План јавних набавки за 2018. годину   (PDF, 1.4 MB)

Отворени поступак

Конкурс за набавку добара - материјал за образовање и науку (лабораторијско стакло и потрошни материјал)
Отворени поступак број 24/18


Конкурс за набавку добара - материјал за образовање и науку (хемикалије)
Отворени поступак број 23/18


Конкурс за набавку добара - материјал за образовање и науку (лабораторијско стакло и потрошни материјал)
Отворени поступак број 15/18


Конкурс за набавку добара - материјал за образовање и науку (хемикалије)
Отворени поступак број 14/18


Конкурс за набавку добара - материјал за образовање и науку (лабораторијско стакло и потрошни материјал)
Отворени поступак број 10/18


Конкурс за набавку добара - материјал за образовање и науку (хемикалије)
Отворени поступак број 9/18


Конкурс за набавку добара - електричне енергије
за потрошаче заједнички прикључене на дистрибутивни систем, за простор на адреси Студентски Трг 12-16
Отворени поступак број 27/17

Мале набавке

Конкурс за набавку услуга - поправка спектрометра
Јавна набавка мале вредности број 29/18


Конкурс за набавку добара - набавка и уградња батерија на UPS уређају
Јавна набавка мале вредности број 28/18


Конкурс за набавку добара - рачунарска опрема
Јавна набавка мале вредности број 26/18


Конкурс за набавку добара - лабораторијска опрема за образовање и науку
Јавна набавка мале вредности број 25/18


Конкурс за набавку радова - реконструкција електроенергетског нисконапонског постројења
Јавна набавка мале вредности број 21/18


Конкурс за набавку услуга - одвожење и збрињавање хемијског отпада
Јавна набавка мале вредности број 18/18


Конкурс за набавку добара - рачунарска опрема
Јавна набавка мале вредности број 16/18


Конкурс за набавку услуга - израда публикација
Јавна набавка мале вредности број 13/18


Конкурс за набавку добада - лабораторијска опрема за образовање и науку
Јавна набавка мале вредности број 12/18


Конкурс за набавку добара - канцеларијски материјал
Јавна набавка мале вредности број 8/18


Конкурс за набавку добара - материјал за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде
Јавна набавка мале вредности број 7/18поновљени поступак


Конкурс за набавку добара - материјал за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде
Јавна набавка мале вредности број 7/18


Конкурс за набавку добара - материјал за браварију
Јавна набавка мале вредности број 6/18


Конкурс за набавку добара - материјал за столарију
Јавна набавка мале вредности број 5/18


Конкурс за набавку добара - материјал за текуће поправке и одржавање водоводних и грејних инсталација
Јавна набавка мале вредности број 4/18поновљени поступак


Конкурс за набавку добара - материјал за текуће поправке и одржавање водоводних и грејних инсталација
Јавна набавка мале вредности број 4/18


Конкурс за набавку добара - материјал за одржавање хигијене
Јавна набавка мале вредности број 3/18


Конкурс за набавку добара - електроматеријал за текуће поправке и одржавање зграде
Јавна набавка мале вредности број 2/18


Конкурс за набавку добара - материјал за науку и образовање (гасови)
Јавна набавка мале вредности број 1/18