[dr Rada M. Baosic]

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за аналитичку хемију

Телефон:   011-3336781

Телефон (локални):   781

Кабинет:   515a (лаб.508)

E-mail:   rbaosic@chem.bg.ac.rs

Лични подаци

Место рођења: Земун, Србија.

Образовање и усавршавања

1985-1992: Основне студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1992-1997: Магистратура - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1997-2004: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

1992-1995: Стручни сарадник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1995-1998: Асистент приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1998-2008: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2004-2014: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2014-2022: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2022: Редовни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Аналитичка хемија, Област планарне хроматографије, Проучавање механизама одвајања, Проучавање веза између структуре, хроматографског понашања и биолошке активности једињења. Електрохемијско понашање и антиоксидативна активност. Сензори и биосензори.

Истраживачка група за развој и примену аналитичких сензора и испитивање биолошки активних једињења

Награде и признања

2019: Медаља Српског хемијског друштва за изванредне резултате у настави
Признање за допринос настави хемије, реализацији стручног усавршавања наставника и такмичења ученика основних школа из хемије

2021: Заслужни члан Српског хемијског друштва
Признање и захвалност за значајан допринос раду Друштва

Остале активности

Члан Српског хемијског друштва од 1992. - Секција за аналитичку хемију. Секретар СХД, 2008-2016. године; Потпредседник СХД, 2016-2021. године

Продекан за наставу Хемијског факултета од 19. 5. 2013. до 30. 9. 2015.

Члан Већа Издавачког центра од 8. 12. 2016. до 11. 12. 2019.

Члан Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе од 9. 3. 2017. до 8. 10. 2020.

Заменик председника Савета Хемијског факултета од 12. 2. 2020. до 30. 9. 2020.

Члан по функцији Комисије за признавање испита од 1. 10. 2020.

Продекан за наставу Хемијског факултета од 1. 10. 2020.

Председник Већа Издавачког центра од 8. 10. 2020.

Члан Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе од 8. 10. 2020.

Члан Тима за израду акционог плана за укључивање матуре у процедуре уписа студената од 10. 12. 2020.

Члан по функцији Комисије за мастер и докторске студије од 12. 7. 2021.

Члан Републичке комисије  за такмичење из хемије за ученике основних школа (1993-2017). Председник Републичке комисије за такмичење из хемије за ученике основних школа (2012-2013). Сарађује са одељењем за хемију и геологију ИЦ Петница. Била је врхунски спортиста и одбојкашки репрезентативац.

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Завршени пројекти:

 • 2011: Дизајн, синтеза и испитивање наномолекулских машина на бази фулерена – 172002
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)
 • 2011: Корелација структуре и особина природних и синтетичких молекула и њихових комплекса са металима – 172017
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

 • Thin layer chromatography in drug design, Chromatographic Science series, volume 106, December 2013, 1067 pages, R.Baošić, TLC of Steroids and analogs, Part II, Chapter 35, 641-691, Edited by Lucasz Komsta, Monika Waksmundzka-Hajnos, Joseph Sherma, CRC Press, Taylor and Francis group, New Yorк
 • V.Antunović, R.Baošić and A.Lolić, Voltammetric Determination of Diazepam on Antimony Film Screen-Printed Electrode in Pharmaceutical Formulations, Current Pharmaceutical Analysis (2020) 16:1
 • M.Nesovic, U.Gasic, T.Tosti, J.Trifkovic, R.Baosic, S.Blagojevic, Lj.Ignjatovic, Z.Tesic, Physicochemical analysis and phenolic profile of polyfloral and honeydew honey from Montenegro, RSC Advances (2020) 10(5) 2462-2471
 • D.Bartolic, V.Maksimović, J.Dragišić-Maksimović, M.Stanković, S.Krstović, R.Baošić, K.Radotić, Variation in polyamine conjugates in maize (Zea mays L.) seeds contaminated with aflatoxin B1: a dose-response relationship, Journal of the Science of Food and Agriculture (2020) 100(7) 2905-2910
 • D.S.Perušković, N.R.Stevanovic, G.N.Kovacevic, D.M.Stankovic, A.Đ.Lolić, R.M.Baošić, Application of N,N'‐Bis(acetylacetonato)propylenediimine Copper(II) Complex as Mediator for Glucose Biosensor, ChemistrySelect 2020, 5, 1671-1675
 • V. Antunović, M. Ilić, R. Baošić, D. Jelić, A. Lolić, Synthesis of MnCo2O4 as modifiers for simultaneous determination of Pb(II) and Cd(II), Plos One, 2019, 14(2)
 • V. Antunović, S. Tešanović, D. Perušković, N. Stevanović, R. Baošić, S. Mandić, A. Lolić, Development of a Flow Injection System for Differential Pulse Amperometry and Its Application for Diazepam Determination. J. Anal. Methods Chem., 2018
 • N. Stevanović, D. Perušković, U. Gašić, V. Antunović, A. Lolić, R. Baošić, Effect of substituents on prediction of TLC retention of tetra-dentate Schiff bases and their Copper(II) and Nickel(II) complexes, Biomed. Chromatogr., 2017, 31(3), e3810
 • T. Tripković, C. Charvy, S. Alves, A. Lolić, R. Baošić, S. Nikolić-Mandić Ј.C. Tabet, Electrospray ionization linear trap quadrupole Orbitrap in analysis of old tempera paintings: application to nineteenth-century Orthodox icons, Europ. J. Mass Spectr., 2015, 4, 27, 679-692
 • D. Perušković, B. Darić, A. Blagus, N. Stevanović, A. Pavlović, A. Lolić, R. Baošić, Influence of organic modifiers on RP-TLC determination of lipophilicity of some polydentate Schiff bases, Monatsh. Chem., 2015, 146(1), 1-6
 • M. Bjelaković, T. Kop, R. Baošić, M. Zlatović, A. Žekić, V. Maslak, D. Milić, Electrochemical, theoretical, and morphological studies of antioxidant fullerosteroids, Monatsh. Chem., 2014, 145:1715-1725
 • M. Radović, J. Mitrović, D. Bojić, M. Antonijević, M. Kostić, R. Baošić, A. Bojić, Effects of system parameters and inorganic salts on the photodecolourisation of textile dye Reactive Blue 19 by UV/H2O2 process, Water SA, 2014, 40(3), 571-579
 • T. Tripković, C. Charvy, A. Alves, A. Đ. Lolić, R. M. Baošić, S. D. Nikolić-Mandić, J. C. Tabet, Identification of protein binders in artworks by MALDI-TOF/TOF tandem mass spectrometry, Talanta 113 (2013) 49-61
 • Davidovic Sonja M, Veljovic Mile S, Pantelic MIlica M, Baosic Rada M, Natic Maja M, Dabic Dragana C, Pecic Sonja P, Vukosavljevic Predrag V, Physicochemical, Antioxidant and Sensory Properties of Peach Wine Made from Redhaven Cultivar, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61 (6) (2013) 1357-1363
 • Slavisa Stamenkovic, Tatjana Mitrovic, Vladimir Cvetkovic, Nenad Krstic, Rada Baosic, Marija Markovic, N Nikolic, Vidosav Markovic, Mirko Cvijan, Biological Indication of Heavy Metal Pollution in the Areas of Donje Vlase and Cerje (Southeastern Serbia) Using Epiphytic Lichens, Arch. Biol. Sci., 65(1) (2013), 151-159
