Шифра предмета:
458B2
Назив предмета:
Молекулска алергологија

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

4

Врста студија:

мастер академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E52B2), стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Марија Ђ. Гавровић Јанкуловић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Тања Д. Ћирковић Величковић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

др Марија М. Стојадиновић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + два часа лабораторијских вежби (2+0+2)

Циљеви:

Да се студент упозна са молекулским основама алергологије. Разумевање процеса сензитизације код развоја преосетљивости.

Исход:

Продубљено знање из области молекулске алергологије.

Облици наставе:

Предавања, семинарски рад, експерименталне вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

  • Dietrich Kraft, Alec Sehon (editors): Molecular Biology and Immunology of Allergens, CRC Press
  • A. B. Kay, J. Bousquet, P. G. Holt, A. P. Kaplan (editors): Allergy and Allergic Diseases, Blackwell Publishing
  • Tanja Ćirković Veličković, Marija Gavrović-Jankulović: Food allergens - biochemistry and molecular nutrition, Springer, u pripremi

Помоћна литература:

  • Ревијални радови из области.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

Молекулске основе алергијске реакције (сензитизација ефекторска фаза). Структура и функција имуноглобулина Е; рецептори за ИгЕ; мастоцити и базофили у алергијској реакцији. Генетика алергијске болести. Алергени - изазивачи алергија (инхалаторни, ингестиони, контактни). Структура и биолошка функција алергена. Имуногеност/алергеност алергена: Б, Т ћелијски епитопи. Производња алергенских екстраката за ин витро и ин виво дијагностику. Алергијскадијагностика појединачним (раздвојеним) компонентама. Алерген-специфична имунотерапија. Нови третмани у лечењу алергија. Производња хипоалергених вакцина (хемијске, ензимске модификације, рекомбинантна ДНК технологија).

Лабораторијске вежбе:

20 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

Припрема алергенског екстракта. Детекција ИгЕ везујућих протеина имуноблотом. Изоловање алергена из алергенског извора. Производња и изоловање рекомбинантног алергена. Поређење структурних особина (масена спектрометрија, циркуларни дихроизам) ИгЕ реактивности природног и рекомбинантног алергена. Производња хипоалергених протеина хемијским, ензимским методама.

Семинарски радови:

20 поена

Усмени испит:

50 поена