Шифра предмета:
275H2
Назив предмета:
Молекулске машине

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

10

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72H2), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71H2), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73H2), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74H2), стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Драгана Р. Милић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Веселин Р. Маслак
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања + три часа студијског истраживачког рада

Циљеви:

Упознати студенте са савременим достигнућима у дизајнирању, синтези и функционисању синтетичких молекулских уређаја и машина.

Исход:

Оспособљеност студената да применом савремених синтетичких метода самостално дизајнирају и синтетишу уређаје и машине на молекулском нивоу, као и да испитују њихове особине применом различитих техника.

Облици наставе:

Теоријска настава.

Ваннаставне активности:

Литература:

  • V. Balzani, A. Credi, M. Venturi: Molecular devices and machines, second edition, ISBN: 978-3-527-31800-1
  • Molecular Machines and Motors, Volume Editor: J.-P. Sauvage, ISBN: 3-540-41382-0
  • J. W. Steed, J. L. Atwood: Supramolecular Chemistry, second edition, ISBN: 978-0-470-51233-3

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

  1. Увод.
  2. Енергија и сигнали у супрамолекулским системима.
  3. Меморијска и логичка кола.
  4. Машине, уређаји и мотори на молекулском нивоу.

Семинарски радови:

20 поена

Усмени испит:

70 поена

Студијски истраживачки рад:

0 поена (3 часа недељно)