 • Aleksandar Lolić, Tatjana Tripković, Rada Baošić, Snežana Nikolić-Mandić, Bojana Stanimirović, Development of flow injection method for indirect copper determination with amperometric detection in drinking water samples, J.Serb.Chem. Soc, 77(11) (2012) 1641-1647, DOI : 10.2298/JSC120616090L
 • Najat Aburas, Aleksandar Lolić, Nikola Stevanović, Tatjana Tripković, Snežana Nikolić-Mandić, Rada Baošić, Electrochemical behavior and antioxidant activity of tetradentate Schiff bases and their copper(II) complexes, Journal of Iranian Chemical Society (2012)  9(6) (2012) 859-864 DOI:10.1007/s13738-012-0102-7
 • Tatjana Mitrović, Slaviša Stamenković, Vladimir Cvetković, Miloš Nikolić, Rada Baošić, Jelena Mutić, Tatjana Anđelković, Aleksandar Bojić, Epiphytic lichen Flavoparmelia caperata as a sentinel for trace metal pollution, J. Serb. Chem. Soc, (2012) 77 (9) 1301-1310. DOI: 10.2298/JSC111124031M
 • R.Baošić,  A.Radojević,  T.Tripković,  N.Aburas,  Ž.Tešić, Quantitative Retention-Property Relationships Studies of some Schiff Base Ligands and their Complexes by Reversed Phase Thin Layer Chromatography,  Chromatographia (2010) 72 (5) 545-549
 • R. Baošić, A. Radojević, Ž. Tešić, Prediction of retention of β-diketonato complexes in TLC systems on silica gel by Quantitative structure-retention relationships,  J.Serb.Chem Soc., (2010) 75(4) 513-521
 • R.M.Baošić, A.Radojević, Ž.Lj.Tešić, Quantitative Structure-Retention Relationships of Mixed Tris-β-Diketonato Complexes on Polyacrylonitrile Sorbent, Chromatographia (2008) 68, 797-802
 • R.M.Baošić, A.Radojević, M.Radulović, S.Miletić, M.Natić, Ž.Lj.Tešić, Relationship between structure, retention and biological activity of some Schiff base ligands and their complexes, Biomedical Chromatography, (2008) 22, 379-386.
 • M.M.Natić, R.M.Baošić, D.M.Milojković-Opsenica, Ž.Lj.Tešić, Estimation of the hydrophobicity of tris-b-diketonato complexes from reversed-phase thin-layer chromatographic data, J.Planar Chromatogr.,(2005) 18, 344-348.
 • R.M.Baošić, D.M.Milojković-Opsenica, Ž.Lj.Tešić, The effect of the electronegativity of donor atoms in coordinated diketonato ligands on the chromatographic behavior of metal complexes, J.Planar Chromatogr.,(2004) 17, 250-254.
 • R.M.Baošić, D.M.Milojković-Opsenica, Ž.Lj.Tešić, The effect of substituents in b-ketoiminato ligand of copper(II) and nickel(II) complexes on their retention on polyacrylonitrile thin layer J.Planar Chromatogr.,(2003) 16, 412-416.
 • R.M.Baošić, D.M.Milojković-Opsenica, Ž.Lj.Tešić, The effect of the central ion of tris-b-diketonato complexes of transition metals on their retention on thin layers of silica gel, J.Planar Chromatogr.,(2002)15,263-267.
 • M.B.Aleksić, D.G.Agbaba, R.M.Baošić, D.M.Milojković-Opsenica, Ž.Lj.Tešić, Thin-layer chromatography of several antihypertensive drugs from group of angiotensin converting enzyme inhibitors J.Serb.Chem Soc.,(2001),66(1)39-44.
 • Ž.Lj.Tešić, T.J.Janjić, R.M.Tošić, M.B.Ćelap, Effect of electronegativity of donor atoms on RF valued of tris (b-diketonato) complexes of cobalt(III), chromium(III) and ruthenium(III) by thin-layer chromatohraphy on silica gel, Chromatographia, 35 (1993) 599-602
 • R.M.Baošić, Ž.Lj.Tešić, The effect of b-ketoiminato ligand substituents of copper(II) and nickel(II) complexes on RF values obtained by thin-layer chromatography on silica gel, J. Serb. Chem. Soc., 60(10) (1995) 903-908
 • Ž.Lj.Tešić,R.M.Baošić,D.M.Milojković-Opsenica,Thin-layer chromatography of mixed tris-b-diketonato metal complexes on  polyacrylonitrile sorbent, J. Chromatogr. A, 847 (1999) 303-306