-5
  Cena: 550.00 din.
Hemija heterocikličnih jedinjenja II Igor Opsenica 2021: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-076-8
  Cena: 1500.00 din.
Regulacija biohemijskih procesa Milan Nikolić,
Duško Blagojević,
Mihajlo Spasić
2021: CD izdanje, PDF
  ISBN: 978-86-7220-074-4
  Cena: 400.00 din.
Zbirka zadataka iz klasičnih metoda kvantitativne hemijske analize sa rešenjima Rada Baošić,
Aleksandar Lolić,
Aleksandra Dramićanin
2021: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-073-7
  Cena: 700.00 din.
Određivanje strukture molekula spektroskopskim metodama - Zbirka spektara Ljubodrag Vujisić,
Gordana Krstić,
Ivana Sofrenić,
Boban Anđelković,
Vele Tešević
2020: A4, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-102-4
  Cena: 1000.00 din.
Praktikum iz računarske hemije Dušan Veljković 2020: A4, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-092-8
  Cena: 700.00 din.
Radni listovi iz organske hemije Deana Andrić,
Goran Roglić
2020: A4, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-040-9
  Cena: 450.00 din.
Praktikum iz opšte hemije Maja Gruden-Pavlović,
Sanja Grgurić Šipka,
Sonja Grubišić,
Svetozar Niketić
2020: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-007-2
  Cena: 900.00 din.
Proteinski inženjering Radivoje Prodanović 2019: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-098-0
  Cena: 1500.00 din.
Spinska stanja u kompleksima prelaznih metala Maja Gruden-Pavlović 2019: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-097-3
  Cena: 1100.00 din.
Praktikum sa zbirkom zadataka iz instrumentalne analitičke hemije - Optičke i elektroanalitičke metode Tatjana Verbić,
Miloš Pešić,
Nikola Obradović,
Ilija Cvijetić
2018: B5, meki
  ISBN: 978-86-7220-095-9
  Cena: 1500.00 din.
Klasične metode kvantitativne hemijske analize Rada Baošić,
Aleksandar Lolić,
Jelena Mutić,
Nikola Stevanović
2018: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-094-2
  Cena: 600.00 din.
Praktikum iz neorganske hemije u redakciji prof. dr Sofije Sovilj
Tamara Todorović,
Vesna Medaković
2018: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-051-5
  Cena: 1100.00 din.
Osnove tehnoloških procesa u industrijskoj hemiji Goran Roglić 2017: CD izdanje, PDF
  ISBN: 978-86-7220-090-4
  Cena: 200.00 din.
Stereohemija organskih jedinjenja Marija Baranac-Stojanović 2017: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-089-8
  Cena: 1700.00 din.
Prektikum iz analitičke hemije 2 Snežana Mandić,
Rada Baošić,
Jelena Mutić
2017: A4, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-088-1
  Cena: 600.00 din.
Osnovi organske geohemije Dragomir Vitorović,
Branimir Jovančićević
2016: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-082-9
  Cena: 1000.00 din.
Hemija heterocikličnih jedinjenja I Igor Opsenica 2016: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-079-9
  Cena: 1000.00 din.
Osnovi molekulskog modelovanja Mario Zlatović,
Dušan Petrović
2016: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-078-2
  Cena: 800.00 din.
Hemija organosumpornih jedinjenja Veselin Maslak 2016: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-072-0
  Cena: 450.00 din.
Hemija prelaznih metala Snežana Zarić 2015: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-070-6
  Cena: 800.00 din.
Hromatografske metode odvajanja - Teorijski principi i praktični aspekti Maja Natić 2015: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-068-3
  Cena: 500.00 din.
Upravljanje naučnoistraživačkim projektima Bogdan Putniković,
Mario Zlatović
2015: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-067-6
  Cena: 600.00 din.
Praktikum iz industrijske hemije sa radnom sveskom Petar Pfendt,
Ksenija Stojanović,
Aleksandra Mihajlidi-Zelić,
Dubravka Relić
2015: A4, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-047-8
  Cena: 700.00 din.
Osnove elektroanalitičke hemije Dragan Manojlović,
Jelena Mutić,
Dejan Šegan
2010: CD izdanje, PDF
  ISBN: 978-86-7220-039-3
  Cena: 200.00 din.
2015: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-042-3
  Cena: 700.00 din.
Strukturne instrumentalne metode Slobodan Milosavljević 2014: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-066-9
  Cena: 1800.00 din.
Hemija bioelemenata Sanja Grgurić Šipka 2014: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-065-2
  Cena: 900.00 din.
Opšta hemija Srećko Trifunović,
Tibor Sabo,
Zoran Todorović
2014: B5, tvrdi povez
  ISBN: 978-86-7220-062-1
  Cena: 3000.00 din.
Jonske ravnoteže Lidija Pfendt,
Dušanka Milojković Opsenica
2014: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-055-3
  Cena: 1300.00 din.
Zbirka zadataka iz opšte hemije za studente fizike Zoran Miodragović,
Tibor Sabo
2013: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-057-7
  Cena: 650.00 din.
Osnove masene spektrometrije organskih jedinjenja Vele Tešević 2013: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-054-6
  Cena: 900.00 din.
Zbirka zadataka iz stereohemije sa rešenjima Marija Baranac-Stojanović 2013: A4, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-053-9
  Cena: 500.00 din.
Preparativna organska hemija Zorana Ferjančić,
Filip Bihelović
2012: B5, tvrdi povez
  ISBN: 978-86-7220-049-2
  Cena: 1500.00 din.
Hemija u gimnazijama u Srbiji u XIX i XX veku Snežana Bojović 2009: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-037-9
  Cena: 611.00 din.
Praktikum za vežbe iz Metodike nastave hemije 3 i 4 Dragica Trivić,
Biljana Tomašević
2008: A4, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-032-4
  Cena: 594.00 din.
Metodika nastave hemije 1 Dragica Trivić 2007: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-031-7
  Cena: 236.00 din.
Inženjering zaštite životne sredine Aleksandar Kostić 2007: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-030-0
  Cena: 550.00 din.
Zbirka zadataka iz kristalografije i rendgenske strukturne analize Bogdan Prelesnik,
Katarina Anđelković,
Dušanka Radanović,
Tamara Todorović
2007: A4, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-029-4
  Cena: 500.00 din.
Milenko B. Ćelap, profesor Hemijskog fakulteta Svetozar Niketić 2005: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-003-9
  Cena: 330.00 din.
Organska stereohemija Henry Kagan 2003: B5, meki povez
  Cena: 407.00 din.
Hemijska veza Ivan Juranić 1997: B5, meki povez
  ISBN: 978-86-7220-004-7
  Cena: 495.00 din.