[dr Filip Lj. Andric]

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за аналитичку хемију

Телефон:   011-3336766

Телефон (локални):   766

Кабинет:   547

E-mail:   andric@chem.bg.ac.rs

Лични подаци

Рођен 17.12.1979, Пожега, Србија. Говори српски (матерњи), енглески (напредни ниво познавања), француски (средњи ниво), јапански (почетни ниво) и мађарски (почетни ниво).

Образовање и усавршавања

1998-2005: Основне студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2005-2009: Магистратура - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2009-2014: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

2005-2008: Истраживач-приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2008-2010: Сарадник у настави / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2010-2015: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2015-2020: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2020: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

 • Хемометрија - фундаментални аспекти, развој и примена техника препознавања образаца, класификације, калибрације и моделовања, експерименталног дизајна и оптимизације у методама одвајања, спектрометрије, анализе хране и биолошке активности
 • Течна хроматографија биолошки активних једињења и једињења од значаја за животну средину
 • Методе одвајања 
 • Аналитичка хемија

Награде и признања

10. 2002: Stipendista Vlade Kraljevine Norveske

5. 2005: Nosilac nagrade Kostic fonda za najbolji diplomski rad

9. 2007: Stipendista Balkanske Ekoloske Asocijacije (B.EN.A) i kompanije Carlsberg

Остале активности

Члан Српског хемијског друштва.

Члан Комисије за самовредновање од 9. 11. 2017. до 8. 10. 2020.

Члан Комисије за признавање испита од 18. 1. 2018. до 14. 1. 2021.

Члан Комисије за самовредновање од 8. 10. 2020.

Члан Комисије за признавање испита од 14. 1. 2021.

2014/2015 Стручно усавршавање из области напредне обраде података и хемометрије код проф. Кароља Хебергера, Истраживачки центар за природне науке, Мађарска Академија Наука, Будимпешта, Мађарска

2009 Шестомесечно стручно усавршавање из области процене ризика и хемијске анализе резидуа једињења од значаја за у животну средину, Кобе, Хјого, Јапан.

Стручни сарадник ИС Петница и члан програмске комисије за Семинар хемије ИСП

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Завршени пројекти:

 • 2010: Јачање Хемијског факултета Универзитета у Београду у циљу успостављања Центра изврсности за молекуларну биотехнологију и истраживање хране у региону Западног Балкана – FCUB-ERA 256716
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансира:   Европска унија (Брисел, Белгија)
 • 2011: Корелација структуре и особина природних и синтетичких молекула и њихових комплекса са металима – 172017
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)
 • 2016-2019: Препознавање образаца, класификација и моделовање хроматографских и спектроскопских података у циљу одређивања биолошке активности и порекла хране   (руководилац пројекта)
  врста пројекта:   међународни
 • 2018: Нови приступи у праћењу фалсификовања производа од воћа – 451-03-01732/2017-09-11
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансирају:   Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Београд), DAAD (Берлин, Немачка)

