[Grb HF]

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Хемијски факултет

Srpski - latinica LAT

English ENG

Pocetna ПОЧЕТНА СТРАНА       Mapa МАПА САЈТА       Linkovi ЛИНКОВИ       ПОРТАЛИ:       Zaposleni ЗА ЗАПОСЛЕНЕ       Studenti ЗА СТУДЕНТЕ       WebMail WEBMAIL

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Научноистраживачки рад
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемија Биохемија

Студијски програм "Хемија"

Студијски програм докторских студија из хемије траје 3 године и има 180 ЕСПБ. Програм обухвата 2 обавезна (20 ЕСПБ) и 4 изборна предмета (укупно 40 ЕСПБ), као и семинарски рад (5 ЕСПБ). У складу са праксом на европским универзитетима, докторске студије се базирају на истраживачком раду на све 3 године студија. На првој години је предвиђено "Истраживање, преглед литературе, лабораторијски рад" (25 ЕСПБ), а на другој и трећој години "Истраживање, лабораторијски рад, писање радова" (укупно 80 ЕСПБ). Најзад, у последњем семестру је предвиђена припрема и одбрана докторске дисертације (10 ЕСПБ).

У оквиру изборних предмета студенти ће изучавати садржаје које нису слушали у оквиру основних и мастер академских студија, као и одабрана поглавља из области које су изучавали на основним и мастер студијама, а која су у вези са темом докторске дисертације, али на нивоу који одговара докторским студијама.

Настава се изводи кроз индивидуални (менторски) рад са студентима, или у малим групама студената. Методе рада су адекватно прилагођене концепцији докторских студија (консултације, семинари, дискусија радова из оригиналне научне литературе). Програм обухвата екстензиван, самостални истраживачки рад студента на научном проблему који резултује у научним публикацијама у реномираним међународним часописима из хемије. Експериментални рад је комплексан и по правилу обухвата примену већег броја комплементарних приступа, техника и метода, и обавља се у сарадњи са лабораторијама/истраживачким групама у земљи и иностранству, које се баве не само научним истраживањима већ и решавањем проблема у привреди (хемијска индустрија, хемија животне средине).

▹   Додатни подаци о програму

Услови за упис, циљ, исход, професионални статус, приступ даљим студијама.

Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00469/6/2019-03 од 23. 10. 2020.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + студијски истраживачки рад.

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Изборни предмет 1 E71H2 10  
Изборни предмет 2 E72H2 10  
Истраживање, преглед литературе, лабораторијски рад R71H2 10 0+8  
Писање и објављивање научних радова 1 773A2 10   8+1
Истраживање, преглед литературе, лабораторијски рад R72H2 15   0+12
Семинарски рад S71H2 5   0+4
  60  
II година 1 2
Изборни предмет 3 E73H2 10  
Изборни предмет 4 E74H2 10  
Истраживање, лабораторијски рад, писање радова R73H2 10 0+8  
Писање и објављивање научних радова 2 774A2 10   8+1
Истраживање, лабораторијски рад, писање радова R74H2 20   0+16
  60  
III година 1 2
Истраживање, лабораторијски рад, писање радова R75H2 25 0+20  
Истраживање, лабораторијски рад, писање радова R76H2 25   0+20
Докторска дисертација Z70H2 10   0+8
  60  
Изборни предмети
© Универзитет у Београду - Хемијски факултет