Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

IZDAVAČKA DELATNOST HEMIJSKOG FAKULTETA

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Red.
br.
Naziv Autor Godina ISBN
1. Molekuli u tajnama života i svetu oko nas grupa autora 2009. 978-86-17-16245-8
2. Osnovi organske geohemije D. Vitorović, B. Jovančićević 2005. 86-7220-019-5
3. Hemijska veza I. Juranić 1997. 86-7220-004-7
4. Radna sveska iz organske hemije G. Roglić 2006. 86-7220-032-3
5. Zbirka zadataka iz kristalografije K. Anđelković, D. Radanović,
T. Todorović, B. Prelesnik
2007. 978-86-7220-029-4
6. Strukturne insrumentalne metode - zbirka V. Tešević, D. Gođevac 2005. 86-7220-027-6
7. 200 godina Beogradskog univerziteta (1808-2008) istorija institucije S. Bojović 2008. 978-86-82273-17-2
8. Zbirka zadataka iz opste hemije K. Anđelković, G. Vučković,
S. Zarić, I. Hodžić,
E. Milosavljević, N. Juranić
2004. 86-7220-017-9
9. Metodika nastave hemije 1 D. Trivić 2007. 86-7220-031-4
10. Praktikum iz metodike nastave 3 i 4 D. Trivić, B. Tomašević 2007. 86-7220-032-4
11. Inženjering zaštite životne sredine A. Kostić 2007. 978-86-7220-030-0
12. Hemija prelaznih metala S. Zarić 2008. 978-86-7220-033-1
13. Hemija u gimnazijama u Srbiji u XIX i XX veku S. Bojović 2009. 978-86-7220-037-9
14. Praktikum iz kvalitativne hemijske analize neorganskih jedinjenja D. M. Opsenica, J. Trifković 2010. 978-86-7220-036-2
15. Praktikum iz opšte hemije za studente Hemijskog fakulteta M. Gruden-Pavlović,
S. Grgurić-Šipka,
S. Grubišić, S. Niketić
2012. 978-86-7220-052-2
16. Radni listovi iz organske hemije D. Andrić, G. Roglić 2013. 987-86-7220-040-9
17. Osnovi elektroanalitičke hemije D. Manojlović, J. Mutić,
D. Šegan
2011. 978-86-7220-042-3
18. Praktikum iz industrijske hemije sa radnom sveskom P. Pfendt, K. Stojanović, A. Mihajlidi-Zelić, D. Relić 2012. 978-86-7220-047-8
19. Preparativna organska hemija Z. Ferjančić, F. Bihelović 2012. 978-86-7220-049-2
20. Praktikum iz neorganske hemije T. Todorović, V. Medaković 2013. 978-86-7220-051-5
21. Zbirka zadataka iz stereohemije sa rešenjima M. Baranac Stojanović 2013. 978-86-7220-053-9
22. Osnove masene spektrometrije organskih jedinjenja V. Tešević 2013. 978-86-7220-054-6
23. Praktikum iz analitičke hemije 2 S. N. Mandić, R. Baošić,
J. Mutić
2009. 798-86-7220-034-8
24. Zbirka zadataka iz opšte hemije za studente fizike Z. Miodragović, T. Sabo 2013. 979-86-7220-057-7
25. Organska hemija K. P. C. Vollhardt, N. E. Schore 2004. 978-86-7478-007-7
26. Praktikum iz klasične analitičke hemije S. N. Mandić, R. Baošić, A. Lolić 2009. 978-86-7220-035-5
27. Jonske ravnoteže L. Pfendt, D. Milojković Opsenica 2014. 978-86-7220-055-3
28. Strukturne instrumentalne metode S. Milosavljević 2014. 978-86-7220-066-9
29. Opšta hemija S. Trifunović, T. Sabo, Z. Todorović 2014. 978-86-7220-062-1
30. Hemija bioelemenata S. Grgurić-Šipka 2014. 978-86-7220-065-2
31. Praktikum iz analitičke hemije 1 D. Milojković-Opsenica, J. Trifković, A. Radoičić, F. Andrić 2014. 978-86-7220-060-7
32. Praktikum iz primene računara u hemiji M. Milčić, D. Janjić 2014. 978-86-7220-061-4
33. Hromatografske metode odvajanja (praktikum) M. Natić 2015. 978-86-7220-068-3
34. Upravljanje naučnoistraživačkim projektima B. Putniković, M. Zlatović 2015. 978-86-7220-067-6
35. Hemija organosumpornih jedinjenja V. Maslak 2016. 978-86-7220-072-0
36. Osnovi molekulskog modelovanja M. Zlatović, D. Petrović 2016. 978-86-7220-078-2
37. Hemija heterocikličnih jedinjenja I. Opsenica 2016. 978-86-7220-079-9
38. Zbirka pitanja i zadataka iz mikrobiologije, mikrobiološke hemije i biotehnologije Vladimir Beškoski, Miroslav Vrvić 2017. 978-86-7220-083-6
39. Znameniti srpski hemičari Živorad Čeković 2017. 978-86-7220-084-3
40. Praktikum iz Instrumentalne analitičke hemije Jelena Mutić, Dragan Manojlović 2017. 978-86-7220-085-0
41. Geohemija nafte i gasa Ksenija Stojanović 2017. 978-86-7220-086-7
42. Opioids - Structure and Synthesis
Internet izdanje - PDF, neograničeno slobodan pristup i preuzimanje
M. Ivanović 2017. 978-86-7220-087-4
43. Osnove tehnoloških procesa u industrijskoj hemiji Goran Roglić 2017. 978-86-7220-090-4

Pravilnik o radu Izdavačkog centra Hemijskog fakulteta iz 2015.   (PDF, 3.8 MB)

Izveštaj o radu Izdavačkog Centra HF za 2016. godinu   (PDF, 2.2 MB)

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet