Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

[Слика]

др Веле В. Тешевић

редовни професор
Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за органску хемију

Телефон:   011-2630474, 011-3336786

Телефон (локални):   786

Лабораторија:   312

E-mail:   vtesevic AT chem · bg · ac · rs

Лични подаци

Рођен 27. 3. 1963. у Пријепољу. Милка и Вукола Тешевић. Ожењен, двоје деце.

Образовање и усавршавања

1986: Основне студије - Хемијске науке / Природно-математички факултет (Београд)

1991: Магистратура - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1999: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

1987: Студент сарадник / Природно-математички факултет (Београд)

1988: Асистент приправник / Природно-математички факултет (Београд)

1992: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2000: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2005-2010: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2010: Ванредни професор / Универзитет у Београду (Београд)

2010-2019: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2019: Редовни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Фитохемија, хемија хране.

Остале активности

Члан Српског хемијског друштва.

члан Комисије за мастер и докторске студије од 12. 7. 2018.

Ангажман у настави

Пројекти

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

Књиге и ревијални радови / Books and reviews:

 1. Dejan Gođevac, Vele Tešević "Strukturne instrumentalne metode - zbirka spektara".

Изабрани радови / Selected papers:

 1. M. Soković, P. D. Marin, V. Vajs, S. Milosavljević, D. Đoković, V. Tešević, P. Janaćković: Composition and seasonal variability of Phlomis fruticosa L. essential oils, Arch. Biol. Sci. Belgrade, 52(3)165, (2000)
 2. D. Jović, D. Đoković, V. Tešević, V. Vajs, S. Tasić, S. Milosavljević: Essential oil of the aerial parts of Artemisia lobelii, Lekovite sirovine 21, 45, (2001)
 3. P. Janaćković, V. Tesević, P. D. Marin, S. M. Milosavljević, B. Petković and M. Soković: Polyacetylenes and a sesquiterpene lactone from Ptilostemon strictus, Biochemical Systematics and Ecology, 30 (1), 69 (2002)
 4. M. Soković, P. D. Marin, P. Janaćković, V. Vajs, S. Milosavljević, D. Đoković, V. Tešević: Composition of the essential oils of Phlomis fruticosa L. (Lamiaceae), J. Essent. Oil Res. 14, 167 (2002)
 5. V. Tešević, S. Milosavljević, V. Vajs, P. Janaćković and M. Popsavin: Dithiophenes and other constituents of roots of Centaurea nicolai, Biochemical Systematics and Ecology, 31 (1), 89 (2003)
 6. L. Đurđević, A. Dinić, M. Mitrović, P. Pavlović, V. Tešević: Phenolic acids distribution in a peat of the relict community with Serbian spruce in the Tara Mt. forest reserve (Serbia), European Journal of Soil Biology, 39 (2), 97 (2003)
 7. S Trifunović, V. Vajs, V. Tešević, D. Đoković and S. Milosavljević: Lignans from the plant species Achillea lingulata J. Serb. Chem. Soc.68, 4-5, 277 (2003)
 8. I. Đorđević, V. Tešević, P. Janaćković, S. Milosavljević and V. Vajs: Sesquiterpene lactones from Cicerbita alpina, Biochemical Systematics and Ecology, 32 (2), 209 (2004)
 9. I. Đorđević, V. Vajs, V. Bulatović, N. Menković, V. Tešević, S. Macura., P. Janaćković, S. Milosavljević: Guaianolides from two subspecies of Amphoricarpos neumayeri from Montenegro. Phytochemistry 65, 2337-2345 (2004)
 10. V. Tešević, S. Milosavljević, V. Vajs, P. Janaćković, D. Jović, Lj. Vujisić: Tetrahydrofuran-type sesquiterpenes from Artemisia lobelii All. var. canescens (DC.) Briqu. and Artemisia lobelii All var. biasolettiana (Vis.) K. Maly, Biochemical Systematics and Ecology, 32 (5), 525 (2004)
 11. L. Đurđević, A. Dinić, P. Pavlović, M. Mitrović, B. Karadžić and V. Tešević: Allelopathic potential of Allium ursinum L. Biochemical Systematics and Ecology, 32 (6), 533 (2004)
 12. D. Gođevac, V. Vajs, N. Menković, V. Tešević, P. Janaćković., S. Milosavljević: Flavonoids from flowers of Cephalaria pastricensis and their antiradical activity, J. Serb. Chem. Soc. 69 (11), 883 (2004)
 13. V. Vajs, S. Trifunović, P. Janaćković, M. Soković, S. Milosavljević, V. Tešević: Antifungal activity of davanone-type sesquiterpenes from Artemisia lobelii var. canescens, J. Serb. Chem. Soc .69 (11), 969 (2004)
 14. P. Janaćković, V. Tešević, S. Milosavljević, V. Vajs, P. D. Marin: Sesquiterpene lactones, lignans and flavones of Centaurea affinis Biochemical Systematics and Ecology, 32, 355-357 (2004)
 15. V. Tešević, N. Nikićević, A. Jovanović, D. Djoković, Lj. Vujisić, I. Vučović and M. Bonić: Volatile Components from Old Plum Brandies. Food Technol. Biotechnol. 43 (4) 367–372 (2005)
 16. S. Trifunović, V. Vajs, Z. Juranić, Ž. Žižak , V. Tešević, S. Macura, S. Milosavljević: Cytotoxic constituents of Achillea clavennae from Montenegro, Phytochemistry 67, 887–893 (2006)
 17. Iris Djordjević, Milka Jadranin, Vlatka Vajs, Nebojša Menković, Vele Tešević, Slobodan Macura, and Slobodan Milosavljević: Further Guaianolides from Amphoricarpos neumayeri ssp. Murbeckii from Montenegro, Z. Naturforsch. 61b, 1437 – 1442 (2006)
 18. I. Vučković, Lj. Vujisić, V. Vajs, V. Tešević, S. Macura, P. Janaćković, S. Milosavljević: Sesquiterpene lactones from the aerial parts of Anthemis arvensis L. Biochemical Systematics and Ecology, 34, 303-309 (2006)
 19. Lj. Vujisić, I. Vučković, V. Tešević, D. Doković, M. S. Ristić, P. Janaćković and S. Milosavljević: Comparative examination of the essential oils of Anthemis ruthenica and A. arvensis wild-growing in Serbia. Flavour Fragr. J. 21, 458–461 (2006)
 20. I. Vučković, Lj. Vujisić, V. Vajs V. Tešević, P. Janaćković and S. Milosavljević: Phytochemical investigation of Anthemis cotula. J. Serb. Chem. Soc. 71 (2) 127–133 (2006)
 21. S. Rakić, D. Povrenović, V. Tešević, M. Simić, R. Maletić, Oak Acron, Polyphenols and Antioxidant Activity in Functional Food, Journal of Food Engineering. 74, 416–423 (2006)
 22. Dejan Gođevac, Boris Mandić, Vlatka Vajs, Vele Tešević, Nebojša Menković, Peđa Janaćković, Slobodan Milosavljević: Triterpenoid saponins and iridoid glycosides from the aerial parts of Cephalaria pastricensis, Biochemical Systematics and Ecology 34, 890-893 (2006)
 23. Slobodan Milosavljević, Vele Tešević , Ivan Vučković , Milka Jadranin, Vlatka Vajs, Marina Soković, Peđa Janaćković, Anka Jovanović: Composition and antifungal activity of the essential oil of Seseli annuum wild-growing in Serbia, Fitoterapia 78, 319–322 (2007)
 24. Ivan Vučković, Vladimir Trajković, Slobodan Macura, Vele Tešević, Peđa Janaćković and Slobodan Milosavljević: A Novel Cytotoxic Lignan from Seseli annuum L., Phytother. Res. 21, 790–792 (2007)
 25. Sveto Rakić, Silvana Petrović, Jelena Kukić, Milka Jadranin, Vele Tešević, Dragan Povrenović, Slavica Šiler-Marinković: Influence of thermal treatment on phenolic compounds and antioxidant properties of oak acorns from Serbia, Food Chemistry 104, 830–834(2007)
 26. Lidija Petrović, Žika Lepojević, Verica Sovilj, Dušan Adamović and Vele Tešević: An investigation of CO2 extraction of marigold (Calendula officinalis L.), J. Serb. Chem. Soc. 72 (4) 407–413 (2007)

Tue Feb 26 11:17:51 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет