[dr Aleksandar Dj. Lolic]

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за аналитичку хемију

Телефон:   011-3336794

Телефон (локални):   794

Лабораторија:   502

E-mail:   lolix@chem.bg.ac.rs

Лични подаци

Датум и место рођења: 22. 11. 1971, Задар, Хрватска. Језици које користи: српски (матерњи), енглески.

Образовање и усавршавања

1991-1999: Основне студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2000-2006: Магистратура - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2008-2012: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

2003-2007: Асистент приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2007-2014: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2014: Научни сарадник / Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Београд)

2014-2014: Научни сарадник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2014-2019: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2019: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Развој и примена проточно инјекционих метода са електрохемијском детекцијом за одређивање загађујућих супстанци у различитим узорцима. Развој електрохемијских сензора за одређивање активних фармацеутских супстанци.

Истраживачка група за развој и примену аналитичких сензора и испитивање биолошки активних једињења

Остале активности

Члан Српског хемијског друштва од 26. 6. 2010.

Члан Комисије за упис на основне и интегрисане студије од 13. 6. 2019. до 12. 5. 2022.

Члан Комисије за мастер и докторске студије од 12. 7. 2021.

Члан Комисије за упис на основне и интегрисане студије од 12. 5. 2022.

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Активни пројекти:

Завршени пројекти:

 • 2011: Развој нових и побољшање постојећих електрохемијских, спектроскопских и проточних (ФИА) метода за праћење квалитета животне средине – 172051
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

 1. Paula Paıga, Aleksandar Lolic, Floris Hellebuyck, Lucia H.M.L.M. Santos, Manuela Correia, Cristina Delerue-Matos: Development of a SPE-UHPLC-MS/MS methodology for the determination of non-steroidal anti-inflammatory and analgesic pharmaceuticals in seawater; Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis; (2015), 116, 61-70
 2. Vesna Antunović, Marija Ilić, Rada Baošić, Dijana Jelić, Aleksandar Lolić Synthesis of MnCo2O4 as modifiers for simultaneous determination of Pb(II) and Cd(II), PLOS ONE, (2019), 14(2)
 3. Vesna Antunović, Tatjana Tripković, Biljana Tomašević, Rada BaošIć, Dijana Jelić, Aleksandar Lolić, Voltammetric determination of lead and copper in wine by modified glassy carbon electrode, Analytical Sciences, (2021), 37(2), 353-358
 4. Aleksandar Lolic, Snezana Nikolic and Jelena Mutic; Optimization of a Flow Injection System with Amperometric detection for Arsenic Determination; Anal. Sci., (2008), 24(7), 877
 5. J. Mutic, S. Nikolic-Mandic, A. Lolic, D. Manojlovic; Bromide determination in pharmaceutical preparations using indirect gas-diffusion flow injection method with amperometric detector; Polish J.of Environ.Stud. (2007), 16, 751-756
 6. Aleksandar Lolić, Snežana Nikolić-Mandić, Predrag Polić; Optimization and application of the gas-diffusion flow injection method for the determination of chloride; J.Serb.Chem.Soc. (2001), 66(9), 637-646