Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

[Слика]

др Марио В. Златовић

ванредни професор
Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за органску хемију

Телефон:   011-2183460, 011-3336684

Телефон (локални):   684

Кабинет:   482

Лабораторија:   481

E-mail:   mario AT chem · bg · ac · rs

Лични подаци

Датум и место рођења: 7. 4. 1963, Шибеник, Хрватска. Ожењен. Језици које користи: српски (матерњи), енглески, руски и хрватски.

Образовање и усавршавања

1987: Основне студије - Хемијске науке / Природно-математички факултет (Београд)

1996: Магистратура - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2007: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

1988: Асистент приправник / Природно-математички факултет (Београд)

1993: Асистент приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1996: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2008-2010: Научни сарадник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2010-2016: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2016-2016: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Хемија природних производа, изоловање и модификација биолошки активних супстанци из морских организама, рачунарско моделовање молекула и љихових интеракција, CAMM/CADD, медицинска хемија.

Остале активности

Члан Српског хемијског друштва. - Секција за медицинску хемију.

Од новембра 2009. до августа 2010. као стипендиста Fulbright фондације радио као гостујући истраживач у National Cancer Institute, Fort Detrick, Frederick, Maryland, USA.

Ангажман у настави

Пројекти

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

Изабрани радови / Selected papers:

orcid.org/0000-0003-4311-1731

 1. T. Božić, D. Sladić, M. Zlatović, I. Novaković, S. Trifunović and M. J. Gašić: Regioselectivity of conjugate additions to monoalkyl-1,4-benzoquinones. Journal of Serbian Chemical Society, 2002, 67(8-9) 547-551
 2. Z. Kamenarska, M. J. Gašić, M. Zlatović, A. Rašović, D. Sladić, Z. Kljajić, K. Stefanov, K. Seizova, H. Najdenski, A. Kujumgiev, I. Tsvetkova and S. Popov: Chemical Composition of the Brown Alga Padina pavonia (L.) Gaill. from the Adriatic Sea. Botanica Marina, 2002, 45 fasc. 4, 339-345. doi: 10.1515/BOT.2002.034
 3. Vladimir Šukalović, Mario Zlatović, Deana Andrić, Goran Roglić, Slađana Kostić – Rajačić, Vukić Šoškić: Modeling of the D2 Dopamine Receptor Aryl-piperazine Binding Site for 1-2-[5-(1H-benzimidazole-2-thione)]ethyl-4-arylpiperazines. Archiv der Pharmazie Pharm. Med. Chem. 2004, 337, 9, 502-512
 4. K. Anđelkovic, G. Jakovljevic, M. Zlatovic, Z. Tesic, D. Sladic, J. Howing and R. Tellgren: Synthesis and characterization of zinc(II), palladium(II) and platinum(II) complexes with 2’-[1-(2-pyridinyl)-ethylidene]oxamohydrazide. The crystal structure of bis[2[1-(2-pyridinyl)oxamohydrazido]zinc(II) trihydrate. Journal of Serbian Chemical Society, 2004, 69(8-9) 651-660
 5. Vladimir Šukalović, Mario Zlatović, Deana Andrić, Goran Roglić, Slađana Kostić – Rajačić, Vukić Šoškić: Interaction of Arylpiperazine with the D2 Dopamine receptor Binding Site. Arzneimittel-Forschung Drug Research, 2005, Vol. 55, No. 03., 145-152
 6. Radivoje Prodanović, Nenad Milosavić, Dušan Sladić, Mario Zlatović, Branislav Božić, Tatjana Ćirković Veličković, Zoran Vujčić: Transglucosylation of hydroquinone catalysed by alpha-glucosidase from baker’s yeast. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 2005, 35, 142-146. doi:10.1016/j.molcatb.2005.06.011
 7. R. Kapetanović, D. Sladić, S. Popov, M. Zlatović, Z. Kljajić and M. J. Gašić: Sterol composition of the Adriatic Sea algae Ulva lactuca, Codium dichotomum, Cystoseira adriatica and Fucus virsoides. Journal of Serbian Chemical Society, 2005, 70(12), 1395-1400
 8. M. V. Zlatović, V. V. Šukalović, S. V. Kostić-Rajačić, D. B. Andrić and G. M. Roglić: Influence of N-1 substituent properties on binding affinities of arylpiperazines to the binding site of 5-HT1A receptor. Journal of Serbian Chemical Society, 2006, 71, 1125-1135 (3) doi: 10.2298/JSC0611112SZ
 9. Mario V. Zlatović, Vladimir V. Šukalović, Christoph Schneider, Goran M. Roglić: Interaction of arylpiperazine ligands with the hydrophobic part of the 5-HT1A receptor binding site. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2006, 14(9), 2994–3001. doi:10.1016/j.bmc.2005.12.023
 10. Zlatović Mario V., Šukalović Vladimir V., Kostić-Rajačić Slađana V., Andrić Deana B., Roglić Goran M. (2006) Influence of N-1 substituent properties on binding affinities of arylpiperazines to the binding site of 5-HT1A receptor, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 71, 1125-1135 doi: 10.2298/JSC0611125
 11. Šukalović Vladimir V., Zlatović Mario V., Roglić Goran M., Kostić-Rajačić Slađana V., Andrić Deana B. (2009) Application of Hybrid Density Functional Theory in Calculation of Edge-to-Face Interactions of Receptor-Ligand System.,  Acta Chimica Slovenica, 56, 270-277    

 12. Zlatović Mario V., Šukalović Vladimir V., Roglić Goran M., Kostić-Rajačić Slađana V., Andrić Deana B. (2009) The influence of dispersive interactions on the binding affinities of ligands with an arylpiperazine moiety to the dopamine D2 receptor., Journal of the Serbian Chemical Society, 74, 1051-1061 doi:10.2298/JSC0910051Z
 13. Šegan Sandra B., Andrić Filip Lj., Radoičić Aleksandra D., Opsenica Dejan M., Šolaja Bogdan A., Zlatović Mario V., Milojković-Opsenica Dušanka M. (2011) Correlation between structure, retention and activity of cholic acid derived cis-trans isomeric bis-steroidal tetraoxanes., Journal of Separation Science, 34, 2659-2667 DOI: 10.1002/jssc.201100185
 14. Novaković Irena T., Anđelković Uroš, Zlatović Mario V., Gašić Miroslav J., Sladić Dušan M. (2012) Bioconjugate of Lysozyme and the Antibacterial Marine Sesquiterpene Quinone Avarone and Its Derivatives., Bioconjugate Chemistry, 23, 57-65 DOI: 10.1021/bc200330m
 15. Šegan Sandra B., Trifković Jelena Đ., Verbić Tatjana Z., Opsenica Dejan M., Zlatović Mario V., Burnett James, Šolaja Bogdan A., Milojković-Opsenica Dušanka M. (2013) Correlation between structure, retention, property, and activity of biologically relevant 1,7-bis(aminoalkyl)diazachrysene derivatives., Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 72, 231-239, DOI: 10.1016/j.jpba.2012.08.025

Wed Dec 19 11:22:09 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет