Шифра предмета:
132A2
Назив предмета:
Хемија биоелемената

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

102A2 / 102B2

ЕСПБ:

8

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 3. година, летњи семестар, изборни (E13H2), научно-стручни предмет

Биохемија: 3. година, летњи семестар, изборни (E13B2), научно-стручни предмет

Настава хемије: 3. година, летњи семестар, изборни (E14P2), научно-стручни предмет

Наставник:

др Сања Р. Гргурић Шипка
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби (4+2+0)

Циљеви:

У оквиру обог курса студенти се упознају са хемијом биоелемената. Како се студенти у оквиру обавезних курсева упознају у већој или мањој мери са физичким и хемијским особинама елемената и њихових једињења, то је овде нагласак стављен на њихову биолошку улогу(појавни облик и улога у организму). Студенти се такође упознају са једињењима метала која се користе у медицини.

Исход:

Очекује се да студенти прошире своја знања о хемији биоелемената, да схвате који елементи и у ком облику су присутни у организму, као и како електронска конфигурација елемента одређује његове физиолошке особине.

Облици наставе:

Предавања, теоријске вежбе, колоквијуми, семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Сања Гргурић-Шипка, Хемија биоелемената, Хемијски факултет, Београд

Помоћна литература:

 • Wolfgang Kaim, Brigitte Schwederski: Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the Chemistry of Life, Wiley, Chichester, 2006.
 • Robert R. Crichton: Biological Inorganic Chemistry, an Introduction, Elsevier, Amsterdam, 2008.
 • Stephen J. Lippard, Jeremy M. Berg, Principles of Bioinorganic Chemsitry.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Увод.
 2. Преглед елемената од биолошког значаја.
 3. Улога алкалних и земноалкалних метала.
 4. Гвожђе.
 5. Цинк.
 6. Бакар.
 7. Кобалт и никал.
 8. Манган.
 9. Хром.
 10. Ванадијум, молибден и волфрам.
 11. Улога малих молекула.
 12. Биолошка улога неких неметала и металоида.
 13. Примена метала у медицини.
 14. Биохемијски аспекти токсичности метала.

Теоријске вежбе:

5 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 1. Активација и инактивација малих молекула металоензимима и модел једињењима.
 2. Мали молекули-преносиоци сигнала.
 3. Електрохемијско испитивање комплекса метала.
 4. Комплекси метала са антипролиферативном активношћу.
 5. Интеракције металних комплекса и биомолекула.

Семинарски радови:

10 поена

Колоквијуми:

30 поена

Напомене:

Kолоквијуми се полажу три пута у семестру.

Писмени испит:

50 поена