[dr Milos K. Milcic]

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за општу и неорганску хемију

Телефон:   011-3336770 (у кабинету 526)

Телефон (локални):   770 (у кабинету 526)

Кабинет:   526

E-mail:   mmilcic@chem.bg.ac.rs

Лични подаци

Датум и место рођења: 18. 7. 1973, Београд. Неожењен. Језици које користи: српски (матерњи), енглески, немачки и кинески.

Образовање и усавршавања

1992-1998: Основне студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1998-2002: Магистратура - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2002-2006: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

1999-2004: Истраживач-приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2003-2009: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2009-2014: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2014: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Рачунарска хемија.

Награде и признања

2000: Диплома СХД-а за постигнут изузетан успех током студија хемије

Остале активности

Члан Српског хемијског друштва од 1999.

Продекан за наставу Хемијског факултета од 19. 5. 2010. до 19. 5. 2013.

Члан Већа Издавачког центра од 8. 12. 2016. до 9. 10. 2018.

Члан Комисије за упис на основне и интегрисане студије од 11. 6. 2020. до 12. 5. 2022.

Члан Комисије за упис на основне и интегрисане студије од 12. 5. 2022.

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Активни пројекти:

Завршени пројекти:

 • 2011: Нековалентне интеракције рi-система и њихова улога у молекулском препознавању – 172065
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)
 • 2014: Молекули у покрету – CMST COST Action CM1405
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансира:   Европска унија (Брисел, Белгија)

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

 1. M. Milčić, S. D. Zarić "Intramolecular Metal Ligand-Aromatic Cation-π Interactions in Crystal Structures of Transition Metal Complexes", Eur. J. Inorg. Chem., 2001, 2143-2150
 2. A. Žmirić, M. Milčić, S. D. Zarić "Theoretical Study of Metal Ligand-Aromatic Cation-π interactions of [Co(NH3)6]3+ with benzene" Int. J. Quant. Chem. 87, 6, 2002, 354-359
 3. G. A. Bogdanović, V. Medaković, M. Milčić, S. D. Zarić "Intramolecular C-H···π Interactions in Metal-Porphyrin Complexes" Int. J. Mol. Sci. 5, 2004, 174-185
 4. M. Milčić, Z. Tomić, S. D. Zarić "Very Strong Metal Ligand Aromatic Cation-π Interactions in Transition Metal Complexes: Intermolecular Interaction in Tetraphenylborate Salts" Inorg. Chim. Acta 357, 2004, 4327-4329
 5. V. Medaković, M. Milčić, G. Bogdanović, S. D. Zarić "C-H···π Interactions in Metal-Porphyrin Complexes with Chelate Ring as H Acceptor" J. Inorg. Bioch. 98, 2004, 1867-1873
 6. S. Grubišić, M. Milčić, D. Radanović, S. Niketić "Structural analysis of conformational flexibility in rhodium(III) complexes containing 1,3-propanediamine-N,N’-diacetate-N,N’-di-3-propionate ligand", Journal of Molecular Structure 794, 2006, 125-132
 7. M. K. Milčić, V. B. Medaković and S. D. Zarić "CH/π interactions of π-system of acetylacetonato chelate ring: Comparison of CH/π interactions of Ni(II)-acetylacetonato chelate and benzene rings" Inorg. Chim. Acta, 359, 2006, 4427-4430
 8. M. K. Milčić, V. B. Medaković, D. Sredojević, N. Juranić, S. D. Zarić, "Electron Delocalization Mediates Metal-dependant Capacity for CH/π Interactions of Acetylacetonato Chelates" Inorg. Chem. 2006, 45, 4755-4763
 9. M. K. Milčić, B. Ostojić, S. D. Zarić, "Are chelate rings aromatic? Calculations of magnetic properties" Inorg. Chem. 2007, 46, 7109-7114