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

 1. Andrić, F., & Héberger, K. (2015). Chromatographic and computational assessment of lipophilicity using sum of ranking differences and generalized pair-correlation. Journal of Chromatography A, 1380, 130-138. doi:10.1016/j.chroma.2014.12.073
 2. Andrić, F., & Héberger, K. (2015). Towards better understanding of lipophilicity: Assessment of in silico and chromatographic logP measures for pharmaceutically important compounds by nonparametric rankings.Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 115, 183-191. doi:10.1016/j.jpba.2015.07.006
 3. Radović, D. I., Lazarević, K. B., Trifković, J. D., Andrić, F. L., Tešić, Ž. L., Andelković, I. B., Milojković-Opsenica, D. M. (2014). GIS techology in regional recognition of the distribution pattern of multifloral honey: The chemical traits in serbia. Archives of Biological Sciences, 66(2), 935-946. doi:10.2298/ABS1402935R
 4. Ristivojević, P., Andrić, F. L., Trifković, J. D., Vovk, I., Stanisavljević, L. Z., Tešić, Z. L., & Milojković-Opsenica, D. M. (2014). Pattern recognition methods and multivariate image analysis in HPTLC fingerprinting of propolis extracts. Journal of Chemometrics, 28(4), 301-310. doi:10.1002/cem.2592
 5. Ristivojević, P., Trifković, J., Gašić, U., Andrić, F., Nedić, N., Tešić, Ž., & Milojković-Opsenica, D. (2014). Ultrahigh-performance liquid chromatography and mass spectrometry (UHPLC-LTQ/Orbitrap/MS/MS) study of phenolic profile of serbian poplar type propolis. Phytochemical Analysis, 26(2), 127-136. doi:10.1002/pca.2544
 6. Shweshein, K. S. A. M., Andrić, F., Radoičić, A., Zlatar, M., Gruden-Pavlović, M., Tešić, Ž., & Milojković-Opsenica, D. (2014). Lipophilicity assessment of ruthenium(II)-arene complexes by the means of reversed-phase thin-layer chromatography and DFT calculations. The Scientific World Journal, 2014 doi:10.1155/2014/862796
 7. Kečkeš, J., Trifković, J., Andrić, F., Jovetić, M., Tešić, Z., & Milojković-Opsenica, D. (2013). Amino acids profile of serbian unifloral honeys. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93(13), 3368-3376. doi:10.1002/jsfa.6187
 8. Lazarević, K. B., Trifković, J. D., Andrić, F. L., Tešić, Ž. L., Andelković, I. B., Radović, D. I., Milojković-Opsenica, D. M. (2013). Quality parameters and pattern recognition methods as a tool in tracing the regional origin of multifloral honey. Journal of the Serbian Chemical Society, 78(12), 1875-1892. doi:10.2298/JSC130701099L
 9. Milojković-Opsenica, D., & Andrić, F. (2013). High performance thin-layer chromatography. Green chromatographic techniques: Separation and purification of organic and inorganic analytes (pp. 81-101) doi:10.1007/978-94-007-7735-4_4
 10. Milojković-Opsenica, D., Ristivojević, P., Andrić, F., & Trifković, J. (2013). Planar chromatographic systems in pattern recognition and fingerprint analysis. Chromatographia, 76(19-20), 1239-1247. doi:10.1007/s10337-013-2423-9
 11. Vlajković, J., Andrić, F., Ristivojević, P., Radoičić, A., Tešić, Z., & Milojković-Opsenica, D. (2013). Development and validation of a TLC method for the analysis of synthetic food-stuff dyes. Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 36(17), 2476-2488. doi:10.1080/10826076.2013.790771
 12. Lazarević, K. B., Andrić, F., Trifković, J., Tešić, Z., & Milojković-Opsenica, D. (2012). Characterisation of serbian unifloral honeys according to their physicochemical parameters. Food Chemistry, 132(4), 2060-2064. doi:10.1016/j.foodchem.2011.12.048
 13. Shweshein, K. S. A. M., Radoičić, A., Andrić, F., Tešić, Z. L., & Milojković-Opsenica, D. M. (2012). Hydrophilic interaction planar chromatography of geometrical isomers of selected co(III) complexes. Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 35(10), 1289-1297. doi:10.1080/10826076.2012.676882
 14. Šegan, S., Andrić, F., Radoičić, A., Opsenica, D., Šolaja, B., Zlatović, M., & Milojković-Opsenica, D. (2011). Correlation between structure, retention and activity of cholic acid derived cis-trans isomeric bis-steroidal tetraoxanes. Journal of Separation Science, 34(19), 2659-2667. doi:10.1002/jssc.201100185
 15. Andrić, F. L., Trifković, J. T., Radoičić, A. D., Šegan, S. B., Tešić, Ž. L., & Milojković-Opsenica, D. M. (2010). Determination of the soil-water partition coefficients (logKOC) of some mono- and poly-substituted phenols by reversed-phase thin-layer chromatography. Chemosphere, 81(3), 299-305. doi:10.1016/j.chemosphere.2010.07.049
 16. Trifković, J., Andrić, F., Ristivojević, P., Andrić, D., Tešić, Ž. L., & Milojković-Opsenica, D. M. (2010). Structure-retention relationship study of arylpiperazines by linear multivariate modeling. Journal of Separation Science, 33(17-18), 2619-2628. doi:10.1002/jssc.201000200
 17. Andrić, F. L., Trifković, J. D., Tešić, Ž. L., & Milojković-Opsenica, D. M. (2008). An approximate linear solvation energy relationships model based on snyder's selectivity parameters. chromatographic behavior of some 1-aralkyl-4-arylpiperazines. Chromatographia, 68(5-6), 453-458. doi:10.1365/s10337-008-0711-6