[Grb HF]

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Хемијски факултет

Srpski - latinica LAT

English ENG

Pocetna ПОЧЕТНА СТРАНА       Mapa МАПА САЈТА       Linkovi ЛИНКОВИ       ПОРТАЛИ:       Zaposleni ЗА ЗАПОСЛЕНЕ       Studenti ЗА СТУДЕНТЕ       WebMail WEBMAIL

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Научноистраживачки рад
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемија Биохемија

Студијски програм "Биохемија"

Студијски програм докторских студија из биохемије траје 3 године и има 180 ЕСПБ. Програм садржи 2 обавезна (20 ЕСПБ) и 4 изборна предмета (укупно 40 ЕСПБ), као и семинарски рад (5 ЕСПБ). У складу са праксом на европским универзитетима, докторске студије се базирају на истраживачком раду на све 3 године студија. На првој години је предвиђено "Истраживање, преглед литературе, лабораторијски рад" (25 ЕСПБ), а на другој и трећој години је предвиђено "Истраживање, лабораторијски рад, писање радова" (укупно 80 ЕСПБ). Најзад, у последњем семестру је предвиђена припрема и одбрана докторске дисертације (10 ЕСПБ).

У оквиру изборних предмета студенти ће изучавати садржаје које нису слушали у оквиру основног и мастер програма (Трендови у еколошкој биохемији, Трендови у биохемији хране и исхране, Слободнорадикалски процеси у биохемији, Дизајн и развој нових лекова), као и одабрана поглавља из области које су изучавали на основним и мастер студијама, а која су у вези са темом докторске дисертације.

Настава се изводи кроз индивидуални (менторски) рад са студентима или се ради са малим групама студената. Методе рада су адекватно прилагођене концепцији докторских студија (консултације, семинари, обрада радова из оригиналне научне литературе). Програм обухвата комплексан, самостални истраживачки рад студента на решавању научног проблема који резултује у научним публикацијама у реномираним међународним часописима из области биохемије. Експериментални рад је комплексан и по правилу обухвата примену већег броја комплементарних приступа, техника и метода и обавља се у сарадњи са лабораторијама / научно-истраживачким групама у земљи и иностранству.

▹   Додатни подаци о програму

Услови за упис, циљ, исход, професионални статус, приступ даљим студијама.

Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-468/6/2019-03 од 23. 10. 2020.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + студијски истраживачки рад.

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Изборни предмет 1 E71B2 10  
Изборни предмет 2 E72B2 10  
Истраживање, преглед литературе, лабораторијски рад R71B2 10 0+8  
Писање и објављивање научних радова 1 773A2 10   8+1
Истраживање, преглед литературе, лабораторијски рад R72B2 15   0+12
Семинарски рад S71B2 5   0+4
  60  
II година 1 2
Изборни предмет 3 E73B2 10  
Изборни предмет 4 E74B2 10  
Истраживање, лабораторијски рад, писање радова R73B2 10 0+8  
Писање и објављивање научних радова 2 774A2 10   8+1
Истраживање, лабораторијски рад, писање радова R74B2 20   0+16
  60  
III година 1 2
Истраживање, лабораторијски рад, писање радова R75B2 25 0+20  
Истраживање, лабораторијски рад, писање радова R76B2 25   0+20
Докторска дисертација Z70B2 10   0+8
  60  
Изборни предмети
© Универзитет у Београду - Хемијски факултет