Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

[Слика]

др Марија Ђ. Гавровић Јанкуловић

редовни професор
Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за биохемију

Телефон:   011-3336661

Телефон (локални):   661

Кабинет:   430

E-mail:   mgavrov AT chem · bg · ac · rs

Лични подаци

Рођена 1969. године у Горњем Милановцу, Република Србија. Удата. Син Никола.

Образовање и усавршавања

1991: Основне студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1996: Магистратура - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2002: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

1992: Стручни сарадник приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1993: Стручни сарадник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1995: Асистент приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1997: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2003: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2008-2013: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2013-2016: Редовни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Истраживања наше групе су усмерена на структурну и имунолошку карактеризацију алергених протеина, као и на употребу молекуларног приступа у дизајну нових терапеутских реагенаса за лечење алергијских обољења. Алергијска обољења су достигла размере пандемије у модерном свету и само у Европској унији чак 150 милиона људи пати од неког облика овог обољења. Ипак, сам процес дијагностификовања алергијског обољења је још увек суочен са многобројним проблемима услед природних варијација у саставу алергених извора и неразјашњених механизама укључених у процес сензитизације на алергене.

Користећи методе биохемије и молекуларне биологије наша група је допринела унапређењу прогностичких вредности дијагностичких тестова алергије на плод кивија. Употпунили смо списак алергена кивија новим протеинима и по први пут описали њихове биохемијске особине (ТЛП кивија- Act d 2, цистеин протеазни инхибитор- Act d4). Употребом савремених структурних метода (Масена спектрометрија, ЦД-спектроскопија, Флуориметрија, компјутерско моделовање) спровели смо детаљно истраживање структурних и имунолошких особина главног алергена кивија- актинидина. Показали смо утицај термалних третмана и везивања инхибитора на структуру и алергеност ове цистеин протеазе. Наша тренутна истраживања су усмерена и на расветљавање механизма настанка алергијске сензитизације на протеазе хране. Показали смо да актинидин утиче на морфологију и адхезивност Т84 интестиналних епителних ћелија, и да може да деградира интестиналну баријеру протеазним дејством на протеине чврсте везе Caco-2 епителних ћелија. Поред поменутих праваца истраживања, у оквиру области молекуларне алергологије наша група успешно производи и карактерише рекомбинантне ИгЕ везујуће протеине у сврху олакшане дијагностике алергија на храну (β-1,3- глуканаза из банане – Mus a 5, цистеин протеиназни инхибитор из кивија, актинидин...)

Друга област наших истраживања састоји се од примене молекуларног приступа у изналажењу нових метода за третман алергијских обољења. У ту сврху испитујемо модификовање молекулске структуре већ познатих алергених протеина (попут креирања хипоалергених варијанти алергена кивија), али и развој протеинских терапеутика заснованих на химерним протеинским конструктима са имуномодулаторним и мукоадхезивним особинама.

Награде и признања

1991: Диплома "Ђорђе Стефановић"
Ову диплому додељује Хемијски факултет најбољем студенту студијске групе Дипл. биохемичар у генерацији.

Остале активности

Члан следећих научних друштава:

Продекан за науку и међународну сарадњу Хемијског факултета од 19. 5. 2010. до 19. 5. 2013.

Шеф Катедре за биохемију од 1. 10. 2013.

Ангажман у настави

Пројекти

Руководилац на пројектима:

Истраживач на пројектима:

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

Књиге и ревијалне радови / Books and reviews:

  1. Cirkovic Velickovic T, Gavrovic-Jankulovic M, Jankov RM. 2005. Overview of the most commonly used methods in allergen characterization (Review). Journal of the Serbian Chemical Society 70: 347-60

Изабрани радови / Selected papers:

1. Mačinković, I.S., Abughren, M., Mrkic, I., Grozdanović, M.M., Prodanović, R., Gavrović-Jankulović M. Employment of colorimetric enzyme assay for monitoring expression and solubility of GST fusion proteins targeted to inclusion bodies. J Biotechnology 2013, 168(4), pp. 506-10.

2. Mrkic, I., Abughren, M., Nikolic, J., Andjelkovic, U., Vassilopoulou, E., Sinaniotis, A., Petersen, A., Papadopoulos, N.G., Gavrovic-Jankulovic, M. Molecular characterization of recombinant mus a 5 allergen from banana fruit. Molecular Biotechnology 2014, 56(6), pp. 498-506

3. Grozdanović, M.M., Drakulić, B.J., Gavrović-Jankulović, M. Conformational mobility of active and E-64-inhibited actinidin. Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects 2013, 1830 (10) , pp. 4790-4799.

4. Grozdanovic, M.M., Burazer, L., Gavrovic-Jankulovic, M. Kiwifruit (Actinidia deliciosa) extract shows potential as a low-cost andefficient milk-clotting agent. International Dairy Journal 2013, 32 (1) , pp. 46-52.

5. Popovic, M., Andjelkovic, U., Burazer, L., Lindner, B., Petersen, A., Gavrovic-Jankulovic, M. Biochemical and immunological characterization of a recombinantly-produced antifungal cysteine proteinase inhibitor from green kiwifruit (Actinidia deliciosa).  Phytochemistry 2013, 94, pp. 53-9

6. Blazic, M., Kovacevic, G., Prodanovic, O., Ostafe, R., Gavrovic-Jankulovic, M., Fischer, R., Prodanovic, R. Yeast surface display for the expression, purification and characterization of wild-type and B11 mutant glucose oxidases. Protein Expression and Purification, 2013, 89 (2) , pp. 175-180.

7. Popovic, M., Grozdanovic, M., Gavrovic-Jankulovic, M. Kiwifruit as a food allergen source. Journal of the Serbian Chemical Society, 2013. 78 (3) , pp. 333-352.

8. Popovic, M., Andjelkovic, U., Grozdanovic, M., Aleksic, I., Gavrovic-Jankulovic, M. In Vitro Antibacterial Activity of Cysteine Protease Inhibitor from Kiwifruit (Actinidia deliciosa). Indian Journal of Microbiology, 2013, 53 (1) , pp. 100-105.

9. Atanasković-Marković, M., Gaeta, F., Gavrović-Jankulović, M., Čirković Veličković, T., Valluzzi, R.L., Romano, A. Diagnosing multiple drug hypersensitivity in children. Pediatric Allergy and Immunology, 2012, 23 (8) , pp. 785-791

10. Popovic, M.M., Bulajic, A., Ristic, D., Krstic, B., Jankov, R.M., Gavrovic-Jankulovic, M. In vitro and in vivo antifungal properties of cysteine proteinase inhibitor from green kiwifruit. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2012, 92 (15) , pp. 3072-3078.

11. Atanasković-Marković, M., Gavrović-Jankulović, M., Janković, S., Blagojević, G., Ćirković-Veličković, T., Milojević, I., Simić, D., Nestorović, B. Immediate allergic reaction to methylprednisolone with tolerance of other corticosteroids. Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo, 2012, 140 (3-4) , pp. 233-235.

12. Dimitrijevic, R., Stojanovic, M., Micic, M., Dimitrijevic, L., Gavrovic-Jankulovic, M. Recombinant banana lectin as mucosal immunostimulator. Journal of Functional Foods, 2012, 4 (3) , pp. 636-641.

13. Čavić, M., Grozdanović, M., Bajić, A., Srdić-Rajić, T., Anjus, P.R., Gavrović-Jankulović, M. Actinidin, a protease from kiwifruit, induces changes in morphology and adhesion of T84 intestinal epithelial cells. Phytochemistry, 2012, 77, pp. 46-52.

14. Grozdanovic, M., Popovic, M., Polovic, N., Burazer, L., Vuckovic, O., Atanaskovic-Markovic, M., Lindner, B., Petersen, A., Gavrovic-Jankulovic, M. Evaluation of IgE reactivity of active and thermally inactivated actinidin, a biomarker of kiwifruit allergy. Food and Chemical Toxicology, 2012, 50 (3-4) , pp. 1013-1018.

15. Aleksic, I., Popovic, M., Dimitrijevic, R., Andjelkovic, U., Vassilopoulou, E., Sinaniotis, A., Atanaskovic-Markovic, M., (...), Gavrovic-Jankulovic, M. Molecular and immunological characterization of Mus a 5 allergen from banana fruit. Molecular Nutrition and Food Research, 2012, 56 (3) , pp. 446-453.

 

Mon Apr 30 12:46:59 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет