[dr Tanja D. Cirkovic Velickovic]

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за биохемију

Телефон:   011-3336608

Телефон (локални):   608

Лабораторија:   403

Соба:   410

E-mail:   tcirkov@chem.bg.ac.rs

Лични подаци

Рођена 16.9.1972. у Великој Плани

Образовање и усавршавања

1991-1995: Основне студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1995-1999: Магистратура - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1999-2002: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

1997-2001: Асистент приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2000-2004: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2003-2008: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2008-2008: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2013: Редовни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2021: Научни саветник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Протеомика. Функција хране и молекуларна алергологија

Награде и признања

2003: Стипендија КОИМБРА групе

2004: Стипендија европског удружења за алергологију и клиничку имунологију

2005: Медаља Српског Хемијског Друштва за прегалаштво и успех у науци

2011: Стипендија МПНТР за постдокторско усавршавање

Остале активности

Дописни члан Српске академије наука и уметности од 8. 11. 2018. - Одељење хемијских и биолошких наука.

Члан следећих научних друштава:

Руководилац Центра Изврсности (председник) од 11. 4. 2014. до 10. 12. 2020.

Продекан за науку и међународну сарадњу Хемијског факултета од 1. 10. 2020.

Члан по функцији Kомисије за израду стратегије научног развоја Хемијсkoг факултета од 10. 12. 2020.

Руководилац Центра Изврсности (председник) од 10. 12. 2020. до 12. 5. 2022.

Члан Већа Центра за молекуларне науке о храни од 10. 12. 2020.

Члан по функцији Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета од 12. 7. 2021.

Члан по функцији Комисије за мастер и докторске студије од 12. 7. 2021.

Члан по функцији Етичке комисије за употребу хуманог биолошког материјала за истраживања од 12. 7. 2021.

Руководилац Центра Изврсности (председник) од 12. 5. 2022.

Члан по функцији Комисије за управљање капиталном опремом од 10. 11. 2022.

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Активни пројекти:

Завршени пројекти:

 • 2010: Јачање Хемијског факултета Универзитета у Београду у циљу успостављања Центра изврсности за молекуларну биотехнологију и истраживање хране у региону Западног Балкана – FCUB-ERA 256716   (руководилац пројекта)
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансира:   Европска унија (Брисел, Белгија)
 • 2011: Молекуларне особине и модификације неких респираторних и нутритивних алергена – 172024   (руководилац пројекта)
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)
 • 2014: Унапређење стратегије за процену ризика од алергија за нове протеине хране (ImpARAS) – COST Action FA1402
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансира:   Европска унија (Брисел, Белгија)
 • 2020: Превенција и одговор на COVID-19 у угроженим подручјима - одржива производња серолошког IgG теста за SARS CoV-2 у Србији – LVP-BPA UNDP 00121484/2020-02   (руководилац пројекта)
  врста пројекта:   Остали међународни истраживачки
  пројекат финансира:   USAID (Beograd)

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце