Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANjU I PROPISI HEMIJSKOG FAKULTETA

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Zakon o visokom obrazovanju   (2017, sa izmenama iz 2018)

Statut Univerziteta u Beogradu
Odluka o reorganizaciji Univerziteta u Beogradu
Ostali propisi Univerziteta u Beogradu
(link na Internet prezentaciju BU)

Statut Hemijskog fakulteta   (važi od 24. 4. 2018)
Odluka Univerziteta u Beogradu o davanju saglasnosti na statut HF
Ciljevi Hemijskog fakulteta (Mission Statement)
Informator o radu Hemijskog fakulteta (maj 2016. godine)

Uverenje o akreditaciji HF   kao visokoškolske ustanove (iz 2008)
Uverenje o akreditaciji HF   iz 2014.

Odluka o akreditaciji HF   kao naučnoistraživačke institucije (iz 2016)

Dozvola za rad iz 2010.   i   izmene i dopune iz 2015.

Izveštaj o samovrednovanju – septembar 2018.

Za studente

Za nastavnike

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet