Шифра предмета:
236A2
Назив предмета:
Основи супрамолекулске хемије

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

202A2

ЕСПБ:

10

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 4. година, летњи семестар, изборни (E15H2), стручно-апликативни предмет

Хемија животне средине: 4. година, летњи семестар, изборни (E15S2), стручно-апликативни предмет

Настава хемије: 4. година, летњи семестар, изборни (E16P2), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Веселин Р. Маслак
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Јована С. Јакшић, мастер хемичар
истраживач-сарадник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + четири часа лабораторијских вежби (4+0+4)

Циљеви:

Упознавање са: основним типовима супрамолекулског уређивања; основним међумолекулским интеракцијама које доводе до супрамолекулског уређивања; проучавње различитих домаћин гост система; молекулско препознавање као важан елемент приликом формирања супрамолекулских агрегата;основним типовима молекулских уређаја заснованих на супрамолекулској организацији; проучавање молекула са посебном топологијом: ротаксани, катенани.

Исход:

По завршеном курсу студент ће бити оспособљен да самостално дизајнира једноставне супрамолекулске агрегате, анализира њихове особине и одреди област њихове примене.

Облици наставе:

Теоријска (предавања, семинари, пројекти) и експериментална (лабораторијске вежбе и лабораторијски пројекти).

Ваннаставне активности:

Литература:

 • J. W. Steed, D. R. Turner, K. J. Wallace: Core concepts in supramolecular chemistry and Nanochemistry
 • P. D. Beer, P. A. Gale, D. K. Smith: Supramolecular chemistry
 • P. J. Cragg: A practical guide to supramolecular chemistry

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Увод у супрамолекулску хемију.
 2. Молекулско препознавање катјона.
 3. Молекулско препознавање анјона.
 4. Молекулско препознавање неутралних молекула.
 5. Изградња супермолекула са посебном топологијом.

Лабораторијске вежбе:

20 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

Основни супрамолекулски агрегати:

 • Крунски етри: дизајн, синтеза и испитивање особина.
 • Резорцинарени: синтеза и испитивање особина резорцинаренских капсула.
 • Циклотривератрилени: Синтеза и испитивање особина циклотривератрилена.

Супрамолекули са посебном топологијом:

 • Псеудоротаксани: пиромелитични диимиди као основа за добијање псеудоротаксана.
 • Фулероротаксани: бисадукти фулерена као осе за ротаксане.
 • Боромејски прстенови.

Семинарски радови:

10 поена

Усмени испит:

60 поена