[dr Marija M. Baranac-Stojanovic]

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за органску хемију

Телефон:   011-3336741

Телефон (локални):   741

Кабинет:   532

Лабораторија:   531

E-mail:   mbaranac@chem.bg.ac.rs

Лични подаци

Рођена 12. 6. 1971. године у Београду, Србија. Удата, двоје деце.

Образовање и усавршавања

1990-1995: Основне студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1995-2000: Магистратура - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2000-2005: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

1999-2003: Асистент приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2000-2008: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2008-2013: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2013-2018: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2018: Редовни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Органска хемија.

Награде и признања

2006: Медаља Српског хемијског друштва за прегалаштво и успех у науци

Остале активности

Члан Српског хемијског друштва.

Заменик председника Комисије за дисциплинску одговорност студената од 12. 7. 2021.

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Завршени пројекти:

 • 2011: Експериментална и теоријска проучавања реактивности и биолошка активност стереодефинисаних тиазолидина и синтетичких аналога – 172020   (руководилац пројекта)
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

Књиге и ревијални радови / Books and reviews

 1. M. Baranac-Stojanović, Stereohemija organskih jedinjenja, Hemijski fakultet Univerzitet u Beogradu, Beograd 2017.
 2. M. Baranac-Stojanović, Zbirka zadataka iz stereohemije sa rešenjima, Hemijski fakultet Univerzitet u Beogradu, Beograd 2013.
 3. M. Baranac-Stojanović, New insight into the anisotropic effects in solution-state NMR spectroscopy, RSC Adv. 2014, 4, 308-321.
 4. M. Stojanović, Z. Džambaski, B. Bondžić, J. Aleksić, M. Baranac-Stojanović, 4-Oxothiazolidines with Exocyclic C=C Double Bond(s): Synthesis, Structure, Reactions and Biological Activity, Curr. Org. Chem. 2014, 18, 1108-1148.

Изабрани радови / Selected papers:

 1. M. Stojanović, M. Baranac-Stojanović, Aromaticity of diazaborines and their protonated forms, J. Org. Chem. 2016, 81, 197-205. 
 2. J. Aleksić, M. Stojanović, M. Baranac-Stojanović, Origin of fluorine/sulfur gauche effect of β-fluorinated thiol, sulfoxide, sulfone and thionium ion, J. Org. Chem. 2015, 80, 10197-10207.
 3. M. Baranac-Stojanović, J. Aleksić, M. Stojanović, Energy Decomposition Analysis of Gauche Preference in 2-Haloethanol, 2-Haloethylamine (Halogen = F, Cl), Their Protonated Forms and Anti Preference in 1-Chloro-2-Fluoroethane, RSC Adv. 2015, 5, 22980-22995.
 4. M. Stojanović, J. Aleksić, M. Baranac-Stojanović, The Effect of Steric Repulsion on the Torsional Potential of n-Butane: a Theoretical Study, Tetrahedron, 2015, 71, 5119-5123.
 5. M. Baranac-Stojanović, Theoretical Analysis of the Rotational Barrier in Ethane: Cause and Consequences, Struct. Chem. 2015, 26, 989-996.
 6. M. Baranac-Stojanović, Aromaticity and Stability of Azaborines, Chem. Eur. J. 2014, 20, 16558-16565.
 7. M. Baranac-Stojanović, Gauche preference in 1,2-difluoroethane originates from both orbital and electrostatic stabilization interactions, RSC Adv. 2014, 4, 43834-43838
 8. M. Baranac-Stojanović, M. Stojanović, 1H NMR Chemical Shifts of Cyclopropane and Cyclobutane: a Theoretical Study, J. Org. Chem.  2013, 78, 1504-1507.
 9. M. Baranac-Stojanović, M. Stojanović, Magnetic Anisotropy of the C-C Single Bond, Chem. Eur. J. 2013, 19, 4249-4254.
 10. Z. Džambaski, Đ. Toljić, B. Bondžić, R. Marković, M. Baranac-Stojanović, Unusual mode of reactivity of 2-alkylidene-4-oxothiazolidine S-oxides under the Pummerer reaction conditions, Tetrahedron 2013, 69, 9819-9825.
 11. M. Baranac-Stojanović, A. Koch, E. Kleinpeter, Density Functional Calculations of the Anisotropic Effects of Borazine and 1,3,2,4-Diazadiboretidine, Chem. Phys. Chem. 2012, 13, 3803-3811.
 12. M. Baranac-Stojanović, A. Koch, E. Kleinpeter, Is the Conventional Interpretation of the Anisotropic Effects of C=C Double Bonds and Aromatic Rings in NMR Spectra in Terms of the π-Electron Shielding/Deshielding Contributions Correct?, Chem. Eur. J. 2012, 18, 370-376.
 13. M. Stojanović, R. Marković, E. Kleinpeter, M. Baranac-Stojanović, Synthesis of Thiazolidine-Fused Heterocycles via exo-Mode Cyclizations of Vinylogous N-Acyliminium Ions, Org. Biomol. Chem. 2012, 10, 575-589.
 14. M. Baranac-Stojanović, E. Kleinpeter, Quantification of the Aromaticity of 2-Alkylidenethiazolines Subjected to Push-Pull Activity, J. Org. Chem. 2011, 76, 3861-3871.
 15. M. Stojanović, R. Marković, E. Kleinpeter, M. Baranac-Stojanović, endo-Mode cyclizations of vinylogous N-acyliminium ions as a route to the synthesis of condensed thiazolidines, Tetrahedron 2011, 67, 9541-9554.
 16. M. Baranac-Stojanović, R. Marković, M. Stojanović, Catalytic oxidations of enolizable ketones using 2-alkylidene-4-oxothiazolidine vinyl bromide, Tetrahedron 2011, 67, 8000-8008.