Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
103H2

Назив предмета:
Неорганска хемија 2

Школска година:

2020/2021.

Услови похађања:

102A2 + 102E2 + 201A2 + 202A2

ЕСПБ:

10

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија: 3. година, летњи семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставници:

др Снежана Д. Зарић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Милош К. Милчић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

др Душан Ж. Вељковић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Душан П. Маленов
асистент са докторатом, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + шест часова лабораторијских вежби (4+0+6)

Циљеви:

Неорганска хемија је основа за разумевање хемије свих елемената периодног система. Због тога је неорганска хемија важна за разумевање свих других области хемије.У оквиру овог курса студенти уче првенствено о комплексима метала, укључујући и органометална једињења и кластере метала.

Исход:

Овај предмет треба студентима да омогући познавање и разумевање особина и понашања комплекса метала, чиме је омогућено и разумевање различитих процеса у које су укључени јони метала, од катализе до живих организама.

Облици наставе:

Предавања, ескперименталне вежбе, теоријскe/рачунске вежбе, семинарски рад.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Снежана Д. Зарић: Хемија прелазних метала

Помоћна литература:

 • D. F. Shriver, P. W. Atkins: Inorganic Chemistry
 • C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Inorganic Chemistry
 • M. Gerloch, E. C. Constable: Transition Metal Chemistry
 • D. Wohrle, A. D. Pomogailo: Metal Complexes and Metals in Macromolecules

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Геометрија комплексних једињења, различити координациони бројеви, изомерија.
 2. Теорија кристалног поља, цепање скупа d-орбитала у комплексима.
 3. Јачина лигандног поља, енергија стабилизације лигандног поља.
 4. Магнетне особине комплекса, високоспински и нискоспински комплекси.
 5. Молекуско орбитална теорија комплекса, веза са теоријом кристалног поља.
 6. Јан-Телеров ефекат.
 7. Електронски спектри комплекса, Танабе-Шуганови дијаграми.
 8. Равнотеже и стабилност комплексних једињења.
 9. Реакције комплексних једињења, механизми супституционих реакција.
 10. Механизми оксидоредукционих реакција, фотохемијске реакције.
 11. Органометална једнињења.
 12. Синтезе и реакције органометалних једињења.
 13. Кластери бора.
 14. Кластери метала.
 15. Бионеорганска хемија, метали у живим организмима.

Лабораторијске вежбе:

15 поена (6 часова недељно)

Програм рада:

Упознавање са предметом. Синтеза препарата за које ће се снимати и анализирати инфра-црвени спектри. Снимање и анализа инфра-црвених спектара синтетисаних препарата. Одређивање и анализа моларне проводљивости раствора синтетисаних препарата. Синтеза препарата за које ће се снимати и анализирати електронски (UV-видљиви) спектри. Снимање и анализа електронских (UV-видљивих) спектара. Синтеза препарата за које ће се снимати и анализирати NMR спектри. Снимање и анализа NMR спектара синтетисаних препарата. Синтеза оптички активних комплексних једињења и раздвајање на енантиомере. Одређивање угла скретања равни линеарно поларизоване свeтлости за сваки од синтетисаних енaнтиомера, снимање ORD спектaра. Синтеза препарата за које ће се одређивати магнетни моменти. Одређивање и анализа магнетног момента синтетисаних супстанци.

Колоквијуми:

0 поена

Писмени испит:

80 поена

Wed Apr 21 12:20:51 2021

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет