[dr Natalija Dj. Polovic]

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за биохемију

Телефон:   011-3336657, 011-3336721

Телефон (локални):   657, 721

Кабинет:   420

Лабораторија:   421

E-mail:   polovicn@chem.bg.ac.rs

Лични подаци

Рођена у Подгорици 16.04.1979. године. Основну школу (1994) и гимназију (1998) завршила у Бару.

Образовање и усавршавања

1998-2002: Основне студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2005: Магистратура - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2008: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2008-2009: Постдокторске студије - Медицинске науке / Karolinska Institutet (Stockholm, Шведска)

Кретање у служби

2006-2010: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2010-2016: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2016-2021: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2021: Редовни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Идентификовање, изоловање, клонирање и карактеризација протеина, биофизика протеина, амилоиди, денатурација протеина, увијање протеина и РНК, протеин- и РНК-лиганд интеракције.

Награде и признања

2003: Награда Костић фонда за хемијске науке за успешан дипломски рад

2005: Стипендија европске академије за алерглогију и клиничку имунологију

2006: Награда за презентацију постера
XXV Koнгрес Eвропске академије за алергологију и клиничку имунологију, Беч, Аустрија

2007: Награда за презентацију постера
XXVI Koнгрес Eвропске академије за алергологију и клиничку имунологију, Гетеборг, Шведска

2008: IUPAC награда за презентацију постера
46. Саветовање Српског хемијског друштва

2008: Награда за презентацију постера
XXVII Koнгрес Eвропске академије за алергологију и клиничку имунологију, Барселона, Шпанија

2008: Стипендија Ђармановић фонда при Шведској краљевској академији наука

2009: Стипендија за посдокторко усавршавање Министарства за науку и технолошки развој

2009: Стипендија европске академије за алерглогију и клиничку имунологију

2010: Најбољи извод
XXVIII Koнгрес Eвропске академије за алергологију и клиничку имунологију, Лондон, УК

Остале активности

Члан Српског хемијског друштва од 2002.

Члан Биохемијског друштва Србије од 2003.

Члан Комисије за самовредновање од 9. 11. 2017. до 8. 10. 2020.

Члан Комисије за признавање испита од 18. 1. 2018. до 14. 1. 2021.

Председник Савета Хемијског факултета од 24. 12. 2019.

Члан Комисије за самовредновање од 8. 10. 2020.

Члан Комисије за признавање испита од 14. 1. 2021.

Члан Етичке комисије за употребу хуманог биолошког материјала за истраживања од 12. 7. 2021.

Functional amyloids for application in biotechnology, Билатерални пројекат са Републиком Словенијом 337-00-21/2020-09/27, 2021-22

Advanced Trends in Education and Research of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology of Macromolecules, CEEPUS RS-1310, 2018-

Survey for antimicrobials effective against carbapenem resistant gram negative bacteria, CRP/SRB15-02 (руководилац проф.др Б. Јовчић). ICGEB; 2016-2018

Microbial cell surface determinants of virulence as targets for new therapeutics in Cystic Fibrosis, COST Action BM1003, 2010-2014

Алергени, антитела, ензими и мали физиолошки значајни молекули: дизајн, структура,  функција и значај, 172049, 2010-2019;

Испитивање структуре и функције биолошки важних макромолекула у физиолошким и патолошким стањима, 142020, 2005-2010;

Design of a new chimeric protein for applications in specific immunotherapy of allergy to cat. EAACI, 2006

Development of novel allergy vaccines by molecular breeding. EAACI, 2009-2010.

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Завршени пројекти:

 • 2011: Алергени, антитела, ензими и мали физиолошки значајни молекули: дизајн, структура, функција и значај – 172049
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

Књиге и ревијални радови / Books and reviews:

 1. Наталија Половић, „Основе биохемије“, 2021, Хемијски факултет, Универзитет у Београду, ISBN: 978-86-7220-106-2
 2. Ратко М Јанков, Марија Гавровић-Јанкуловић, Тања Ћирковић Величковић, Олгица Недић, Зоран Вујчић, Наталија Половић, ²Практикум из Имунохемије² 2005, Хемијски факултет, Универзитет у Београду, ISBN 86-7220-022-5
 3. Р. Јанков, Н. Половић, Т. Ћирковић Величковић, “Практикум – Хемија природних производа”, 2006, Хемијски факултет, Универзитет у Београду, ISBN: 86-7220-028-4
 4. Mucić, G., Rašković, B., Polović, N. Characterization of novel collagenolytic proteases (2017) Methods in Molecular Biology, 1626, pp. 71-78, https://doi.org/10.1007/978-1-4939-7111-4_7
 5. Jankovic, B.G., Polovic, N.D. The protein folding problem (2017) Biologica Serbica, 39, pp. 105-111, https://doi.org/10.5281/zenodo.827151
 6. Polovic, N., Velickovic, T.C. Novel formulations for oral allergen vaccination (2008) Recent Patents on Inflammation and Allergy Drug Discovery, 2 (3), pp. 215-221, https://doi.org/10.2174/187221308786241956

Изабрани радови / Selected papers:

 1. Milošević, J., Janković, B., Prodanović, R., Polović, N. On the Protein Fibrillation Pathway: Oligomer Intermediates Detection Using ATR-FTIR Spectroscopy (2021) Molecules,26(4), 970; https://doi.org/10.3390/molecules26040970

   

  Vrhovac, L.S., Šelemetjev, S.A., Vatić, S., Mitrović, A., Milošević, J.R., Lolić, A.Đ., Beletić, A.D., Polović, N.Đ. Novel approach to the measurement of antithyroglobulin antibodies in human serum – application of the quartz crystal microbalance sensors (2021) Talanta, 223, art. no. 121588, https://doi.org/10.1016/j.talanta.2020.121588

   

   Vatić, S., Mirković, N., Milošević, J.R., Jovčić, B., Polović, N.Đ. Trypsin activity and freeze-thaw stability in the presence of ions and non-ionic surfactants (2021) Journal of Bioscience and Bioengineering, 131 (3), pp. 234-240, https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2020.10.010

   

   Vatić, S., Mirković, N., Milošević, J.R., Jovčić, B., Polović, N.Đ. Broad range of substrate specificities in papain and fig latex enzymes preparations improve enumeration of Listeria monocytogenes (2020) International Journal of Food Microbiology, 334, art. no. 108851, https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2020.108851

   

   Milošević, J., Petrić, J., Jovčić, B., Janković, B., Polović, N. Exploring the potential of infrared spectroscopy in qualitative and quantitative monitoring of ovalbumin amyloid fibrillation (2020) Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 229, art. no. 117882, https://doi.org/10.1016/j.saa.2019.117882

   

  Milošević, J., Vrhovac, L., Đurković, F., Janković, B., Malkov, S., Lah, J., Polović, N.D. Isolation, identification, and stability of Ficin 1c isoform from fig latex (2020) New Journal of Chemistry, 44 (36), pp. 15716-15723 https://doi.org/10.1039/d0nj02938f

   

  Milošević, J., Janković, B., Prodanović, R., Polović, N. Comparative stability of ficin and papain in acidic conditions and the presence of ethanol (2019) Amino Acids, 51, pp. 829–838, https://doi.org/10.1007/s00726-019-02724-3

   

  Rašković, B., Vatić, S., Andelković, B., Blagojević, V., Polović, N. Optimizing storage conditions to prevent cold denaturation of trypsin for sequencing and to prolong its shelf life (2016) Biochemical Engineering Journal, 105, pp. 168-176, https://doi.org/10.1016/j.bej.2015.09.018

   

  Rašković, B., Popović, M., Ostojić, S., Andelković, B. Tešević, V., Polović, N. Fourier transform infrared spectroscopy provides an evidence of papain denaturation and aggregation during cold storage (2015) Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 150, pp. 238-246, https://doi.org/10.1016/j.saa.2015.05.061

   

  Rašković, B., Babić, N., Korać, J., Polović, N. Evidence of β-sheet structure induced kinetic stability of papain upon thermal and sodium dodecyl sulfate denaturation (2015) Journal of the Serbian Chemical Society, 80 (5), pp. 613-625, https://doi.org/10.2298/JSC140901007R

   

  Prokopovic, V., Popovic, M., Andjelkovic, U., Marsavelski, A., Raskovic, B., Gavrovic-Jankulovic, M., Polovic, N. Isolation, biochemical characterization and anti-bacterial activity of BPIFA2 protein (2014) Archives of Oral Biology, 59 (3), pp. 302-309, https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2013.12.005

   

  Raskovic, B., Bozovic, O., Prodanovic, R., Niketic, V., Polovic, N. Identification, purification and characterization of a novel collagenolytic serine protease from fig (Ficus carica var. Brown Turkey) latex (2014) Journal of Bioscience and Bioengineering, 118 (6), pp. 622-627, https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2014.05.020