[Grb HF]

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Хемијски факултет

Srpski - latinica LAT

English ENG

Pocetna ПОЧЕТНА СТРАНА       Mapa МАПА САЈТА       Linkovi ЛИНКОВИ       ПОРТАЛИ:       Zaposleni ЗА ЗАПОСЛЕНЕ       Studenti ЗА СТУДЕНТЕ       WebMail WEBMAIL

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Научноистраживачки рад
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемија Биохемија Хемија животне средине

Студијски програм "Хемија"

Наставни предмети студијског програма основних академских студија "Хемија" који карактеришу његову структуру, односно садржај, могу се сврстати у неколико група. У једну групу могли би се убројати курсеви који студентима пружају основна знања из најважнијих природних наука (пре свега физике и физичке хемије) и математике. У посебну групу могли би се сврстати основни хемијски курсеви из области опште, неорганске, органске, аналитичке хемије, биохемије, хемије природних производа, примењене (индустријске) хемије и хемије животне средине. На темељима ове две групе предмета, студенти прате курсеве на којима стичу виши ниво знања из најважнијих области хемије (органске синтезе, стереохемија, структурне инструменталне методе, савремене инструменталне методе, механизми неорганских реакција, координациона хемија, теоријска и рачунарска хемија итд). Специјализовани курс енглеског језика омогућава студентима праћење најсавременије научне и стручне литературе. Потом студент приступа изради завршног рада, током кога се оспособљава за самостално решавање задатог проблема.

Предвиђене методе извођења наставе су предавања, лабораторијске (експерименталне) и теоријске вежбе. Имајући у виду све специфичности овог студијског програма, у оквиру лабораторијских вежби предвиђен је самосталан рад, који укључује и употребу најсавременијих апарата и уређаја. Хемијски факултет располаже најмодернијим инструментима који ће студентима студијског програма "Хемија" бити на располагању за обуку. У оквиру већине предмета на вишим годинама предвиђено је коришћење рачунара за обраду експерименталних података и претраживање разних база података (укључујући и долажење до података из литературе).

Висок педагошки и научни ниво наставника и асистената Хемијског факултета и њихов непосредни контакт са студентима, уз перманентно утврђивање градива и проверу знања, довешће до дефинисања високо квалитетног едукативног процеса са високом пролазношћу студената.

▹   Додатни подаци о програму

Услови за упис, циљ, исход, професионални статус, приступ даљим студијама.

[1Х2]
Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00467/6/2019-03 од 23. 10. 2020.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Математика 001A2 8 4+4+0  
Физика 011A2 9 4+2+3  
Општа хемија 101A2 8 5+2+0  
Практикум из опште хемије 101E2 4 0+0+4  
Енглески језик 031A2 3   3+0+0
Неорганска хемија 1 102A2 6   4+2+0
Практикум из неорганске хемије 1 102E2 4   0+0+4
Основи примене рачунара у хемији 111H2 2   0+2+0
Аналитичка хемија 1 301H2 5   2+2+0
Практикум из аналитичке хемије 1 301L2 6   0+0+8
Изборни предмет 1 E11H2 5  
  60  
II година 1 2
Физичка хемија 1 021H2 7 4+0+3  
Органска хемија 1 201A2 10 4+1+4  
Аналитичка хемија 2 302H2 10 3+2+6  
Хемија животне средине 519H2 3 3+0+0  
Физичка хемија 2 022H2 6   3+0+3
Органска хемија 2 202A2 10   4+1+4
Аналитичка хемија 3 303H2 9   3+0+6
Изборни предмет 2 E12H2 5  
  60  
III година 1 2
Структурне инструменталне методе 221A2 9 4+5+0  
Теорија хемијске везе 231H2 5 2+2+0  
Стереохемија 232H2 4 2+1+0  
Хемија хетероцикличних једињења 237H2 4 2+0+2  
Хемија природних производа 411A2 7 3+0+3  
Неорганска хемија 2 103H2 10   4+0+6
Органске синтезе 1 211H2 7   2+0+4
Индустријска хемија 501A2 6   3+0+3
Изборни предмет 3 E13H2 8  
  60  
IV година 1 2
Рачунарска хемија 112H2 7 4+3+0  
Органске синтезе 2 212H2 9 2+0+7  
Изборни предмет 4 E14H2 10  
Стручна пракса P11H2 3 (0+6)  
Биохемија 409H2 6   3+0+3
Изборни предмет 5 E15H2 10  
Изборни предмет 6 E16H2 5  
Израда завршног рада R11H2 9   (0+12)
Завршни рад Z10H2 1   (0+1)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4
Изборни предмет 5
Изборни предмет 6

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет