Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

JAVNE NABAVKE

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Sve zahteve i dopise slati na adresu:   javnenabavke@chem.bg.ac.rs.
Službenik za javne nabavke Hemijskog fakulteta je:   Ljiljana Sekulić,   tel. (011) 3336-803.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke Hemijskog fakulteta (PDF, 260 KB) - usvojen 13. 3. 2014.

Plan javnih nabavki za 2018. godinu   (PDF, 1.4 MB)

Male nabavke

Konkurs za nabavku dobara - računarska oprema
Javna nabavka male vrednosti broj 26/18

Završeni postupci

Konkurs za nabavku usluga - popravka spektrometra
Javna nabavka male vrednosti broj 29/18


Konkurs za nabavku dobara - nabavka i ugradnja baterija na UPS uređaju
Javna nabavka male vrednosti broj 28/18


Konkurs za nabavku dobara - laboratorijska oprema za obrazovanje i nauku
Javna nabavka male vrednosti broj 25/18


Konkurs za nabavku dobara - materijal za obrazovanje i nauku (laboratorijsko staklo i potrošni materijal)
Otvoreni postupak broj 24/18


Konkurs za nabavku dobara - materijal za obrazovanje i nauku (hemikalije)
Otvoreni postupak broj 23/18


Konkurs za nabavku radova - rekonstrukcija elektroenergetskog niskonaponskog postrojenja
Javna nabavka male vrednosti broj 21/18


Konkurs za nabavku usluga - odvoženje i zbrinjavanje hemijskog otpada
Javna nabavka male vrednosti broj 18/18


Konkurs za nabavku dobara - računarska oprema
Javna nabavka male vrednosti broj 16/18


Konkurs za nabavku dobara - materijal za obrazovanje i nauku (laboratorijsko staklo i potrošni materijal)
Otvoreni postupak broj 15/18


Konkurs za nabavku dobara - materijal za obrazovanje i nauku (hemikalije)
Otvoreni postupak broj 14/18


Konkurs za nabavku usluga - izrada publikacija
Javna nabavka male vrednosti broj 13/18


Konkurs za nabavku dobada - laboratorijska oprema za obrazovanje i nauku
Javna nabavka male vrednosti broj 12/18


Konkurs za nabavku dobara - materijal za obrazovanje i nauku (laboratorijsko staklo i potrošni materijal)
Otvoreni postupak broj 10/18


Konkurs za nabavku dobara - materijal za obrazovanje i nauku (hemikalije)
Otvoreni postupak broj 9/18


Konkurs za nabavku dobara - kancelarijski materijal
Javna nabavka male vrednosti broj 8/18


Konkurs za nabavku dobara - materijal za molerske i zidarske radove na tekućem održavanju zgrade
Javna nabavka male vrednosti broj 7/18ponovljeni postupak


Konkurs za nabavku dobara - materijal za molerske i zidarske radove na tekućem održavanju zgrade
Javna nabavka male vrednosti broj 7/18


Konkurs za nabavku dobara - materijal za bravariju
Javna nabavka male vrednosti broj 6/18


Konkurs za nabavku dobara - materijal za stolariju
Javna nabavka male vrednosti broj 5/18


Konkurs za nabavku dobara - materijal za tekuće popravke i održavanje vodovodnih i grejnih instalacija
Javna nabavka male vrednosti broj 4/18ponovljeni postupak


Konkurs za nabavku dobara - materijal za tekuće popravke i održavanje vodovodnih i grejnih instalacija
Javna nabavka male vrednosti broj 4/18


Konkurs za nabavku dobara - materijal za održavanje higijene
Javna nabavka male vrednosti broj 3/18


Konkurs za nabavku dobara - elektromaterijal za tekuće popravke i održavanje zgrade
Javna nabavka male vrednosti broj 2/18


Konkurs za nabavku dobara - materijal za nauku i obrazovanje (gasovi)
Javna nabavka male vrednosti broj 1/18


Konkurs za nabavku dobara - električne energije
za potrošače zajednički priključene na distributivni sistem, za prostor na adresi Studentski Trg 12-16
Otvoreni postupak broj 27/17


© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet