Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

[Слика]

др Душан П. Маленов

асистент са докторатом
Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за општу и неорганску хемију

Лабораторија:   575

E-mail:   malenov AT chem · bg · ac · rs

Лични подаци

Датум и место рођења: 21. 2. 1987, Вршац. Неожењен. Језици које користи: српски (матерњи), енглески и шпански.

Образовање и усавршавања

2011: Основне академске студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2012: Мастер академске студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2018: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

2013-2015: Истраживач-приправник / Иновациони центар Хемијског факултета у Београду, д.о.о. Београд (Београд)

2016-2019: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2019: Асистент са докторатом / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Рачунарска хемија

Нековалентне интеракције π-система

Стекинг интеракције неароматичних система

Координациона хемија

Кристалографија

Награде и признања

2009: Стипендија Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка
од 2009. до 2012. године

2009: DAAD стипендија у оквиру специјалног програма за Србију
Боравак на Макс Планк институту за хемијску физику чврстог стања у Дрездену, СР Немачка (јул - август)

2010: Награда Хемијског факултета за најбољег студента студијског програма Хемичар

2012: Стипендија Доситеја, Фонд за младе таленте

2012: Награда за најбољи постер на XIX конференцији Српског кристалографског друштва

2013: Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја за студенте докторских студија

2013: DAAD истраживачка стипендија
Боравак на Макс Планк институту за хемијску физику чврстог стања у Дрездену, СР Немачка (јун - август)

2013: Награда Фонда Ненада М. Костића за хемијске науке за одличан мастер рад

2014: Студијски боравак на Департману за хемију Универзитета у Фрибургу (октобар)
SCOPES пројекат SupraChem@Balkans.eu

2014: Боравак на Макс Планк институту за хемијску физику чврстог стања у Дрездену, СР Немачка (јул - август)

2015: Награда за најбољу усмену презентацију на XXII конференцији Српског кристалографског друштва

Остале активности

Лектор часописа студената Хемијског факултета - "Позитрон" (2014-2017).

Члан Комисије за промоцију Хемијског факултета (2019-2020). 

Члан Комисије за акредитацију студијских програма Хемијског факултета (2019).

Ангажман у настави

Пројекти

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

Поглавља у књигама/Book chapters:

1) Dušan P. Malenov, Snežana D. Zarić, Novel Parallel Stacking Interactions of Aromatic Molecules, In QUANTUM NANOSYSTEMS: STRUCTURE, PROPERTIES AND INTERACTIONS (2014) 355-383; ISBN: 978-1-926895-90-1; Apple Academics, Ontario-New Jersey, Canada-USA.

2) Dušan P. Malenov, Snežana D. Zarić, Parallel Interactions of Aromatic Molecules at Large Horizontal Displacements, In NON-COVALENT INTERACTIONS IN THE SYNTHESIS AND DESIGN OF NEW COMPOUNDS (2016) 241-260; ISBN: 978-1-119-10989-1; Wiley, New Jersey, USA. 

3) Dušan P. Malenov, Ivana S. Antonijević, Snežana D. Zarić, Large Horizontal Displacements of Benzene-Benzene Stacking Interactions in Co-crystals, In MULTI-COMPONENT CRYSTALS: SYNTHESIS, CONCEPTS, FUNCTION (2017) 255-271; ISBN: 978-3-11-046495-5; De Gruyter, Berlin, Germany.

 

Радови у научним часописима/Papers in scientific journals:

1) Dušan P. Malenov, Goran V. Janjić, Dušan Ž. Veljković, Snežana D. Zarić, Mutual influence of parallel, CH/O, OH/π and lone pair/π interactions in water/benzene/water system, Computational and Theoretical Chemistry 1018 (2013) 59-65.

2) Dušan P. Malenov, Dragan B. Ninković, Dušan N. Sredojević, Snežana D. Zarić, Stacking of Benzene with Metal Chelates: Calculated CCSD(T)/CBS Interaction Energies and Potential Energy Curves, ChemPhysChem 15 (2014) 2458-2461.

3) Dušan P. Malenov, Dragan B. Ninković, Snežana D. Zarić, Stacking of Metal Chelates with Benzene: Can Dispersion-Corrected DFT Be Used to Calculate Organic-Inorganic Stacking?, ChemPhysChem 16 (2015) 761-768.

4) Dušan P. Malenov, Jovan Lj. Dragelj, Goran V. Janjić, Snežana D. Zarić, Coordinating Benzenes Stack Stronger than Noncoordinating Benzenes, even at Large Horizontal Displacements, Crystal Growth and Design 16 (2016) 4169-4172.

5) Dušan P. Malenov, Snežana D. Zarić, Parallel Interactions of Aromatic and Heteroaromatic MoleculesHemijska Industrija 70 (2016) 649-659.

6) Dušan P. Malenov, Goran V. Janjić, Vesna B. Medaković, Michael B. Hall, Snežana D. Zarić, Noncovalent Bonding: Stacking Interactions of Chelate Rings of Transition Metal Complexes, Coordination Chemistry Reviews 345 (2017) 318-341. 

7) Dragan B. Ninković, Dušan P. Malenov, Predrag V. Petrović, Edward N. Brothers, Shuqiang Niu, Michael B. Hall, Milivoj R. Belić, Snežana D. Zarić, Unexpected importance of aromatic-aliphatic and aliphatic side chain-backbone interactions in the stability of amyloids, Chemistry - A European Journal 23 (2017) 11046-11053.

8) Dušan P. Malenov, Michael B. Hall, Snežana D. Zarić, Influence of metal ion on chelate-aryl stacking interactions, International Journal of Quantum Chemistry 118 (2018) e25629.

9) Dušan P. Malenov, Snežana D. Zarić, Chelated metal ions modulate the strength and geometry of stacking interactions: energies and potential energy surfaces for chelate-chelate stacking, Physical Chemistry Chemical Physics 20 (2018) 14053-14060.

10) Dušan P. Malenov, Ivana S. Antonijević, Michael B. Hall, Snežana D. Zarić, Stacking of Cyclopentadienyl Organometallic Sandwich and Half-Sandwich Compounds. Strong Interactions of Sandwiches at Large Offsets, CrystEngComm 20 (2018) 4506-4514.

11) Dušan P. Malenov, Dušan Ž. Veljković, Michael B. Hall, Edward N. Brothers, Snežana D. Zarić, Influence of Chelate Ring Type on Chelate-Chelate and Chelate-Aryl Stacking: The Case of Nickel Bis(Dithiolene), Physical Chemistry Chemical Physics 21 (2019) 1198-1206.

12) Ivana S. Antonijević, Dušan P. Malenov, Michael B. Hall, Snežana D. Zarić, Study of stacking interactions between two neutral tetrathiafulvalene molecules in Cambridge Structural Database crystal structures and by quantum chemical calculations, Acta Crystallographica B75 (2019) 1-7.

13) Dušan P. Malenov, Snežana D. Zarić, Strong stacking interactions of metal-chelate rings are caused by substantial electrostatic component, Dalton Transactions 48 (2019) 6328-6332. (part of the themed collection Dalton Transactions 2019 HOT Articles

14) Dušan P. Malenov, Andrea J. Aladić, Snežana D. Zarić, Stacking Interactions of Borazine: Important Stacking at Large Horizontal Displacements and Dihydrogen Bonding Governed by Electrostatic Potentials of Borazine, Physical Chemistry Chemical Physics 21 (2019) 24554-24564.

15) Dušan P. Malenov, Snežana D. Zarić, Stacking interactions between ruthenium p-cymene complexes. Combined crystallographic and density functional study, CrystEngComm 21 (2019) 7204-7210. (front cover article) (part of the themed collection CrystEngComm 2019 HOT Articles)

16) Dušan P. Malenov, Jelena P. Blagojević Filipović, Snežana D. Zarić, Stacking interactions of the methylated cyclopentadienyl ligands in the crystal structures of transition metal complexes, Acta Crystallographica B76 (2020) 252-258.

17) Dušan P. Malenov, Snežana D. Zarić, Strong stacking interactions at large horizontal displacements of tropylium and cyclooctatetraenide ligands of transition metal complexes: crystallographic and DFT study, CrystEngComm 22 (2020) 3831-3839.

18) Dušan P. Malenov, Snežana D. Zarić, Stacking interactions between indenyl ligands of transition metal complexes: crystallographic and density functional study, Crystal Growth and Design 20 (2020) DOI: 10.1021/acs.cgd.0c00303

19) Dušan P. Malenov, Snežana D. Zarić, Stacking interactions of aromatic ligands in transition metal complexes, Coordination Chemistry Reviews 419 (2020) DOI: 10.1016/j.ccr.2020.213338

Sat Jun 13 20:16:47 2020

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет